Sunday, June 27, 2010

Jayamangala မိုးကုတ္ဝိပႆနာအထူးတရားပြဲ(June 24 to 28-6-2010) in Singapore

ပုဗၺ မုဥၥ အပရေစတနာ ဆုိတာ..


က်ေနာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ အားလုံးလုိလို ဒါနျပဳျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပုဗၺ မုဥၥ အပရ ေစတနာ ဆုိတာေလးကို ၾကားဖူးၾကမွာပါ..

ဒါေပမယ္႔ ဘာကိုဆုိလုိတယ္ အဓိပၸါယ္ကဘာဆုိတာကုိ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိၾကမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ထင္ပါတယ္..

က်ေနာ္လည္း အရင္ကမသိခဲ႔ပါဘူး ဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသေရးသားတဲ႔ ကိုယ္က်င္႔အဘိဓမၼာက်မ္းထဲမွာ ဖတ္လိုက္ရလုိ႔

အားလုံးကိုလည္း သိေစခ်င္တဲ႔ ေစတနာနဲ႔ ျပန္လည္မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ….

ပုဗၺေစတနာ

အလွဴတစ္မ်ဳိးကုိ လွဴဒါန္းရာ၌ ပုဗၺေစတနာ ၊ မုဥၥေစတနာ ၊ အပရေစတနာ ဟု ၃ မ်ဳိးရႏူိင္၏ ။

ထုိ႔တြင္ အလွဴေပးမည္ဟု ၾကံစည္ကာ ထုိအလွဴႏွင္႔ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြစုေဆာင္း ေနေသာ အခါမွစ၍ မလွဴမီ ေ႔ရွအဖုိ႔၌

ျဖစ္သမွ်ကုသုိလ္ေစတနာေတြသည္ ပုဗၺေစတနာ မည္၏ ။ ထုိသုိ႔ ပုဗၺေစတနာ နယ္အတြင္း၌ ဤအလွဴဒါနကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍

အလွဴ ႔ဒကာ အလွဴ ႔ဒကာမ ၊ ေက်ာင္းဒကာ ၊ ေက်ာင္းအမ စသည္ျဖင္႔ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေစလုိေသာစိတ္ ၊ ေက်ာ္ေစာလုိေသာစိတ္ ၊

မိမိလွဴႏူိင္ေၾကာင္း ၾကြားလုိေသာစိတ္မ်ား မျဖစ္ေစရပါ ။ လွဴဖုိ႔ရာ ပစၥည္းစုခုိက္ အိမ္သားအခ်င္းခ်င္း အလွဴႏွင္႔ စပ္၍ မေက်မနပ္ ေဒါသ

မာန စေသာ အကုသုိလ္မ်ား ၊ အလွဴကို လွဴမည္ဟု ၾကံခဲ႔ၿပီးမွ တစ္စုံတစ္ခုအတြက္ စိတ္ပ်က္ၿပီး တြန္းဆုတ္ေသာ မလွဴလိုေသာ စိတ္မ်ား

မျဖစ္ေစရ ။ ထုိသုိ႔ မျဖစ္ေစဘဲ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္စြာ အရာရာေက်နပ္လ်က္ လွဴဖြယ္ အရပ္ရပ္တုိ႔ကုိ စီမံႏူိင္လွ်င္ “ပုဗၺေစတနာ ေတြ

အလြန္စင္ၾကယ္စြာ ျဖစ္ေနၿပီ” ဟုမွတ္ပါ ။

မုဥၥေစတနာ

မုဥၥ - သဒၵါသည္ စြန္႔လြတ္ျခင္း ဟူေသာ အနက္ကုိ ေဟာ၏ ။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ စြန္႔လြတ္ လွဴဒါန္းေနတုန္း အခိုက္၌ ျဖစ္ေသာ ေစတနာသည္

(ဆြမ္းလွဴရာ၌ ဆြမ္းကုိ အလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္အား ကပ္လွဴေနတုန္းမွာ ျဖစ္ေသာ ေစတနာႏွင္႔ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ မကပ္ဘဲ ႏႈတ္ျဖင္႔

ေလွ်ာက္ထား၍ လွဴရာ၌ “လွဴပါ၏” ဟု ဆုိခုိက္မွာ ျဖစ္ေသာ ေစတနာသည္) မုဥၥေစတနာ မည္၏ ။ ဤမုဥၥေစတနာ အခုိက္လည္း

ျပခဲ႔ေသာ အကုသုိလ္စိတ္မ်ား မျဖစ္ေစဘဲ ၊ အလွဴခံမည္႔ ပုဂၢိဳလ္ကုိလည္း ကပ္ၿငိတြယ္တာေသာ တဏွာေလာဘစိတ္ မျဖစ္ေစဘဲ ယခု

လွဴဒါန္းလိုက္သည္႔ အတြက္ေၾကာင္႔ ငါ၏ ကိစၥကို ကူညီေဆာင္ရြက္လိမ္႔မည္ဟု တစ္စုံတစ္ခုေသာ ေလာကီအက်ဳိးကုိ မေမွ်ာ္လင္႔ဘဲ

ရက္ရက္ေရာေရာ လွဴဒါန္းႏူိင္ပါလွ်င္ “မုဥၥေစတနာေတြ စင္ၾကယ္စြာ ျဖစ္ၿပီ” ဟု မွတ္ပါ ။

အပရေစတနာ

အလွဴအထေျမာက္ၿပီးေနာက္ ထုိကုသုိလ္ႏွင္႔ စပ္၍ျဖစ္သမွ်ေစတနာကုိ အပရေစတနာ ဟုေခၚ၏ ။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ဒါနျပဳၿပီးေနာက္ထုိဒါနကုိ

သတိရတုိင္း “အလွဴအထေျမာက္ေပၿပီ ၊ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ ေကာင္းေပသည္ ။ ေနာက္ထပ္ လွဴခ်င္ေသးသည္” ဟု ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ

ျဖစ္ေနလွ်င္ အပရေစတနာ နယ္၌လည္း ကုသုိလ္ ေစတနာေတြ ထပ္မံတုိးပြားျပန္၏ ။ အလွဴေပးၿပီးေနာက္ ပစၥည္းပ်က္ျပား၍ ျဖစ္ေစ ၊

ေက်ာင္းေဆာက္ ကုိးကြယ္ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းၾကီးအေပၚ၌ မေက်နပ္၍ ျဖစ္ေစ “ငါလွဴမိတာ မွားေလစြ” ဟု အပရေစတနာ

ပ်က္လွ်င္ အလွဴႏွင္႔စပ္၍ မေက်နပ္ျခင္းဟူေသာ ေဒါသ အကုသုိလ္ပင္ ျဖစ္ပါေသးသည္ ။

သတိထားဖြယ္

ဒါနျပဳရာ၌ ေက်ာင္းေဆာက္မႈ ၊ ဘုရားတည္မႈ ၊ အလွဴၾကီးေပးမႈ စသည္တုိ႔ျဖင္႔ ၾကီးက်ယ္ေသာ ဒါနလည္းရွိ၏ ။ ဆြမ္း ၊ သကၤန္း ၊ ေဆး

အစရွိသည္တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း ၊ မရွိဆင္းရဲသားတုိ႔အား စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းမႈ စသည္တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း အနည္းအပါး ဒါနလည္းရွိ၏ ။

ထုိ႔တြင္ ၾကီးက်ယ္ေသာ ဒါနတုိ႔၌ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ အတြက္ျဖစ္ေစ ၊ သူတစ္ပါးတုိ႔လာေရာက္ ေႏွာင္႔ယွက္ေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ေစ

ေစတနာပ်က္ဖြယ္ေတြ (စိတ္ထားမတက္သူ ၊ ဥာဏ္မရွိသူမွာ) မ်ားလွ၏ ။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ထုိသုိ႔ ဒါန အၾကီးအက်ယ္ လွဴရာ၌ မိမိကိုယ္တုိင္

စြမ္းႏူိင္သမွ် စဥ္းစားရုံသာမကဘဲ မိတ္ေဆြေကာင္းဆရာေကာင္းတုိ႔ႏွင္႔ တုိင္ပင္ကာ ပုဂၢိဳလ္ေကာင္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္၍

ျပဳလုပ္ထုိက္ၾကေပသည္ ။ အနည္းငယ္ျပဳၾကေသာ ဒါနတုိ႔ကားေခြး တိရစၧာန္မ်ားကို ေကြ်းေမြးရျခင္းသည္ပင္ အက်ဳိးမ်ားလွၿပီ

ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကုိ မေရြးခ်ယ္ေသာ္လည္း အေရးမၾကီးလွ ၊ အခ်ဳိ ႔အရာ၌ သံဃိတဒါန ေျမာက္ေအာင္ စိတ္ထား၍

အခ်ဳိ ႔အရာ၀ယ္ လွဴဖြယ္၀တၱဳမ်ား၌ မတြယ္တာဘဲ မုတၱစာဂီ ျဖစ္ေအာင္ စြန္႔လႊတ္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းၾကရမည္ ။ (မုတၱ = မတြယ္တာဘဲ

လြတ္လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္ + စာဂီ = စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းေလ႔ရွိသူ ) “အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၌လည္း မတြယ္တာ ၊ လွဴဖြယ္ပစၥည္း၌လည္း မတြယ္တာ ၊

ေနာက္ဘ၀၌ လူနတ္စည္းစိမ္ကုိလည္း မတြယ္တာ မေတာင္႔တဘဲ နိဗၺာန္ကုိရည္မွန္းလ်က္ လြတ္လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္ လွဴဒါန္းသူ”ဟုဆုိလုိသည္ ။

Friday, June 25, 2010

ၾသစေၾတးလ်အတြက္ ပထမဆုံး အမ်ဳိးသမီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

သစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ျဖစ္လာသူ ဂ်ဴလီယာ ေဂးလ္လာ့ဒ္ (unmarried, Julia Gillard) ဒီကေန႔ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အစိုးရတခု လမ္းစေပ်ာက္ေနတဲ့အတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ တာဝန္ကို ယူလိုက္တာလို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ဂ်ဴလီယာ ေဂးလ္လာ့ဒ္က ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိ အာဏာရ ေလဘာပါတီေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကယ္ဗင္ ရပ္ဒ္ (Kevin Rudd) ေနရာမွာ ဂ်ဴလီယာ ေဂးလ္လာ့ဒ္ကို အစားထိုးဖို႔ ပါတီက မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္မွာ အသက္ ၄၈ ႏွစ္အရြယ္ ေရွ႕ေနတေယာက္ျဖစ္တဲ့ အရင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်ဴလီယာ ေဂးလ္လာ့ဒ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ ယူလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္က လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့သူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကယ္ဗင္ ရပ္ဒ္ အေပၚ ေထာက္ခံမႈေတြ က်ဆင္းလာေနတယ္လို႔ လတ္တေလာ စစ္တမ္းေတြက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကၿပီးေနာက္မွာ မစ္စ္ ဂ်ဴလီယာ ေဂးလ္လာ့ဒ္ အေပၚ ေလဘာပါတီ အမတ္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ ရလာခဲ့တာပါ။

ေအာက္တုိဘာလထဲမွာ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပမွာမို႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မစၥတာရပ္ဒ္ေၾကာင့္ ေလဘာပါတီ ျပန္ၿပီး အႏိုင္မရမွာကုိ ပါတီက စိုးရိမ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မစၥတာရပ္ဒ္အေပၚ လူႀကိဳက္နည္းေစခဲ့တဲ့ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို အႀကီးအက်ယ္ အခြန္တိုးေကာက္မယ့္ အျငင္းပြားစရာ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ညႇိႏႈိင္းမႈေတြ လုပ္သြားပါ့မယ္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ျဖစ္လာတဲ့ ဂ်ဴလီယာ ေဂးလ္လာ့ဒ္က ကတိေပးပါတယ္။

ပဓါန နာယက ကမၼဌာန္းနည္းျပခ်ဳပ္၊ မိုးကုတ္ဝိပႆနာအထူးတရားပြဲ(25-6-2010)


`ေယာက်္ားအာဇာနည္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား၊ အ႐ွင္ဘုရားအား ႐ွိခိုးပါ ၏။

`နေမာ ေတ ပုရိသာဇညာ၊ နေမာ ေတ ပုရိသုတၱမ။
သဗၺညဴသိ မဟာ၀ီရ၊ ေလာကေဇေ႒ နရာသဘ။´
`ေယာက်္ားအာဇာနည္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား၊ အ႐ွင္ဘုရားအား ႐ွိခိုးပါ ၏။ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ အ႐ွင္ဘုရားအား ႐ွိခိုးပါ၏၊ လံု႔လႀကီး ေတာ္မူေသာ၊ ေလာက၏ အႀကီးအမွဴးျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ လူတုိ႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ အ႐ွင္ဘုရားသည္ တရားအလံုးစံုကို သိေတာ္မူပါေပ၏။´
စာေရးသူသည္ အထက္ပါ အပါဒါန္ပါဠိေတာ္လာ ဂါထာကေလးကို မွတ္စုထုတ္ေနခုိက္ လႈိင္သာယာမွ မိတ္ေဆြဦးပဥၨင္းတစ္ပါး ေရာက္လာသည္။ စကားစျမည္ ေျပာဆိုၾကရင္း မုိးျပာ ဂိုဏ္း အေၾကာင္း ေရာက္သြားသည္။
`ဦးဇင္း၊ မုိးျပာဂုိဏ္းက စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲမွာ မိမိရတဲ့ သဗၺညဳတဉာဏ္ဆုိတာ ၀ိဇၨာ သံုးပါးပဲလုိ႔ ဘုရားေဟာထားတာ ႐ွိတယ္။ ေကာသလမင္းႀကီးကုိ သဗၺညဳတဉာဏ္ရတဲ့ အေၾကာင္း ၀န္ခံထားတာလဲ ႐ွိတယ္လုိ႔ ဆုိၾကတယ္တဲ့။
`တကယ္လုိ႔ မိမိရတဲ့ သဗၺညဳတဉာဏ္ဆုိတာ ၀ိဇၨာသံုးပါးကုိ ဆုိလာတာပါလုိ႔ ဘုရား ေဟာခဲ့တာမွန္ရင္ သူ သဗၺညဳတဉာဏ္ ရပါတယ္၊ အကုန္သိပါတယ္လုိ႔ ၀န္ခံတယ္ဆုိတာ မွားရမယ္တဲ့။ တစ္ခုမွန္ရင္ တစ္ခုမွားရမယ္ေပါ့ ကိုယ္ေတာ္ရာ။
`ဘုရားဆုိတာ မႂကြား၀ါတတ္သူမုိ႔လုိ႔ မိမိရတဲ့ သဗၺညဳတဉာဏ္ဆုိတာ ၀ိဇၨာသံုးပါးပါပဲ ဆိုတဲ့စကားသာ ဘုရားေဟာ အစစ္ျဖစ္သင့္ပါတယ္-တဲ့။
`ေနာက္ၿပီး နိဗၺာန္ဟာ အနတၱဆုိလုိ႔႐ွိရင္ နိဗၺာန္ဟာ အႏွစ္သာရ ဘာမွမ႐ွိဘူးဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ေရာက္ပါတယ္တဲ့။ နိဗၺာန္ဟာ အတၱပါတဲ့။ ဦးဇင္း အဲဒီျပႆနာေတြ ေျဖ႐ွင္းဖူးတယ္ လုိ႔ၾကားပါတယ္။ လုပ္ပါအံုး၊ လင္းစမ္းပါအံုး´
`ကိုယ္ေတာ္လဲ စာၾကည့္ႏုိင္သားပဲ။ ကုိယ့္ဟာကို ပါဠိေတာ္႐ွာဖတ္ၿပီး ႏႈိင္းယွဥ္ ေလ့လာၾကည့္ေပါ့´
`ဟာ ဦးဇင္းကလဲ အဲဒီလို အေျဖ႐ွာရတဲ့အလုပ္ကို မလုပ္ခ်င္လို႔ လာေမးတာေပါ့´
`ကုိယ္ေတာ္တုိ႔က အဲဒါေတြ ခြက်တာပဲ။ ကုိယ္ေတာ့္ကို အဲဒီလိုမ်ိဳး ဒကာ-ဒကာမ တစ္ေယာက္ေယာက္က ေမးပါၿပီတဲ့၊ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ´
`အဲဒီအခါက်ေတာ့ ေနာက္မွ စာၾကည့္ၿပီး ေျပာပါမယ္လုိ႔ လုပ္ရမွာေပါ့´
`ကဲကဲ-ထားလိုက္ပါေတာ့။ ေစ်းကိုင္လိုက္တာလုိ႔ ကိုယ္ေတာ္မေျပာခင္ ႐ွင္းျပပါ့မယ္။ ေနအံုး၊ တပည့္ေတာ္ ေဆာင္းပါးေရးတုန္းက ပရင့္ထုတ္ထားတဲ့ စာ႐ြက္ေတြ ႐ွိတယ္။ သေဘာတူရာ ဖုိင္တဲြၿပီးသိမ္းထားတယ္ အဲဒါဖတ္ၾကည့္ရင္ ႐ွင္းသြားလိမ့္မယ္´
`အဲဒီေခတ္က ဗုဒၶေကာလာဟလအရ ဘုရားျဖစ္ခ်င္သူေတြ အိႏၵိယတစ္၀ိုက္မွာ ဘယ္ ေလာက္မ်ားမယ္၊ ဘုရားရဲ႕ သာ၀ကရင္း ျဖစ္ခ်င္သူေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားမယ္ ဆုိတာ မွန္း ၾကည့္လိုက္။ တပည့္ေတာ္တုိ႔ ဘုရားမပြင့္ခင္ ဘုရားလုိ၀န္ခံတဲ့သူ ေျခာက္ေယာက္႐ွိေနၿပီ။ သူတုိ႔ကို ယံုၾကည္လို႔ ဆည္းကပ္တဲ့သူေတြ ႐ွိသလို၊ ေလ့လာေနတဲ့သူေတြလဲ ႐ွိတယ္။ မဟာပု ရိသလကၡဏာက်မ္းအရ ဘုရားတစ္ဆူရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ေတြကိုလဲ လူေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားက သိေနၾကလိမ့္မယ္။
`ဘုရားအမည္ခံ တိတၱိဆရာႀကီး ေျခာက္ေယာက္ထဲမွာ နိဂဏၭနာဋပုတၱရဲ႕ ၀ါဒဟာ အခုခ်ိန္ထိေတာင္ သက္တမ္း႐ွည္ၿပီး အိမ္ႏၵိယမွာ ဂ်ိန္းဘာသာ-ဂ်ိန္း၀ါဒဆိုၿပီး တည္႐ွိဆဲ ကုိး ကြယ္ဆဲပဲ။ မဟာ၀ီဒလုိ႔လဲေခၚတဲ့ အဲဒီ နိဂဏၭနာဋပုတၱဟာ အသက္ ၃၀-မွာ ေတာထြက္၊ ၁၂-ႏွစ္တုိင္တုိင္ တပအက်င့္ေတြကို က်င့္ၿပီး ၄၂-ႏွစ္မွာ သူ႔ကိုသူ ဘုရားျဖစ္ၿပီလုိ႔ ေၾကညာသ တဲ့။ သူ႔ရဲ႕၀ါဒက ဘုရားေဟာတဲ့ သဗၺပုေဗၺကတေဟတုဒိ႒ိ၀ါဒပါပဲ။
`သူက သူ႔ကိုသူ ဘုရားလုိ႔ ၀န္ခံထားတဲ့အခါမွာ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ႂကြားပံုကုိ ဒီသုတ္ မွာၾကည့္-
`ဥဒါယီ၊ သုိ႔ျဖစ္မူ ငါ တရားေဟာရမည့္ အေၾကာင္းကုိ သင္ စ၍ ေျပာေလာ့´ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
အ႐ွင္ဘုရား၊ ယခင္ယခင္ေန႔တုိ႔ိက`အလံုးစံုကို သိ၏၊ အလံုးစံုကုိ ျမင္၏၊ ငါသြားေန သည္ျဖစ္ေစ၊ ရပ္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ အိပ္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုးၾကားေနသည္ျဖစ္ေစ အၿမဲမျပတ္ ဉာဏ္အျမင္သည္ ေ႐ွး႐ႈထင္၏´ ဟု အႂကြင္းမဲ့ဉာဏ္အျမင္ကုိ ၀န္ခံေသာသူ႐ွိ၏။
`ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္က ေ႐ွးအဖို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျပႆနာမ်ားကုိ ေမးသည္ ႐ွိေသာ္ အေၾကာင္းတစ္ပါးျဖင့္ အၾကာင္းတစ္ပါးကုိ ဖံုးလႊမ္း၏၊ အပသုိ႔ စကားကုိ ေရာက္ေစ၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ စိတ္ဆိုးျခင္း၊ ႏွလံုးမသာယာျခင္းကိုလည္း ထင္စြာျပဳ၏။
`ထိုအကၽြႏ္ုပ္အား ျမတ္စြာဘုရားကိုသာလွ်င္ အေၾကာင္းျပဳ၍ `ေဩာ္…ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေသာျမတ္စြာဘုရား၊ ဪ... ေကာင္းေသာစကားကို ဆုိေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာ ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားတို႔ကို ေကာင္းစြာ ကၽြမ္းက်င္ေတာ္မူ၏´ ဟု ေအာက္ေမ့ မိပါ၏။´
`ဥဒါယီ၊ (ပ) ထိုသူသည္ မည္သူနည္း´
`အ႐ွင္ဘုရား၊ နာဋ၏သား နိဂဏၭပါတည္း´ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ (မဇၩိမပဏၰာသ၊ စူဠသ ကုလုဒါယိသုတ္)
`အဂုၤတၱိဳရ္၊ န၀ကနိပါတ္၊ ေလာကာယတိကသုတ္အရ သူမွ အဲဒီလုိ၀န္ခံတာ မဟုတ္ ဘူး။ ပူရဏ ကႆပလဲ အဲဒီလုိ ၀န္ခံတာပဲဗ်။ နိဂဏၭက လည္တယ္။ ျပႆနာကုိ တတ္ႏိုင္သ ေလာက္ ဟာကြက္မ႐ွိေအာင္ ျပင္ဆင္တတ္တယ္။ သူက အကုန္သိတယ္။ အကုန္ သိ႐ံုမကဘူး အၿမဲတမ္းလဲ သိေနတယ္လို႔ ၀န္ခံတယ္။
ဒါေပမဲ့ တစ္ခါတေလ လူတစ္ေယာက္မွ မ႐ွိတဲ့အိမ္ကုိ ဆြမ္းခံမိတယ္။ အဲဒီအိမ္မွာ လူမ ႐ွိမွန္း အစကတဲက မသိဘူးလားလုိ႔ ေမးတဲ့အခါ လူမ႐ွိမွန္း သိပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကံတရားက လူ႐ွိ႐ွိ မ႐ွိ႐ွိ ဒီအိမ္ကို သြားရမယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ၿပီးသား ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ အၾကာင္းျပတယ္။ ဒီမွာ ဖတ္ၾကည့္ပါ။
`သႏၵက၊ ဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာဆရာသည္ အလံုးစံုကို သိ၏၊ အလံုးစံုကိုျမင္၏။ `ငါသြားေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ရပ္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိးၾကားေနသည္ျဖစ္ေစ အၿမဲမျပတ္ ဉာဏ္အျမင္သည္ ေ႐ွး႐ႈထင္၏´ ဟု အႂကြင္းမဲ့ ဉာဏ္အျမင္ကုိ ၀န္ခံ၏။
ထိုဆရာသည္ ဆိတ္သုဥ္းေသာ အိမ္သုိ႔လည္း ၀င္၏၊ ဆြမ္းလည္းမရ ေခြးလည္း ကိုက္၏၊ ၾကမ္းေသာဆင္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံု၏၊ (ပ) လမ္းခရီးကိုလည္းေကာင္း ေမး၏။
`ထိုဆရာသည္ `ဤအမႈသည္ အသုိ႔ပါနည္း´ ဟု ေမးသည္႐ွိေသာ္ ဆိတ္သုဥ္းေသာ အိမ္ကို ငါ ၀င္သင့္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၀င္၏။ ဆြမ္းကိုလည္း မရသင့္၊ ထို႔ေၾကာင့္ မရခဲ့။
`ေခြးသည္ ကိုက္သင့္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုက္၏၊ ၾကမ္းေသာဆင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသင့္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေတြ႔ဆံု၏၊ ၾကမ္းေသာ ျမင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသင့္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေတြ႔ဆံု၏၊ ၾကမ္ေသာႏြား ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသင့္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေတြ႔ဆံု၏။
`မိန္းမ၏လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ား၏လည္းေကာင္း၊ အမည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အႏြယ္ ကိုလည္းေကာင္း ေမးသင့္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေမး၏။ ႐ြာ၏လည္းေကာင္း၊ နိဂံုး၏လည္းေကာင္း၊ အမည္ကိုလည္းေကာင္း၊ လမ္းခရီးကိုလည္းေကာင္း ေမးသင့္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေမး၏´ဟု (ေျဖဆုိ၏)။ (မဇၩိမ ပဏၰာသ၊ သႏၵကသုတ္)
`နိဂဏၭရဲ႕ အေျဖက မပုိင္ဘူးလား။ အဲဒီလိုအရာရာကို ေ႐ွးကံခ်ည္းပဲ လႊဲခ်တတ္တဲ့ နိဂဏၭေတြကို ဘုရားက ဒီလုိမိန္႔ဖူးတယ္။
`ရဟန္းတို႔၊ အကယ္၍ သတၱ၀ါတုိ႔သည္ ေ႐ွးကံေၾကာင့္ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲကို ခံစားရကုန္ သည္ျဖစ္အံ့၊ ရဟန္းတုိ႔ နိဂဏၭတို႔သည္ ယခုဘ၀၌ ဤသို႔သေဘာ႐ွိေသာ ဆင္းရဲျပင္းထန္ အခံ ခက္ေသာ ေ၀ဒနာတုိ႔ကို ခံစားရကုန္ေသာၾကာင့္ မခၽြတ္ဧကန္ ေ႐ွးက မေကာင္းမႈကံကို ျပဳခဲ့သူ တို႔ ျဖစ္ကုန္၏´ (မ၊ ၃၊ ေဒ၀ဒဟသုတ္)
`ဘုရား႐ွင္က သဗၺညဳတဉာဏ္ကို ၀န္ခံတယ္ဆိုတဲ့သုတ္က ဘယ္သုတ္လဲ´
`ဒဟရသုတ္ေလ၊ ဒီမွာၾကည့္။ မေသနဒီေကာသလမင္းသည္ `အ႐ွင္ေဂါတမသည္ လည္း အတုမ႐ွိေသာ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို ထိုးထြင္း၍သိ၏´ ဟူ၍ ၀န္ခံသေလာဟု ျမတ္စြာ ဘုရားအား ေလွ်ာက္၏။
`မင္းႀကီး၊ `အတုမ႐ွိေသာ သဗၺညဳတဉာဏ္ကုိ ထိုးထြင္း၍သိ၏´ဟူေသာ စကားကုိ ေကာင္းစြာဆိုလိုသူသည္ ငါ့ကိုသာလွ်င္ (ရည္ၫႊန္း၍) ဆုိသည္ ျဖစ္ရာ၏။ မင္းႀကီး၊ မွန္၏။ ငါသည္ အတုမ႐ွိေသာ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို ထိုးထြင္း၍သိ၏´ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (ေကာသလ သံယုတ္၊ ဒဟရသုတ္)
`ဒါေပမဲ့ ဒီေနရာမွာ သတိထားရမွာက သဗၺညဴ-ဆုိတာ သဗၺ-အကုန္။ ညဴ-သိတာ။ အကုန္သိတယ္လုိ႔သာ ၀န္ခံတာ။ ဘုရားက အိပ္ေနတဲ့အခါမွာျဖစ္ေစ၊ ႏိုးေနတဲ့အခါမွာျဖစ္ေစ ငါဘုရားအၿမဲမျပတ္သိေနတယ္လုိ႔ ၀န္မခံဘူး။ အဲဒီလို သိႏိုင္တာမ်ိဳးလဲ မ႐ွိဘူး။ ဆင္ျခင္ လိုက္ရင္ေတာ့ အကုန္သိႏုိင္တယ္၊ မသိေအာင္ ဘယ္အရာကမွ မတားဆီးႏိုင္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ သဗၺညဳတဉာဏ္ကုိ အနာ၀ရဏဉာဏ္လုိ႔လဲ ေခၚတယ္။ ၀စၧပရိဗုိဇ္ေမးတုန္းက ဘုရားက ဒီလုိ ေျဖတယ္။
`အ႐ွင္ဘုရား၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ အလံုးစံုကုိ ျမင္၏၊ ငါသြားေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ရပ္ေန သည္ျဖစ္ေစ၊ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိးၾကားေနသည္ျဖစ္ေစ အၿမဲမျပတ္ ဉာဏ္အျမင္သည္ ေ႐ွး႐ႈထင္၏ဟု အႂကြင္းမဲ့ ဉာဏ္အျမင္ကုိ ၀န္ခံ၏ ဟူ၍ ၾကားဖူးပါ၏။
`အ႐ွင္ဘုရား၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ အလံုးစံုကုိ သိ၏၊ (ပ) အၿမဲမျပတ္ ဉာဏ္အျမင္ သည္ ေ႐ွး႐ႈထင္၏- ဟု အႂကြင္းမဲ့ဉာဏ္အျမင္ကို ၀န္ခံ၏ ဟူ၍ ေျပာဆုိေသာသူတုိ႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားအရ ေျပာဆုိသူမ်ား ျဖစ္ပါကုန္၏ေလာ´ (ပ) ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။
`၀စၧ၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ အလံုးစံုကုိ သိ၏၊ (ပ) အၿမဲမျပတ္ ဉာဏ္အျမင္သည္ ေ႐ွး႐ႈ ထင္၏ဟု အႂကြင္းမဲ့ ဉာဏ္အျမင္ကို ၀န္ခံ၏ ဟူ၍ ေျပာဆုိသူတို႔သည္ ငါ၏ စကားအရ ေျပာဆုိသူတို႔ မဟုတ္ကုန္၊(ပ)´ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
`အ႐ွင္ဘုရား၊ ထိုသို႔မဟုတ္မူ အဘယ္သုိ႔ေျပာဆိုေသာ အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျမတ္စြာ ဘုရား၏ စကားအရ ေျပာဆုိသူမ်ား ျဖစ္ပါကုန္သနည္း၊ (ပ)´ဟု(ေလွ်ာက္၏)။
`၀စၧ၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ ၀ိဇၨာသံုးပါး႐ွိ၏ဟု ေျပာဆိုေသာ သူသည္ အမွန္အားျဖင့္ ငါ၏ စကားအရ ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္ရာ၏၊ ငါ့ကို မမွန္ေသာစကားျဖင့္လည္း မစြပ္စြဲရာ´ (မ၊ ျမန္၊ ၂၊ ေတ၀ိဇၨ၀စၧသုတ္)
ေတ၀ိဇၨသုတ္မွာ ဘုရားက အဲဒီလို အကုန္သိ-အၿမဲသိ ဆုိတာကို ပယ္လုိက္ေတာ့ လူထုထဲမွာ ေျပာစရာစကားတစ္မ်ိဳး ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနမွာေပါ့။ အဲဒီအေၾကာင္းကို ေကာသလမင္းႀကီးက ဘုရားကုိ ေလွ်ာက္ထားပံုၾကည့္-
ထိုအခါ ေကာသလမင္းႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား`အ႐ွင္ဘုရား၊ `တရားအလံုးစံုကုိ သိေသာ၊ တရားအလံုးစံုကုိ ျမင္ေသာ၊ အႂကြင္းမဲ့ဉာဏ္ပညာ႐ွိ၏ဟု ၀န္ခံႏိုင္ေသာ သမဏသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼဏသည္ေသာ္လည္းေကာင္း မ႐ွိႏုိင္၊ ဤသို႔ ၀န္ခံႏိုင္ေသာ အၾကာင္းမ်ိဳးသည္ မ႐ွိႏုိင္´ ဟု ရဟန္းေဂါတမဆုိ၏ ဟူ၍ အကၽြႏ္ုပ္ ၾကားရပါ၏။
`အ႐ွင္ဘုရား တရားအလံုးစံုကုိသိေသာ၊ တရားအလံုးစံုကိုျမင္သာ အႂကြင္းမဲ့ဉာဏ္ အျမင္႐ွိ၏ဟု ၀န္ခံႏုိင္ေသာ သမဏသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼဏသည္ေသာ္ လည္းေကာင္း မ႐ွိႏုိင္၊ ဤသုိ႔ (၀န္ခံႏိုင္) ေသာ အၾကာင္းမ်ိဳးသည္ မ႐ွိႏုိင္´ဟု ရဟန္းေဂါတမသည္ ဆုိ၏ဟု ေျပာဆုိၾကေသာ သူတုိ႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားအတုိင္း ေျပာဆုိၾကပါကုန္သေလာ၊ (ပ)´ ဟု ေလွ်ာက္၏။
`မင္းႀကီး၊ တရား,အလံုးစံုကုိ သိေသာ၊ တရားအလံုးစံုကုိ ျမင္ေသာ အႂကြင္းမဲ့ ဉာဏ္အျမင္႐ွိ၏ဟု ၀န္ခံႏိုင္ေသာ သမဏသည္ေသာလည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼဏသည္ေသာ္ လည္းေကာင္း မ႐ွိ၊ ဤသို႔ ၀န္ခံႏုိင္ေသာ အၾကာင္းမ်ိဳးသည္ မ႐ွိႏုိင္ဟု ႐ဟန္းေဂါတမဆုိ၏´ ဟု ေျပာဆိုၾကေသာ သူတို႔သည္ ငါ့စကားအတုိင္း ေျပာဆိုၾကသည္မဟုတ္ကုန္၊ ထိုသူတို႔ သည္ မဟုတ္မမွန္ေသာ အၾကာင္းအရာျဖင့္လည္း ငါ့ကုိစြပ္စြဲၾကကုန္၏´ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ထိုအခါ ပေသနဒီေကာသလမင္းႀကီးသည္ ၀ိဋဋဴဘစ္စစ္သူႀကီးကို ေခၚ၍ `စစ္သူႀကီး၊ အဘယ္သူသည္ ဤစကားကုိ နန္းေတာ္အတြင္း၌ ေျပာၾကားလာပါသနည္း´ဟု ေမးျမန္း၏။
`မင္းႀကီး၊ အကာသအႏြယ္ျဖစ္ေသာ သဥၨယပုဏၰားသည္ ေျပာၾကားပါ၏´ဟု (ေလွ်ာက္၏)။
ထိုအခါ ပေသနဒီေကာသလမင္းႀကီးသည္ တစ္ေယာက္ေသာ မင္းခ်င္းကို ေခၚ၍ `အေမာင္ေယာက်္ား၊ အသင္လာခဲ့ေလာ့။ ငါ၏စကားျဖင့္ အကာသအႏြယ္ ျဖစ္ေသာ သဥၨယ ပုဏၰားကုိ `အ႐ွင္၊ သင့္ကို ပေသနဒီေကာသလမင္းႀကီးသည္ ေခၚ၏´ ဟု ဆုိ၍ ေခၚေခ်ေလာ့´ ဟု မိန္႔၏။
`အ႐ွင္မင္းျမတ္၊ ေကာင္းပါၿပီ´ ဟူ၍ သာလွ်င္ ထိုမင္းခ်င္းသည္ ပေသနဒီေကာသလ မင္းႀကီးအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား၍ အာကာသအႏြယ္ျဖစ္ေသာ သဥၨယပုဏၰား႐ွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကာ `အ႐ွင္၊ သင့္အား ပေသနဒီေကာသလမင္းႀကီး ေခၚ၏´ ဟု ေျပာၾကားေလ၏။
ထိုအခါ ပေသနဒီေကာသလမင္းႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား `အ႐ွင္ဘုရား၊ ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ တစ္စံုတစ္ခုကုိ ရည္ၫႊန္း၍ ေဟာေတာ္မူေသာစကားသည္ ႐ွိတန္ရာ၏၊ ထိုစကား ကုိပင္ လူအမ်ားက တစ္မ်ိဳးတစ္မည္အားျဖင့္ သိမွတ္ေနရာပါ၏။ အ႐င္ဘုရား၊ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ စကားမ်ိဳးကို ျမတ္စြာဘုရား ဆုိဖူး၏ဟု မွတ္မိပါသေလာ´ ဟု ေလွ်ာက္၏။
`မင္းႀကီး၊ တစ္ႀကိမ္တဲျဖင့္သာလွ်င္ အလံုးစံကုိ သိႏိုင္ေသာ အလံုးစံုကို ျမင္ႏိုင္ေသာ သမဏသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼဏသည္ေသာ္လည္းေကာင္း မ႐ွိ။ ဤသုိ႔ (သိႏိုင္ ျမင္ႏုိင္) ေသာ အေၾကာင္းမ်ိဳးသည္ မ႐ွိႏုိင္၊ ဤသို႔ စကားေျပာဖူးသည္ကို ငါမွတ္မိ၏´ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
`အ႐ွင္ဘုရား၊ တစ္ႀကိမ္တဲျဖင့္သာလွ်င္ အလံုးစံုကုိ သိႏိုင္ေသာ အလံုးစံုကုိ ျမင္ႏိုင္ ေသာ သမဏသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼဏသည္ေသာ္လည္းေကာင္း မ႐ွိ၊ ဤသို႔ သိႏိုင္-ျမင္ႏိုင္ေသာ အၾကာင္းမ်ိဳးသည္ အၾကာင္းမွန္ သေဘာကုိ မိန္႔ဆိုေတာ္မူေပ၏။ အ႐ွင္ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အေၾကာင္းခိုင္လံုေသာ သေဘာကုိ မိန္႔ဆိုေတာ္မူေပ၏´။ (မ၊ ျမန္၊ ၂၊ ကဏၰတတၳလသုတ္)
`ကဲ-ဒီသုတ္အရ ျမတ္စြာဘုရားက အကုန္သိတယ္ဆိုတာကုိ မပယ္ဘူး။ တစ္ႀကိမ္ထဲ နဲ႔အကုန္သိတာ၊ အၿမဲသိေနတာကိုသာ ပယ္တယ္ဆိုတာ ထင္႐ွားသြားၿပီေပါ့။ ကထာ၀တၳဳ က်မ္းက အေမးအေျဖကေလး ဆက္ၾကည့္ပါအံုး´
သက၀ါဒီ။ ။ ျမတ္စြာဘုရား၏ အားအစြမ္းသည္ တပည့္ `သာ၀က´ တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံ ပါသေလာ။
ပရ၀ါဒီ။ ။ ဪ... ဆက္ဆံပါ၏။
သက၀ါဒီ။ ။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မာရ္ငါးပါးတုိ႔ကို ေအာင္ျမင္ပါသေလာ လူနတ္တို႔ကို ဆံုးမတတ္ပါသေလာ မေဖာက္မျပန္ ကုိယ္တိုင္ (သိဖြယ္တရားတုိ႔ကို) သိပါသေလာ၊ အလံုးစံကုိ ျမင္ပါသေလာ၊ တရားေၾကာင့္ (လူနတ္တုိ႔၏) အ႐ွင္သခင္ ျဖစ္ပါသေလာ၊ တရားေၾကာင့္ (လူနတ္တို႔၏) ကုိကြယ္ရာ ျဖစ္ပါသေလာ။
ပရ၀ါဒီ။ ။ ဪ... ဟုတ္ပါ၏။
သက၀ါဒီ။ ။ တပည့္ `သာ၀က´ သည္လည္း မာရ္ငါးပါးတို႔ကို ေအာင္ျမင္ပါသေလာ၊ လူနတ္တို႔ကို ဆံုးမတတ္ပါသေလာ၊ မေဖာက္မျပန္ ကိုယ္တိုင္ (သိဖြယ္တရားတုိ႔ကို) သိပါသ ေလာ၊ အလံုးစံုကို သိပါသေလာ၊ အလံုးစံုကုိ ျမင္ပါသေလာ၊ တရားေၾကာင့္ (လူနတ္တုိ႔၏) အ႐ွင္သခင္ ျဖစ္ပါသေလာ၊ တရားေၾကာင့္ (လူနတ္တို႔၏) ကုိးကြယ္ရာ ျဖစ္ပါသေလာ။
ပရ၀ါဒီ။ ။ ဤသုိ႔ကား မဆုိသင့္ပါ။ ပ။ (ကထာ၀တၳဳပါဠိေတာ္၊ ဗလကထာ)
`သဗၺညဳတဉာဏ္အေၾကာင္းေတာ့ ႐ွင္းသြားပါၿပီ။ နိဗၺာန္ရဲ႕ အနတၱျဖစ္ပံုကေလး ဆက္႐ွင္းျပပါအံုး။ ကုိယ္ေတာ့္ရဲ႕ ျမတ္ပန္းရဂံုမွာပါတဲ့ ေဆာင္းပါးထဲကအတုိင္း `သေဗၺ သခၤါရာ အနိစၥာ၊ သေဗၺ သခၤါရာ ဒုကၡာ-သခၤါရတရားအားလံုးဟာ အနိစၥ ဒုကၡ´လုိ႔ ေဟာထားၿပီး အနတၱျဖစ္တဲ့ တရားက်မွ သေဗၺ သခၤါရာလုိ႔ မေဟာဘဲ `သေဗၺ ဓမၼာ အနတၱာ´လုိ႔ ေဟာေတာ္ မူတဲ့အတြက္ သခၤါရတရားအားလံုးသာ အနတၱျဖစ္တာ မဟုတ္ေသးဘူး။ အသခၤတျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္လဲ အနတၱျဖစ္တယ္။ အနတၱမည္တယ္။
`ေနာက္ၿပီး ပရိ၀ါပါဠိေတာ္မွာ လာတဲ့`နိဗၺာနေဥၥစ ပညတၱိ၊ အနတၱာဣတိ နိစၧယာ´ ဆိုတဲ့ ပါဠိအရ နိဗၺာန္ရဲ႕ ပညတ္ကို အနတၱလုိ႔ ဆံုးျဖတ္ရမယ္ ဆိုတာေတြ တပည့္ေတာ္ ဖတ္ၿပီးပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ႐ွင္မုိးျပာ ေျပာသလို နိဗၺာန္ဟာ အနတၱဆုိေတာ့ နိဗၺာန္သည္ အႏွစ္သာရ မ႐ွိဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ ေရာက္မသြားဘူးလား´
ကိုယ္ေတာ့္လို လူေတြေၾကာင့္ မိစၧာဒိ႒ိသမားေတြ ေခါင္းေထာင္ေနသာ။ ကိုယ္ၾကားဖူး ေနက် အနက္ကေလးနဲ႔ အေပၚယံ အဓိပၸာယ္ကေလး ၾကည့္ၿပီး ေျပာလုိ႔မရဘူးေလ။ ကိုယ္ေတာ္ဟာ တပည့္ေတာ္ၾကားဖူးတဲ့ ပံုျပင္ေလးထဲက ေက်င္းဒကာမႀကီးလို ျဖစ္ေနၿပီ။
`ေတာ႐ြာတစ္႐ြာမွာ ေက်ာင္းဒကာမႀကီး တစ္ေယာက္က ဥပုသ္ေန႔ဆိုရင္ ေက်ာင္းလာ ဥပုသ္ေစာင့္လို႔ ပုတီးစိပ္တဲ့အခါ အနိစၥ- ဒုကၡ- အနတၱဆိုတာကို အက်ယ္ႀကီး ဆုိဆိုၿပီး စိပ္တာ တဲ့။ တစ္ေန႔ေတာ့ ေက်ာင္းကဆရာေတာ္က `ဒကာမႀကီး၊ ပုတီးစိပ္တဲ့အခါမွာ အနက္အ ဓိပၸာယ္ကုိပါ ထည့္ဆုိၿပီး စိပ္ရတယ္´ ဆုိေတာ့ `အနိစၥ၊ အၿမဲမ႐ွိ။ ဒုကၡ၊ ဆင္းရဲ၏။ အနတၱ၊ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိမပိုင္ ေက်ာင္းဒကာႀကီးသာ ပိုင္သည္´လို႔ စိပ္သတဲ့။ ဘယ့္ႏွယ့္လဲ အဲဒီေက်ာင္း ဒကာမႀကီးရဲ႕ အနတၱ အနက္ေပးပံု ႀကိဳက္ရဲ႕လား´
`ဒီိလိုဆိုရင္ `သေဗၺ ဓမၼာ အနတၱာ´ မွာ `အနတၱာ´ ကို ဘယ္လို အနက္ေပးရမွာလဲ´
`အနတၱဆိုတာ `န´ နဲ႔ `အတၱ´ ေပါင္းထားတာေလ။ ကိုယ္ေတာ္ အႀကီးတန္းတုန္းက က်က္ခဲ့တဲ့ အဘိဓာန္မွာ `အတၱ´ရဲ႕ အနက္ကို ဘယ္ႏွခ်က္ျပလဲ´
`မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ ကုိယ္တို႔ စိတ္တုိ႔ကို ေဟာတယ္ထင္တယ္´
`စိေတၱ ကာေယ သဘာေ၀ စ၊ ေသာ အတၱာ ပရမတၱနိ-ေလ။ သဒၵါဟာ (၁) စိတ္ (၂)ကိုယ္ (၃) သေဘာတရား၊ (၄) တိတၳိတို႔သည္ ႀကံဆအပ္ေသာ ပရမအတၱ-လုိ႔ အနက္ေလး မ်ိဳးကို ေဟာႏုိင္တယ္။ အဓိပၸာယ္ေလးမ်ိဳး ထြက္တယ္ေပါ့။
`ဥပမာ-အတၱသမၼာပဏိဓိမွာ အတၱသဒၵါက စိတ္ကိုေဟာတယ္။ အတၱသမၼာပဏိဓိ- စိတ္ကိုေကာင္းစြာ ထားျခင္းလို႔ အနက္ေပးရမွာေပါ့။
`တပည့္ေတာ္တို႔ က်က္ခဲ့ရတဲ့ ဘိကၡဳနီပါတိေမာက္မွာ - ယာ ပန ဘိကၡဳနီ အတၱာနံ ၀ဓိတြာ ၀ဓိတြာ ေရာေဒယ်၊ ပါစိတၱိယံ။ ယာ ပန ဘိကၡဳနီ အၾကင္ရဟန္းမသည္၊ အတၱာနံ ကုိယ္တုိင္။ ၀ဓိတြာ ၀ဓိတြာ၊ ထု၍ ထု၍။ ေရာေဒယ်၊ ငိုျငားအံ့။ ပါစိတၱိယံ၊ ပါစိတ္အာပတ္သင့္ ၏-ဆုိတဲ့ သိကၡာပုဒ္မွာ အတၱသဒၵါက ကိုယ္ကို ေဟာတယ္။
`ေနာက္ `အတၱဒီပါ ဘိကၡေ၀ ၀ိဟရထ ဘိကၡေ၀၊ ရဟန္းတို႔၊ အတၱဒီပါ၊ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာေသာ္ ကုသုိလ္တရားတည္းဟူေသာ မွီခုိရာကၽြန္း ႐ွိကုန္သည္ျဖစ္၍။ ၀ိဟာရထ၊ ေနၾကကုန္ေလာ့။´ လဲဒီလုိ ပါဠိေတြမွာ အတၱသဒၵါက သေဘာတရားဆုိတဲ့ အနက္ကို ေဟာတယ္။
`ဒါေပမဲ့ နိႆယတို႔ ၊ ျမန္မာျပန္တုိ႔ ၾက့ည့္ရင္ေေတာ့ ေပး႐ိုးေပးစဥ္အတိုင္း အတၱ-ဆုိရင္ မိမိ၊ မိမိကိုယ္ ဒီလိုေတြပဲ ေတြ႔ရမယ္။ သို႔ေသာ္လဲ မိမိအရ တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္ကို၊ တစ္ခါတစ္ရံ ကုိယ္ကို ေကာက္ရမယ္ဆိုတာ အ႒ကထာ၊ ဋီကာေတြ ၾကည့္ၾကည့္ေပါ့ ကုိယ္ေတာ္ရာ။
`ေနာင္ဆံုးအေရးႀကီးတဲ့အတၱ-သဒၵါရဲ႕အနက္က တိတၱိေတြ ေတြးေခၚႀကံဆခ်က္က ဥပမာ မ်က္စိက အဆင္းကို ျမင္တဲ့ေနရာမွာ မ်က္စိကလဲ႐ုပ္၊ အဆင္းကိုလဲ ႐ုပ္၊ ႐ုပ္႐ုပ္ခ်င္း မျမင္ႏုိင္ဘူး။ ကိုယ္ထဲမွာ ျမင္ႏိုင္စြမ္းတဲ့ အရာတစ္ခု ႐ွိရမယ္။ အဲဒီ ျမင္တဲ့အရာကို ေကာင္း-မေကာင္း ခံစားတာလဲ သူပဲျဖစ္ရမယ္-စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကံစည္ၾကတာေပါ့ ကိုယ္ေတာ္ရာ။
`ေနာက္ ဘယ္လို ႀကံစည္ၾကသလဲဆုိေတာ့ လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ အတၱကေလးေတြ ကိုယ္စီ႐ွိၾကတယ္။ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ အဲဒီအတၱကေလးေတြရဲ႕ ပင္မ ျဖဴစင္တဲ့ ပရမအတၱႀကီး ႐ွိရမယ္။ သတၱ၀ါကိုယ္စီမွာ ႐ွိၾကတဲ့ အတၱကေလးေတြဟာ မျဖဴစင္ေသးသမွ် သံသရာမွာ ၾကင္လယ္ၾကရမယ္။ ျဖဴစင္တဲ့ တစ္ေန႔မွာ ေကာင္းကင္ဘံုက ပရမအတၱႀကီးနဲ႔ ပူးေပါင္းခြင့္ရၿပီ ထာ၀ရခ်မ္းသာကို ခံစားရမယ္ စသည္ျဖင့္ေပါ့။
`တပည့္ေတာ္တို႔ ေထရ၀ါဒစာေပက ေျပာတဲ့နိဗၺာန္ဟာ အနတၱဆုိတဲ့ ေနရာမွာ အဲဒီအတၱကုိ အဓိက ပယ္ခ်င္တာ။ က်န္တဲ့ ကိုယ္-စိတ္စတဲ့ အတၱရဲ႕အနက္ေတြက သံသယ ျဖစ္စရာ သိပ္မ႐ွိဘူး။ ဗုဒၶဘာသာမွတစ္ပါး က်န္တဲ့ အျခားျခားေသာ ဘာသာႀကီးေတြရဲ႕ နိဗၺာန္ မွာက မပ်က္စီးႏိုင္ေတာ့တဲ့ အသက္- လိပ္ျပာ- ၀ိညာဥ္- အတၱဆိုတဲ့ ထာ၀ရနာမ္ဓာတ္႐ွိတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာေတာင္ မဟာယာနတို႔ ဇင္တို႔ရဲ႕ နိဗၺာန္က ထာ၀ရေပ်ာ္စံရာ ဌာနပဲ။ အတၱႏွင့္ မကင္းဘူး။
`အသာရကေ႒န အနတၱာ-အရ အႏွစ္မ႐ွိေသာေၾကာင့္ အနတၱ-ဆိုတဲ့ေနရာမွာလဲ အဲဒီ အတၱဆိုတဲ့ အႏွစ္မ႐ွိတာကို ေျပာတာ။ နိစၥသာရ-နိစၥ အႏွစ္၊ သုခသာရ-သုခအႏွစ္ေတြ ကေတာ့ ႐ွိတယ္ေပါ့´
`႐ွင္းပါၿပီ၊ ႐ွင္းပါၿပီ။ သာဓုပါဘုရား´
(byအ႐ွင္ေကာ၀ိဒ)

အဲဒီပုဂၢိဳလ္မ်ား ေသရင္ အပယ္မက်ပါဘူး

(၁) ဘုရား တရား သံဃာ သံရဏဂုံသုံးပါး စြဲၿမဲတဲ႔ပုဂၢိဳလ္

(၂) ငါးပါးသီလၿမဲေသာ ပုဂၢိဳလ္
(၃) အာရုံဆြမ္း ေနဆြမ္း ေန႔စဥ္ လွဴဒါန္းတဲ႔ပုဂၢိဳလ္
(၄) စာေရးတံမဲ လွဴဒါန္းတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္
(၅) ၀ါဆုိသကၤန္းလွဴဒါန္းတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္
(၆) ေရတြင္းေရကန္ လွဴဒါန္းတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္
(၇) ေက်ာင္းေဆာင္လွဴဒါန္းတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္

အဲဒီပုဂၢိဳလ္မ်ား ေသရင္ အပယ္မက်ပါဘူး ဆရာေတာ္အရွင္ဇ၀နေဟာၾကားတဲ႔ ဗုဒၶဘာသာအေၿခခံ တရားေတာ္မ်ားထဲမွာ နားၾကားရလုိ႔ ၿပန္လည္မွ်ေ၀လုိက္ပါတယ္ လွဴတဲ႔အခါမွာစိတ္ထားတက္ဖုိ႔ေတာ႔လုိပါတယ္

Thursday, June 24, 2010

ပဓါန နာယက ကမၼဌာန္းနည္းျပခ်ဳပ္၊ မိုးကုတ္ဝိပႆနာအထူးတရားပြဲ


ပဓါန နာယက ကမၼဌာန္းနည္းျပခ်ဳပ္၊ မိုးကုတ္ဝိပႆနာအထူးတရားပြဲ


ပဓါန နာယက ကမၼဌာန္းနည္းျပခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္မဟာကမၼဌာနစရိယမႏ ၱေလးျမိဳ႔၊

မိုးကုတ္ဝိပႆနာ မဂၤလာရိပ္သာ၊ တရားေတာ္ျပန္႔ပြားေရးဌာနခ်ဳပ္

မိုးကုတ္ဝိပႆနာအထူးတရားပြဲ

Informatics Center,

12, Science Centre Road, Near Jurong East MRT

26th June 2010, 6-pm to 8-pm

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၆) ရက္၊ စေနေန႔

ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္လိပ္စာ- ဇယမဂၤလာဗုဒၶ၀ိဟာရ( Clementi ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း)

လိပ္စာ- 23A, Jalan Mas Puteh, Singapore 128628. Ph; 6778 1678, 9118 3961

Website http://www.anantametta.org

(ျမတ္ဗုဒၶက ဒီမွာဖြင့္ေတာ္မူတာေလ)


The Buddha open here! (ျမတ္ဗုဒၶက ဒီမွာဖြင့္ေတာ္မူတာေလ)

အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႔ ကမၻာအရပ္ရပ္က ဘုရားဖူးမ်ားလာေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ အေၾကာင္းေသာ္ကား ျမတ္ ဗုဒၶသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္မူေတာ္မူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ အိႏၵိယသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္က မဟာလူသားတစ္ေယာက္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ေနရာျဖစ္ေပသည္။ ထိုမွ်မက ထိုမဟာလူသား ျမတ္ဗုဒၶသည္ ထိုေျမေပၚမွာတြင္ ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုေျမ ေပၚမွာပင္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထိုေျမေပၚမွာပင္ ေမြးဖြားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ေမြးဖြား ေတာ္မူခဲ့ေသာ ေနရာသည္ကား နီေပါႏိုင္ငံပိုင္ျဖစ္သြားေလျပီး။ ထိုေလးပါးကို သံေ၀ဇနိယေလးဌာန ဟုေခၚဆို ပါသည္။
အထူးအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွ ဘုရားဖူးမ်ားသည္ ထိုေလးဌာနႏွင့္ အျခားေသာ ျမတ္ဗုဒၶသီတင္းသံုးေတာ္မူခဲ့ဖူး ေသာ ျမတ္ဗုဒၶေဒသစာရီၾကြခ်ီေတာ္မူခဲ့ဖူးေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာမ်ားကိုလည္း လွည့္လည္ဖူးေမွ်ာ္ေလ့ရွိၾက သည္။ တစ္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေလာက္တြင္ ျမန္မာျပည္မွ ရုပ္ရွင္မင္းသမီးမိုးမိုးျမင့္ေအာင္၏ အမျဖစ္သူ ေဒၚသဇင္ ျမင့္ေအာင္ဦးေဆာင္ေသာ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဗုဒၶဂယာသို႔ ေရာက္ရွိလာေလသည္။
ထိုအဖြဲ႔ႏွင့္အတူ သံဃာေတာ္ငါးပါးလည္း ပါလာေလသည္။ ထိုသံဃာငါးပါးတြင္ ခပ္ငယ္ငယ္ ကိုယ္ေတာ္ေလး တစ္ပါးလည္းပါလာသည္။ အဂၤလိပ္စကားအနည္းငယ္ေျပာတတ္ေလသည္။ သူသည္ အဂၤလိပ္စကားေျပာတတ္ ေၾကာင္းကို သူႏွင့္အတူပါလာေသာ ဘုရားဖူးအဖြဲ႔မ်ား သိေစရန္အလို႔ဌာ လူရွဳပ္ရွဳပ္ရွိမွ ေျပာေလ့ရွိ သည္။
တစ္ေန႔ေသာ ညေနခင္းတြင္ မဟာေဗာဓိရင္ျပင္ေတာ္ေပၚ၀ယ္ ျမန္မာဘုရားဖူးခရီးသည္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနခ်ိန္ တြင္ သူသည္ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္ကို သြားေရာက္ႏွဳတ္ဆက္ေလသည္။ သူတို႔သည္ မိတ္ေဆြျဖစ္သြားၾက ေလျပီ။ အနည္းငယ္ အလႅာပသလႅာပ စကားေျပာၾကားျပီးေနာက္ ထိုကိုယ္ေတာ္ေလးသည္ မဟာေဗာဓိေညာင္ ပင္ၾကီးကို လက္ညွဳိးညႊန္ကာ
“The Buddha open here”ဟု ေဘးမွ ဘုရားဖူးမ်ားၾကားသိေစရန္အလို႔ဌာ ၾကာေလာင္စြာပင္လွ်င္ ေျပာၾကား လိုက္ေလသည္။ ဘုရားဖူးအခ်ိဳ႕တြင္ အဂၤလိပ္စကားကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ ေျပာတတ္ေသာ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားကေတာ့ ကိုယ္ေတာ္ေလးေျပာသည္ကို ေလွာင္ျပံဳးျပံဳးၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေတာနယ္ ေတာျမိဳ႕ ေလးမွ ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ားသည္ကား အထင္ၾကီးေသာ အၾကည့့္ျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ေလးကို ၀ိုင္း၀န္း ၾကည့္ေန ၾကေလသည္။
“ေအာ္ျမန္မာ့အေတြး ျမန္မာ့ဟန္နဲ႔ေတာ့ မွန္ေကာင္းမွန္ေပမည္။ “The Buddha open here. (ျမတ္စြာဘုရားက ဒီမွာဖြင့္တာေလ)” ပညာရွင္မ်ားၾကားရင္ေတာ့ ဟားတိုက္ရယ္ေကာင္း ရယ္ႏိုင္ပါေပသည္တကား။ အမွန္၀ါက် ျဖစ္သင့္သည္ကား “The Buddha attained Enlightenment here. ျမတ္စြာဘုရားက ဒီမွာပြင့္ေတာ္မူတာ”
အဂၤလိပ္စကားေျပာႏွင့္ ဆက္စပ္လာသျဖင့္ အျခားအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို တင္ျပေပအံ့။
တစ္ခါက ကိုယ္ေတာ္ေလးတစ္ပါးသည္။ ျပည္ပတြင္စာသင္ေနေလသည္။ တကၠသိုလ္ပိတ္ခ်ိန္တြင္ သူသည္ ဗဟု သုတရရန္အလို႔ငွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္ေလ့လာေလသည္။ သုိ႔ျဖစ္သျဖင့္ သူသည္ ႏိုင္ငံအ ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေရာက္ဖူးျပီးျဖစ္ေလသည္။ သူသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ သူ၏ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားရွိရာ ဇာတိရြာ သို႔ေရာက္ေသာအခါ သူ၏ ႏိုင္ငံျခားအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ရြာသူရြာသားမ်ားကို စီကာပတ္ကံုး ေျပာျပေလေတာ့ သည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားလည္း သူတို႔မေရာက္ဖူးေသာ ႏိုင္ငံျခားအေၾကာင္းေျပာျပသျဖင့္ အပ္က်သံမွ်ပင္ၾကားရ ေပလိ္မ့္မည္။ တိတ္တဆိတ္ စိတ္၀င္းတစား နားေထာင္းေနၾကေလသည္။ သူ၏ ႏိုင္ငံျခားအေတြ႔အၾကံဳကို ေျပာ ၾကား၍ ခဏရပ္နားေနစဥ္ စပ္စုတတ္ေသာ ဒါယိကာမၾကီးတစ္ေယာက္က
“အရွင္ဘုရား အဲဒီလို ကမၻာပတ္ေနေတာ့ အခက္အခဲေတြ ဘာေတြမ်ား မၾကံဳရဘူးလားဘုရား”ဟု ေမးေလ သည္။ ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္ေလးက
“အြန္းက်ဳပ္အတြက္ေတာ့ အခက္အခဲဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး၊ က်ဳပ္နဲ႔ေတြ႔တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြေတာ့ အခက္အခဲေတြ မ်ားစြာ ေတြ႔တာေပါ့ ဒကာမၾကီးရာ”ဟု ေျဖၾကားေတာ္မူလိုက္ေလသတည္း။“ေအာ္ဒါလဲပဲ မွတ္သားဖြယ္ရာပါေပ တကား” (by Ashin Javana)

Wednesday, June 23, 2010

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ (န၀မ) ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ဓမၼလက္ေဆာင္

အရဟံ ဗဟိအႏၱဇယံ သုဂတံ၊
အမိတံ ၀ိရဇံ လလိတံ အတုလံ။
စရဏံ တိဘ၀ူပသမံ ယမကံ၊
သုခဒံ သရဏံ ပဏမာမိ ဇိနံ။

အရဟံ - ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
ဗဟိအႏၱဇယံ - အတြင္းအပရန္ကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
သုဂတံ - ေကာင္းေသာစကားကို ေဟာေျပာတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
အမိတံ - မႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္သည့္ တန္ခိုးျပာဋိဟာရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
၀ိရဇံ - ကိေလသာျမဴ ကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရာားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
လလိတံ - တင့္တယ္ သပၸါယ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
အတုလံ - အတုမရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
စရဏံ - အက်င့္စရဏႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
တိဘ၀ူပသမံ - ဘ၀သံုးပါး၌ ကိေလသာျငိမ္းေအးေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
ယမကံ - ေရမီးအစံုစံုေသာ တန္ခိုးျပာဋိဟာႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
သုခဒံ - ခ်မ္းသာကို ေပးစြမ္းနိဳင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
သရဏံ - ကိုးကြယ္အားထားရာျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။
ဇိနံ - မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား။

Tuesday, June 22, 2010

မြန္ပညာရွင္ႀကီး ႏုိင္ပန္းလွ ကြယ္လြန္


မြန္စာေပ၊ မြန္လူမ်ဳိး တုိးတက္ေရးအတြက္ တစုိက္မတ္မတ္ လုပ္လာခဲ့သူ မြန္အမ်ဳိးသား ပညာရွင္ ေဒါက္တာႏုိင္ပန္းလွဟာ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ကြယ္လြန္သြားပါတယ္။ အသက္ ၇ဝ ေက်ာ္မွ Ph.D, L.L.B ပါရဂူဘြဲ႕ေတြ ရခဲ့သူ ဆရာႏုိင္ပန္းလွဟာ မကြယ္လြန္ခင္ အခ်ိန္အထိ သုေတသန စာတမ္းေတြ ေရးသား ျပဳစုေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာႏိုင္ပန္းလွ ကြယ္လြန္သြားတာဟာ မြန္လူမ်ဳိးေတြအတြက္ သာမက ျမန္မာႏုိင္ငံက သုေတသန လုပ္ငန္းေတြ အတြက္လည္း အႀကီးအက်ယ္ ဆုံး႐ႈံးမႈ ျဖစ္တယ္လို႔ ပညာရွာေနသူေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း အျပည့္အစုံကို ထိုင္းအေျခစိုက္ သတင္းေထာက္ ႏိုင္ကြန္းအိန္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။
မြန္အမ်ဳိးသား စာေပနဲ႔ သုေတသန ပညာရွင္ တဦးျဖစ္သူ အသက္ ၈၈ ႏွစ္အရြယ္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာႏိုင္ပန္းလွဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေနအိမ္မွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့တယ္လို႔ မိသားစုဝင္တဦးကို ဆက္သြယ္ေမးခဲ့ရာမွာ အခုလုိ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
“၁၈ ရက္ေန႔ ၅ နာရီ မနက္ပိုင္းေနာ္။ သူ႔ရဲ႕ေနအိမ္မွာပဲ။ လူႀကီးေရာဂါပါပဲ။ တနဂၤေႏြေန႔ ၁ နာရီေလာက္မွာ သၿဂဳႋဟ္ပါတယ္။”
ပါေမာကၡ ေဒါက္တာႏိုင္ပန္းလွရဲ႕ အ႐ိုးျပာေတြကို သူ႔ခ်က္ျမႇဳပ္ဇာတိျဖစ္တဲ့ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့ဘိန္းေက်းရြာမွာ ဂူသြင္း ျမႇဳပ္ႏွံသြားမယ္လို႔ မိသားစုေတြက ေျပာပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ သက္တမ္းတေလွ်ာက္မွာ သုေတသန လုပ္ငန္းေတြကို အားႀကိဳးမာန္တက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သလို သူေရးသားခဲ့တဲ့ စာေပေတြဟာ သမိုင္းမွတ္တိုင္အျဖစ္ စာေပယဥ္ေက်းမႈ သုေတသန သမားေတြအတြက္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ေလ့လာသူေတြက ဆိုပါတယ္။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာႏိုင္ပန္းလွ ေရးသားခဲ့တဲ့ သုေတသနစာေပေတြ အေပၚမွာ အစဥ္တစိုက္ ေလ့လာခဲ့သူ၊ ေဒါက္တာႏိုင္ပန္းလွနဲ႔ ရင္းႏွီးသူျဖစ္တဲ့ မြန္စာေပ သုေတသီ ႏိုင္ေအာက္ပိုင္ကို ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ အခုလိုေျပာပါတယ္။
“ေဒါက္တာႏိုင္ပန္းလွရဲ႕ စာေတြထဲမွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ ရာဇဓိရာဇ္ အေရးေတာ္ပုံက်မ္း အေကာင္းဆုံးစာအုပ္လို႔ ေျပာရမွာေပါ့။ သူ႔သက္တမ္းတေလွ်ာက္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သုေတသနေတြေပါ့ေလ။ မြန္ ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စာ သမိုင္း အေထာက္အထား ဒါေတြဟာ ေတာ္ေတာ္တန္ဖိုးရွိတယ္။ ဒီ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ထုတ္တဲ့ မြန္စာသင္ၾကားမႈေပါ့ေနာ္၊ အဲဒါ အခ်က္အလက္က်က်၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တခုက ဝါရီ႐ူျဖတ္ထုံး ဓမၼသတ္က်မ္းေပါ့ေနာ္၊ မြန္ဓမၼသတ္က်မ္း ၁၁ ေစာင္တြဲေပါ့၊ အဲဒါတခုရယ္၊ သူ႔ရဲ႕ ေဆာင္းပါးေတြထဲမွာ သူထုတ္ခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာႏိုင္ပန္းလွ၏ သုေတသန စာတမ္းမ်ား ဆိုလို႔ရွိရင္ စာေပပညာရွင္ေတြ၊ စာေပဝါသနာရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ အေထာက္အကူျဖစ္တဲ့ စာအုပ္ပဲ။”
ပါေမာကၡ ေဒါက္တာႏိုင္ပန္းလွ ကြယ္လြန္သြားတာဟာ မြန္လူမ်ဳိးေတြသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ သုေတသီလုပ္ငန္းအတြက္ ဆုံး႐ႈံးမႈတရပ္လို႔ မြန္သုေတသီ ႏိုင္ေအာက္ပိုင္က ေျပာပါတယ္။
“ႏိုင္ပန္းလွလို ဆရာမ်ဳိး ေတာ္ေတာ္ရွာရခက္တယ္လို႔ က်ေနာ္ ယူဆတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူနဲ႔အလားတူ ဆက္ႀကိဳးစားသြားႏိုင္ဖို႔က ေတာ္ေတာ္ေလးကို အခ်ိန္ယူရတယ္။ အခုလို တန္ဖိုးရွိတဲ့ အသိဉာဏ္ရွိတဲ့ ပညာရွင္တေယာက္ ကြယ္လြန္သြားေတာ့ မြန္ျပည္သူလူထု တရပ္လုံးကေတာ့ ဝမ္းနည္းမွာေပါ့။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ကလည္း ေတာ္ေတာ္ဝမ္းနည္းပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ ေနာက္ထပ္ ဒီစာေတြ၊ ဒီ ေရွးေဟာင္းမြန္ေတြရဲ႕ အေမြအႏွစ္ေတြ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့ အထဲမွာ ဘယ္သူေတြ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မလဲ ဆိုတာက။”
ပါေမာကၡ ေဒါက္တာႏိုင္ပန္းလွဟာ ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့ဘိန္းရြာမွာ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္က ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ အေျခခံပညာ အထက္တန္းအထိသာ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ဓာတုေဗဒမင္းႀကီး ဦးခ်စ္ေသာင္းရဲ႕ ဓာတုေဗဒဌာနမွာ စာေရးအျဖစ္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာလုစ္နဲ႔ တြဲဖက္ၿပီး ေရွးေဟာင္းသုေတသန လုပ္ငန္းေတြမွာ တာဝန္ယူခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ ၄ဝ ေက်ာ္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ သုေတသနဌာနမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အသက္ ၇ဝ ေက်ာ္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ကေန ယဥ္ေက်းမႈ၊ မႏုႆေဗဒ အထူးျပဳနဲ႔ B.Sc ဘြဲ႕ကုိ ရခဲ့သလို PH.D ဘြဲ႕ကိုလည္း ဂုဏ္ထူးနဲ႔ ရရွိခဲ့ပါတယ္။
၁၉၉၂ ခုနွစ္မွာ ဝါရီ႐ူ ဓမၼသတ္က်မ္း ၁၁ ေစာင္တြဲကုိ က်မ္းျပဳခဲ့လို႔ ဥပေဒ ပါရဂူဘြဲ႕ကုိ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံရပါတယ္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အုိကာနာ၀ီကၽြန္းမွာရွိတဲ့ ေမ႐ူတကၠသိုလ္မွာ အၿမဲတမ္း ပါေမာကၡအျဖစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ သမုိင္းဘာသာရပ္ေတြကုိ ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မြန္ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား မြန္စာေပ တတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ပန္းလွ ထာဝရရန္ပုံေငြတခု တည္ေထာင္ထားၿပီး မြန္စာေပ ဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပြဲေတြ၊ ပညာေရး ထူးခြ်န္တဲ့ မြန္ေက်ာင္းသားေတြကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါတယ္။ ကြယ္လြန္တဲ့ အခ်ိန္အထိ သုေတသန စာေပေတြ ေရးသားေနဆဲလို႔ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း တဦးက ေျပာပါတယ္။

လသာတံုး ဗိုင္း ငင္ ။ (Time And Tide Wait For No Man )

 
လသာတံုး ဗိုင္းငင္ ရတယ္ ဆိုတဲ့ ၿမန္မာ စကားပံု တစ္ခု ရွိခဲ့ဘူး ပါတယ္။ ေရွးအခါတံုးက ၿမန္မာ ေက်းလက္ ေတာသူ ေတာင္သား လူအမ်ား တို.ဟာ စားဖို.အတြက္ တစ္ေနကုန္ အလုပ္လုပ္ ၾကရပါတယ္။ စားဖို.အတြက္ တစ္ေနကုန္ ယာခင္းထဲ ၿခံထဲ လယ္ထဲ ကုိင္းထဲမွာ ဆင္းၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကရတာ မိုးလင္း ကေန မိုးခ်ဳပ္ တိုင္ေအာင္ပါပဲ။ အခ်ိန္ကုန္လို. အိမ္ၿပန္ေရာက္ေတာ့ ညေနစာ ေလးမ်ား စားၿပီး ၿပန္ၿပီ ဆိုေတာ့ ညခ်မ္းအခါ လေလး သာသာမွာ ဘာလုပ္ ၾကရၿပန္တံုး ဆိုေတာ့ ၀တ္ဖို. အတြက္ အလုပ္ လုပ္ၾက ရၿပန္တယ္ ။ ညခ်မ္းကာလ လေလးမ်ား သာလာၿပီ ဆိုရင္္ ၀ါဖတ္တဲ့သူ၊ ဗိုင္းငင္တဲ့သူ ခ်ည္ဆြဲတဲ့သူ၊ ယကၠန္း ယက္တဲ့သူ၊ ၀ါဖတ္ၿခင္း၊ ဗိုင္းငင္ၿခင္း၊ ခ်ည္ဆြဲ ၿခင္းတို.ၿဖင့္္ ေက်းလက္တိုရဲ့ ညခ်မ္းကာလ လေရာင္ေအာက္မွာ အလြန္ က်က္သေရ ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ေန.အခါ စားဖို.အတြက္ ၾကိဳးပမ္း ညခ်မ္းကာလ လေလးသာခိုက္ ၀တ္ဖို. အတြက္ ၾကိဳးပမ္း ၾကရတာကို လသာတံုး ဗိုင္းငင္ ရတယ္လို. ေၿပာေလ့ ရွိပါတယ္။ ထိုစကားဟာ အလြန္တစ္ရာမွ ေလးနက္ၿပီးေတာ့ က်ယ္ၿပန္.ေသာ စကား တစ္ခု အၿဖစ္နဲ့ အသံုး၀င္ၿပီးေတာ့ ယခုတိုင္ ေၿပာေလ့ရွိတဲ့ စကား အၿဖစ္ က်န္ရစ္ ခဲ့ပါတယ္။

လသာတံုး ဗိုင္းငင္တယ္ ဆိုတာကို သာသနာေတာ္ မွာကေတာ့ ၊ ဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ရဲ့ သာသနာ လမင္း ထြန္းလင္း၍ ေနတဲ့ အခိုက္ သာသာနာ့ အက်င့္ကုိ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ ဆိုင္ဆိုင္ က်င့္သံုးလိုကၾ္ကဖို. လိုအပ္တယ္လို. ဆိုလိုၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ သာသနာေတာ္ မထြန္းကားေသး ခင္တံုးက ဘုရား မပြင့္ ေသးခင္ ကာလက ဘယ္လိုပဲ အက်င့္ၿမတ္ ေတြကို ၾကိဳတင္ က်င့္ၾက ေပမဲ့ အက်င့္မွန္ကုိ မရႏိုင္ခဲ့ ၾကပါဘူး။ သာနာေတာ္ ကြယ္သြားၿပီးတဲ့ ကာလ က်ၿပန္ေတာ့လည္း သာသနာမွ မရွိေတာ့ပဲ ဘယ္လုိလုပ္ အက်င့္မွန္ကုိ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ ႏိုင္ၾကေတာ့မည္နည္း။ ဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ရဲ့ သာသနာေတာ္ၾကီး ကုန္ဆံုး သြားၿပန္ေတာ့၊ က်င့္ခ်င္ၾကေပမဲ့ အက်င့္မွန္ေတြ ကြယ္ေပ်ာက္ ကုန္ၿပီး၊ ထိုအက်င့္မွန္ကုိ ညႊန္ၾကားမဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ၿပသမဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ကြယ္လြန္ကုန္ၿပီ ဆိုေတာ့လည္း သာသနာ ကြယ္ၿပီးသည္မွ ေနာက္ကာလ မွာလည္း က်င့္ႏိုင္ခြင့္ မရွိၾက ေတာ့ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ရဲ့ ဗုဒၶ သာသနာေတာ္ ထြန္းကာေနေသာ ကာလမွာ ၿမတ္ေသာ အက်င့္ကုိ တကယ္ က်င္.သံုးလိုက္နာ ၾကရမယ္တဲ့။ ဗုဒၶ သာသာနာေတာ္ စည္ပင္ ထြန္းကား ၿပီးေတာ့ နိကာယ္ ငါးရပ္၊ ပိဋကတ္ သံုးပံု၊ ဓမၼ အစစ္အမွန္ ရွိေနခိုက္၊ ထိုဓမၼ အစစ္ကုိ ညႊန္ၾကားမဲ့ ပုဂၢိဳလ္တို. ရွိေနခိုက္ ၊ ဤအခိုက္မွာ မိတ္ေကာင္းနဲ့ စိတ္ေကာင္း ထိုႏွစ္ခုကုိ အေၿခခံၿပဳၿပီး မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း ဆရာသမား ေကာင္းကုိ ေတြ.ေအာင္ရွာ မိမိတို.ရဲ့ စိတ္ကုိလည္း ေကာင္းေအာင္ေမြးၿမဴ ၊ မိတ္ေကာင္း၊ စိတ္ေကာင္း အဲဒီႏွစ္ခု ကုိ အမွီၿပဳၿပီးေတာ့ သာသနာေတာ္ၾကီး စည္ပင္ ထြန္းကားေနေသာ အခိုက္ သာသနာေတာ္က ေပးထားတဲ့ ၿမတ္တဲ့ အက်င့္ေတြကုိ ၾကိဳးစားၿပီးေတာ့ က်င့္သံုး သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းထားတာကုိ လသာတံုး ဗိုင္းငင္လုိက္ ၾကပါစို. လို.ေၿပာၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။

ဘုရားရွင္ပြင့္ခိုက္ (သို.မဟုတ္) ၿမတ္ဗုဒၶ သာသနာေတာ္ၾကီး စည္ပင္ ထြန္းကားခိုက္
နည္းမွန္ လမ္းမွန္ အက်င့္မွန္ ေတြကုိ ညြန္ၾကား ေပးမဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ဆရာသမားေတြ ရွိေနခိုက္ ကာလ ၿဖစ္ေသာ္ လည္းပဲ အက်င့္မွန္ေတြကုိ က်င့္ခ်င္တဲ့ သူေတာ္ေကာင္း တို.က

၁။ ပကတိ ငရဲသား ဘ၀သို. ေရာက္ေနမယ္ (သို.မဟုတ္) လူ.ငရဲ သို. က်ေနခဲ့မယ္ ဆိုရင္ ထိုငရဲက မလြတ္မခ်င္း ဤသာသနာေတာ္ နဲ့ ထိုပဂၢိဳလ္နဲ့ လႊဲၿပီးသားပါပဲ။ ငရဲဆုိတာ ၿပစ္ဒဏ္ပါ။ မိမိ လြန္က်ဳးထားတဲ့ ဒုစရိုက္ တစ္ခုခုရဲ့ ၿပစ္ဒဏ္ကုိ ခံရတာ ငရဲလို. ေခၚပါတယ္။ ပကတိ ငရဲသို. မေရာက္ဘူး ပဲထား၊ လူ.ၿဖစ္ၿငား ေသာ္လည္း ငရဲနဲ့ မၿခားတဲ့ လူ.ငရဲသား ဆိုတဲ့ ဘ၀မ်ိဳး ေရာက္ေန ရရင္လည္း ဒီသာသနာေတာ္နဲ့ လႊဲရၿပန္ပါတယ္။ လူၿပည္မွာ ၾကည့္လိုက္လို.ရွိရင္ မိမိတုိ. လြန္က်ဳးထားတဲ့ ၿပစ္ဒဏ္ အားေလ်ာ္စြာ က်ခံေနရတဲ့ လူ.ငရဲေတြ အမ်ားၾကီးပါပဲ။ အဲဒီလို ၿပစ္ဒဏ္ကုိ ခံေနရတဲ့ လူ.ငရဲသို. ေရာက္ေနခဲ့ရင္ ဒီသာသနာေတာ္ အက်င့္ေတြကုိ က်င့္ႏိုင္ခြင့္ မရွိၾကၿပန္ ပါဘူး။

၂။ ပကတိ ၿပိတၱာ ဘ၀မ်ိဳး ေရာက္ေနမယ္ (သို.မဟုတ္) လူ.ၿပိတၱာ ဘ၀သို. ေရာက္ေနမယ္ ဆုိရင္ လည္းပဲ သာသနာေတာ္နဲ့ လႊဲတဲ့ အၿဖစ္မ်ိဳး ၿဖစ္ရတတ္ ပါတယ္။ သာသနာေတာ္ စည္ပင္ ထြန္းကားခုိက္ ၿမတ္တဲ့ အက်င့္သည္ ထင္ရွားေနခိုက္ မိမိက ပကတိ ၿပိတၱာ ဘ၀သို. ေရာက္ေနခဲ့မယ္။ သို.မဟုတ္ လူၿဖစ္ၿငားေသာ္လည္းပဲ ၿပိတၱာနဲ့ မၿခား အလြန္. အလြန္ ကုိပဲ စားဖို. ေနဖို. ၀တ္ဖို. ဆင္းရဲ လြန္းတဲ့ ဘ၀မ်ိဳးကို ေရာက္ေနၾကမယ္ဆို ဒီဘုရား၊ ဒီတရား၊ ဒီသံဃာနဲ့ ဒီသာသနာေတာ္ကုိ ထုိပုဂၢိဳလ္ေတြ မ်က္နွာမူႏိုင္ ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ စား၀တ္ေနေရးက သိပ္အေရးၾကီၿပီး မေသရံု တမယ္ပဲ တို. စားေနၾကရတယ္ ဆိုရင္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာကုိ ဂရု စိုက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပကတိ ၿပိတၱာ ဘ၀ (သို.မဟုတ္) လူၿဖစ္ၿငား ေသာ္လည္း လူ.ၿပိတၱာ ဘ၀မ်ိဳး ေရာက္ေနၾက မယ္ဆိုရင္ သာသနာေတာ္က ေပးထားတဲ့ ၿမတ္တဲ့ အက်င့္ေတြကုိ မက်င့္ႏိုင္ ၾကၿပန္ပါဘူး၊ (အသူရကယ္ ဘ၀လည္း က်ေတာ့ ၿပိတၱာနဲ့ ေပါင္းထည္.လုိက္ပါတယ္။)

၃။ ပကတိ တိရစၦာန္ဘ၀ သို.မဟုတ္ လူ. တိရစၦာန္ မ်ိဳးၿဖစ္ေနမယ္ ဆိုရင္လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္ အတြက္ ဆံုးရူံးႏွစ္နာၾကရ ၿပန္ပါတယ္။ သာသနာေတာ္ၾကီး စည္ပင္ ထြန္းကားခုိက္ ဒီသာသနာေတာ္က ေပးတဲ့ အက်င့္ၿမတ္ေတြကုိ က်င့္ခ်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္သည္ တိရစၦာန္ ဘ၀ ေရာက္ေနၿပန္ ရင္လည္းပဲ သာသနာေတာ္နဲ့ လႊဲၿပန္ပါတယ္။ သာသနာေတာ္္ စည္ပင္တုန္း တိရစၦာန္ဘ၀ ေရာက္တယ္။ သာသနာကုန္မွ လူၿပန္ၿဖစ္တယ္။ အဲဒါ အနာဆံုးပါပဲ။ တိရစၦာန္ ဆိုတာက အိပ္ဖို.၊ စားဖို.၊ ကာမဂုဏ္ ခံစားဖို. ဒီသံုးခုပဲ ေမ်ာ္လင့္ထား ပါတယ္။ လူၿဖစ္ေသာ္ ၿငားလည္း ဘုရားမွန္း မသိ၊ တရားမွန္း မသိ၊ သံဃာ မွန္းမသိ၊ ဘုရား ရယ္လို. လည္းပဲ ဂရုမစိုက္၊ တရားရယ္ လို.လည္းပဲ အာရံုမၿပဳ၊ သံဃာရယ္ လို.လည္းပဲ ရိုေသ ရမွန္း နားမလည္၊ အိပ္၊စား၊ကာမ သာ စဥ္းစားသူကုိ လူၿဖစ္ၿငားေသာ္လည္း တိရစၦာန္ နဲ့ မၿခားလို. လူတိရစၦာန္ လို ဘ၀မ်ိဳး ေရာက္ေနမယ္ ဆိုရင္ ထိုသူတို့အတြက္ သာသနာေတာ္ဟာ အခ်ီးအႏွီးပါပဲ။

၄။ လူပင္ၿဖစ္ရ ၿငားေသာ္လည္း လူ. ငရဲ၊ လူ.ၿပိတၱာ၊ လူ.တိရစာၦန္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အသိဥဏ္နဲ့ ၿပည့္စံုတဲ့ လူပါပဲ။ သို.ေသာ္ အဲဒီ အသိဥဏ္က လြဲမွားတဲ့ အသိဥာဏ္ ၊သူရဲ့ အၿမင္ဥာဏ္ ေတြက မွားယြင္းတဲ့ အယူအဆ ရွိေနတဲ့သူ ၿဖစ္ၿပီး ဒါန၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ဆိုတဲ့ ဒီၿမင့္ၿမတ္တဲ့ လုပ္ငန္းၾကီး ေလးခုကုိ လက္မခံတဲ့ လူမ်ိဳး ၿဖစ္ေနခဲ့ရင္ ဒီသာသနာေတာ္သည္ ထိုသူ့အတြက္ အခ်ီးအႏွီး ပါပဲ။

၅။ လူပင္ၿဖစ္ေသာ္ ၿငားလည္း ပကတိ မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္း မရႏိုင္ရင္ ဘုရားဖူးခ်င္တယ္ ဘယ္လိုပဲေၿပာေၿပာ သံဃာေတာ္ ေတြကုိ ဖူးခ်င္တယ္ ဘယ္လိုပဲ ေၿပာေၿပာ ဘုရားရွင္နဲ့ သံဃာေတာ္ ေတြကုိ ဘယ္ကဲ့သို. ဖူးၾကမည္နည္း။ ထို.အၿပင္ ဥာဏ္မ်က္စိ မလင္းဘူး ဆိုၿပန္ ရင္လည္း ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာမွန္း မသိႏိုင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဥာဏ္မ်က္စိကန္း၊ ပကတိ မ်က္စိကန္း အဲဒီနွစ္မ်ိဳးလံုး ကန္းတဲ့ အကန္းဘ၀ ေရာက္ရင္ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ဘုရားဖူးႏိုင္ခြင့္ မရွိၾကသလို သာသနာေတာ္နဲ့ လြဲရၿပန္ပါတယ္။

၆။ တရားေတာ့ နာခ်င္ပါတယ္။ ပကတိ နားက ခ်ိဳ.ယြင္း ပ်က္စီးေနတဲ့ အၿဖစ္မ်ိဳးေရာက္ ေနရင္ခဲ့လည္းပဲ ဒီသာသနာနဲ့ လြဲရၿပန္ပါတယ္။ ပကတိနား မပ်က္စီးဘူးပဲထား၊ ဒီတရားသံကုိ ခံယူႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ဥာဏ္နားမ်ိဳး မရွိဘူးဆိုရင္ ဥာဏ္တည္း ဟူေသာ နားပ်က္စီး တာရယ္ ပကတိ နား ခ်ိဳ.ယြင္း ပ်က္စီးတာရယ္၊ ဒီနား နွစ္ခု ပ်က္စီးၿပန္ရင္လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္ တို.အတြက္ ဒီဘုရား၊ ဒီတရား၊ ဒီသံဃာ အခ်ီးအႏွီး ပါပဲ။

ရ။ မိခင္၀မ္းမွ ဖြားစကတည္းက စိတ္ေရာဂါ ဆိုၿပီး ရူးလာတယ္။ အၿပင္ဘက္ ေရာက္ၿပန္ေတာ့လည္း ေသာကေၾကာင့္ ရူးတယ္။ သည္းေၿခပ်က္လို. ရူးတယ္။ ရာဂေၾကာင့္ ရူးတယ္၊ ေဒါသေၾကာင့္ ရူးတယ္။ အဲလို ဘ၀မ်ိဳးေရာက္ ေနတဲ့ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ဒီသာသနာနဲ. လြဲ ၿပန္တာပါပဲ။

၈။ ဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ ပြင့္ေနတယ္၊ တရားေတြ ေဟာေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီသာသနာေတာ္ရဲ့ ၿမတ္တဲ့ အက်င့္ေတြကုိ က်င့္ လိုတယ္ ဆိုတဲ့ ထိုအမ်ိဳးေကာင္း သား/ သမီးသည္ ဘုရား မေရာက္ တရားမေရာက္ သံဃာ မေရာက္တဲ့ တိုင္းၿပည္ရဲ့ အစြန္အဖ်ားသို. သြားၿပီးေတာ့ လူၿဖစ္ ရရင္လည္း သာသနာေတာ္ နဲ့လြဲၿပန္တာပါပဲ ။

၉။ တစ္စံု တစ္ေယာက္ ေသာ ပုဂၢိဳလ္ သည္ တရားအားထုတ္စဥ္ အခါတံုးက အက်င့္မွားခဲ့လို. ဘုရားမပြင့္ခင္က ၾကိဳတင္ က်င့္လိုက္တာ ဘယ္လို က်င့္လိုက္သလဲဆိုေတာ့ စိတ္မရွိ တယ္ေကာင္းမွာပဲ ေဟာဒီ စိတ္ေၾကာင့္ တို. ပင္ပန္းတာ၊ စိတ္အလိုလိုက္လို. ပင္ပန္းတယ္။ စိတ္ဟာ သတၱ၀ါေတြကုိ ႏွိပ္စက္တယ္။ စိတ္မရွိ ေကာင္းတယ္ ဆိုၿပီး အားထုတ္ရင္းနဲ့ စိတ္မရွိတဲ့(နာမ္မရွိတဲ့) အသညသတ္ ၿဗဟၼာၾကီးေတြ သြားၿဖစ္ေနေတာ့ ဘုရားလည္း ပြင့္ေရာ စိတ္မရွိတဲ့ ထိုၿဗဟၼာေတြဟာ ဒီဘုရား ဒီတရား၊ ဒီသံဃာ အခ်ီးအႏွီး ၿဖစ္သြားၿပန္ေရာ။

၁၀။ ေနာက္တစံု တစ္ေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ တို.က တစ္ဘက္စြန္း ဘယ္လို ေရာက္သြားၿပန္လဲ ဆိုေတာ့ ၊ ဘုရားမပြင့္ခင္ ၾကိဳတင္ က်င့္ၾကတယ္။ ရုပ္မရွိ ေကာင္းေလစြ၊ စိတ္က အေရး မၾကီးဘူး၊ ရုပ္ၾကီးက တယ္ရြံဖို. ေကာင္းတယ္။ ရုပ္ဆိုတာ ရြံရွာ စက္ဆုတ္ဖြယ္ ေကာင္းတယ္။ မ်က္စိၾကီး၊ ႏွာေခါင္းၾကီး၊ ပါးစပ္ၾကီး၊ တစ္ကုိယ္လံုး အညစ္ အေၾကးေတြ တစ္ေထြေထြ ယိုစီးက်တဲ့ ရုပ္တရား၊ ရုပ္ၾကီး ရံြမုန္းဖို. ေကာင္းတယ္ဆုိၿပီး အားထုတ္ရင္းနဲ့ ရုပ္မရွိတဲ့ အရူပ ၿဗဟၼာေတြ သြားၿဖစ္ၾက ၿပန္ေရာ။ ဘုရား မပြင့္ခင္က ၾကိဳတင္က်င့္ ၾကတဲ့ အက်င့္မွားေတြ က်င့္မိတဲ့ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြ ဘုရားနဲ့ လြဲတယ္။ တရားနဲ့ လြဲတယ္။ သံဃာနဲ့ လြဲတယ္။

ရုပ္မရွိရင္ ဘယ္မ်က္လံုးနဲ့ ဘုရားဖူးႏိုင္မလဲေနာ္ ၊ ဘယ္နားနဲ့ တရားနာ ႏိုင္ၾကမည္နည္း။ စိတ္မရွိရင္ေကာ တရား ဘယ္လိုလုပ္ သိၾကမွာလဲ။ ဒါေၾကာင့္ ရုပ္မရွိတဲ့ စိတ္သက္သက္ရွိတဲ့ ဘ၀လည္း မေကာင္းပါဘူး။ စိတ္မရွိတဲ့ ရုပ္သက္သက္ ရွိတဲ့ ဘ၀လည္း မေကာင္းပါဘူး၊ အဲဒီလို တဘက္ပဲက်န္တဲ့ ဘ၀မ်ိဳးဟာ မေကာင္းပါဘူး။ ရုပ္ေရာ နာမ္ေရာ ႏွစ္ပါးစံု ကုန္ၿပီး ဘ၀ေတြ အကုန္ဆံုးသြားတဲ့ နိဗၺာန္ သည္သာ အေကာင္း ဆံုးပါလို့ သာသနာေတာ္က ဆိုပါတယ္။ သာသနာေတာ္ အတြင္းက အက်င့္မွန္ ဆိုတာကေတာ့ ရုပ္ကုိလည္း ၾကည့္တယ္၊ နာမ္ကုိလည္း ၾကည့္တယ္။ ရုပ္ နာမ္ နွစ္ပါးကုိ သဘာ၀ က်က် ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ရုပ္နာမ္ ကေန လြန္ထြက္သြားတဲ့ ရုပ္ နာမ္ မရွိတဲ့ နိဗၺာန္ ကုိေရာက္ေတာ့မွ တကယ့္ အၿငိမ္းဓတ္ လို. ဆိုထားပါတယ္။ ဒီအက်င့္မ်ိဳး သာသနာပ ကာလမွာ မရႏိုင္ပါဘူး။ သာသနာပ ဘုရားမပြင့္ေသးခင္ ၾကိဳ တင္က်င့္ ၾကေတာ့ ရုပ္မရွိ ေကာင္းတာပဲ အားထုတ္ေတာ့ အရူပ ၿဗဟၼာ ၊ စိတ္မရွိေကာင္း ေလဆြ တကားလို. တဖက္သတ္ အားထုတ္ေတာ့ ရုပ္ေတာ့ က်န္တယ္ စိတ္မရွိတဲ့ အသညသတ္ ၿဗဟၼာ ၊ အဲလို ဘ၀ေတြဟာ သာသနာေတာ္ နဲ့ လြဲတဲ့ ဘ၀ေတြ ပါ။

ထို.ေၾကာင့္ ဒီကေန. လက္ရွိဘ၀ သူေတာ္ေကာင္း အေပါင္းတို.သည္ ထိုအၿဖစ္မ်ိဳး မွ အားလံုး လြတ္ၾကပါတယ္။ ပကတိ ငရဲမွလည္း လြတ္တယ္။ လူ.ငရဲသား အၿဖစ္မ်ိဳး မွလည္း လြတ္တယ္။ ပကတိ ၿပိတၱာ အၿဖစ္မွလည္း လြတ္ပါတယ္။ လူ.ၿပိတၱာ အၿဖစ္မ်ိဳးမွလည္း လြတ္ပါတယ္။ ပကတိ တိရစၦာန္ မ်ိဳးလည္း မဟုတ္ၾကဘူး၊ လူၿဖစ္ၿငား ေသာ္လည္း စားဖို.၊ အိပ္ဖို.၊ ကာမဂုဏ္ ခံစားဖို. ဒါေလာက္ပဲ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ လူ.တိရိစၦာန္ မ်ိဳးလည္း မဟုတ္ၾကပါဘူး။ မွားယြင္းေဖာက္ ၿပန္တဲ့ အယူအဆ ေတြရွိေနတဲ့ မိစၦာဒိ႒ိ အၿဖစ္မိ်ဳးလည္း မဟုတ္ၾကပါဘူး။ မ်က္စိ၊ နား၊ စိတ္ ခ်ိဳ.ယြင္းပ်က္စီးတဲ့ အၿဖစ္မ်ိဳးလည္း မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ မေရာက္တဲ့ အရပ္မ်ိဳးလည္း လူ ၿဖစ္ၾကတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး၊ အသညသတ္ ၿဗဟၼာ လည္း မဟုတ္ပါဘူး ၊အရူပ ၿဗဟၼာ လည္း မဟုတ္ၾက ပါဘူး၊

ဒီမၿဖစ္ေကာင္းတဲ့ ဘ၀ဌာနေတြမွ လြတ္ေၿမာက္ ၿပီးေတာ့ ဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္ၿမတ္ၾကီး ရဲ့ နိကာယ္ ငါးရပ္၊ ပိဋကတ္ သံုးပံု၊ ထြန္းကား ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားေနတဲ့ ေခတ္ကာလ၊ အက်င့္ၿမတ္ အက်င့္မွန္ေတြ စည္ပင္ ထြန္းကားေနေသာ ေခတ္ကာလမွာ လူလာၿပီးေတာ့ ၿဖစ္ေနရတာဟာ သာသနာ လသာေနခိုက္ လူၿဖစ္ရတာပါ။၊ သာသနာေတာ္ တည္းဟူေသာ လမင္းၾကီး ထြန္းလင္းေနတဲ့ အခိုက္မွာ လူၿဖစ္ၾကရတာပါ။ ၿဖစ္တဲ့ လူကလည္းပဲ ခ်ည္ဆြဲ ၿခင္း ဗိုင္းငင္ၿခင္း ယက္ကန္းယက္ၿခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္တဲ့ ခႏၶာကုိယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြ ခိ်ဳ.ယြင္း ပ်က္စီးတဲ့ လူ.ဘ၀မ်ိဳး မဟုတ္ၾကပါဘူး။ လူေကာင္း သူေကာင္း ဘ၀မ်ိဳးမွာ လူၿဖစ္ရတာပါ။ အဲလို ၿဖစ္ခိုက္ သာသနာေတာ္ လည္း ရွိေနခိုက္ ဆရာသမားေကာင္း မိတ္ေကာင္း၊ ေဆြေကာင္းကုိ ၾကိဳးစားရွာ၊ စိတ္ေကာင္းကုိေမြး ၊ မိတ္ေကာင္းလည္း ရၿပီ၊ စိတ္ေကာင္းလည္း ရၿပီ၊ အၿဖစ္ေကာင္း ဘ၀ေကာင္း လည္းရထားၿပီးၿပီ၊ တရားေကာင္းလည္း ရၿပီ ၊ ထိုေလးမ်ိုးစံုတဲ့ ဒီကေန.ကာလမွာ အခြင့္အခါ သင့္တံုး ၿမတ္တဲ့ အက်င္.ကုိ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ ၾကပါစို. ဆိုတာကုိ လသာတံုး ဗိုင္းငင္ ၾကပါလို့ ေၿပာၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။

သာသနာ လမင္း၊ ကမၻာ့ အတြင္း၀ယ၊္ လင္းတရွိန္ရွိန္္ ထိန္ထိန္ ေတာက္ၾကြ၊ လသာခိုက္မွာ၊ ပါရမီ ဆယ္ပါး ခ်ည္ငင္အမ်ားတို.ကုိ ၿပိဳင္ၾကဆုိင္ၾက အႏိုင္ရလ်က္ ကမၻာ့ သမိုင္းတြင္ ဓမၼဂိုဏ္း ၀င္ေအာင္ ဗိုင္းငင္ လိုက္ၾကပါစို.လို. အားလံုးေသာ သူေတာ္ေကာင္း အေပါင္းတို.အား ေမတၱာၿဖင့္ တိုက္တြန္း ၍ ဓမၼဒါန အၿဖစ္ မွ်ေ၀ပူေဇာ္ လိုက္ပါတယ္ရွင္။

က်မ္းကုိး- ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူ ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး ဦးဥာဏိႆရ၏ လသာတံုး ဗိုင္းငင္ တရားေတာ္မွ ထုတ္ႏုတ္ ေရးသား ပူေဇာ္ ပါသည္။


ေရးသားၿပဳစုသူ- ေမစိုး ( Shwe Mandalay)

Monday, June 21, 2010

Myanmar Monasteries around the world, nowadays (by Burmese Classic)

Australia  
Burmese Buddhist Centre
26 Vickliffe Avenue, Campsie, NSW 2194
Phone: (02) 9789 5904
Buddhist Society of the ACT
245 Goyder Street ACT 2604
Phone: (02) 6239-7194
Dhamma Sukha Meditation Center
69 Glendale Road Springvale 3171 Victoria
Phone/ Fax:+61 3 9512 5333
Kabaraye Buddhist Monastery and Youth Welfare Association
21 Rich Street, Noble Park, VIC 3174
Phone : 03 9548 4525
Panditarama Melbourne Meditation Center
51 Hope Street, Springvale, VIC 3171
Phone : (03) 9574 1816
Panditarama Sydney Meditation Centre
18, Hilwa Street, Villawood, NSW 2163 Sydney
Phone : +61 02 9727 2077
Sasana Daja Buddhist Temple
49 Bombay Street, Lidcombe NSW 2141
Phone : (02) 9649-8124
Sydney Burmese Buddhist Vihara
65 Orchardleigh Street, Yennora, NSW 2161
Phone : (02) 9721-3543
Tisarana Vihara
21 Ashby close Forrestfield,
WA 6058
Phone : 08 9454 2644

Bangladash  
Aggameda Myanmar Monastery, Cox's Bazar (Phalaungcheik)
Nat Nagamin Lake Monastery, Tadagyi Village,Ywadaw
Than Byu Kyaung , Nila village, Tetkhnat, Cox Bazaar District

Belgium  
Metta Ramsi Vihara Buddhist Meditation Center
osystraat 18 2060 antwerpen Belgium
Phone: 32 (0) 3 227 41 35, 32(0) 485 141 219

Canada  
Myanmar Buddhist Temple
69, Martin Valley Road N.E Calgary, AB T3J4L9
Phone : 1-403-568-7205
Maha Dhammika Temple
12 High Meadow Place , Toronto ON M9L2Z5
Phone: 1 416-747-7879
Manawmaya Monastery
13260-108 Ave, Surrey.BC V3T 2J6
Phone: 604 951-9054
BUDDHARAMSI TEMPLE
6700 No. 4 Road, Richmond.
BC V6Y 2S9 CANADA
Phone: 604-207-0068
Mon Buddhist Temple
108 ABINGDON COURT NE CALGARY,
AB, T2A 6S5, CANADA
Phone: 403-248-0877
Mettavihari Burmese Buddhist Temple
115 Witney Ave South Saskatoon
SK S7M 3K1 Canada
Phone: 306-382-0461

China  
Macau monastery
EDF.IAO HEI, BL-1, 4 ANDAR {F},
NO.95, RUA DE KUN IAM TONG, MACAU
Phone: 853-28451193
France  
U Kumara Association BouddhisteBirmane
63 Avenue Maurice Thorez
94200 Ivry sur seine France
Phone: +33(0)146717240, +33(0)677463943
Germany  
Buddha Sasana Ramsi monastery
e.V. Goethestr . 51 63067 Offenbach am Main Frankfurt Germany
Phone: +49(0)6987872748
BUDDHA RAMSI
Darumvej 74.6740 Bramming,
Esbjer DENMARK
Phone: +45 96712071 , +45 75220532

India  
Burmese Buddhist Temple
No. 10A, Eden Hospital Road, Calcutta, India
Phone: 273731
Burmese Buddhist Temple
P.O. Box Budhagaya, Dist. Gaya, Bihar, India
Phone: 0063-18-1721
Burmese Buddhist Temple
P.O. Box Sarnath-221007, Varanasi, U.P. India
Phone: 385009
Burmese Buddhist Temple
P.O. Box Kushinagar, Dist. Deoria, U.P. ,India
Phone: 05563-7135
Burmese Buddhist Temple
International Road, P.O. Sravasti,
Dist. Bahraich, U.P. , India
Phone: 271845
Burmese Buddhist Vihara
Road No. 10-D, Rajendra Nagar,
Patna-16, Bihar, India
Phone: (0612) 666626

Jamaica  
Dhammadipa Vihara
1 Duquesnay Ave, Kingston, Jamaica
Phone: 876-960-3214

Japan  
Dhammadipa Japan-Myanmar Monastery
2F, 1.3.4, Nakai, Shinjuku-ku ,
Tokyo 161 , Japan
Phone: (03) 5385-5924
Myanmar Culture & Warefare & Associaton (MCWA)
Nakacho 39-1, Itabashi-ku,
Tokyo 173-0022 , Japan
Phone: 81 (03) 3973-3348

Korea  
Myanmar Buddhist Center
1-36, Gahoe-Dong, Jongno-Gu,
Seoul, Korea
Phone: 02-762-5302,011-9983-5302
Myanmar Buddhism Propagation Monastery
No.669-2 (4th floor), Buphyeong 6 Dong,
Buphyeong Gu, Incheon City, R.O.K
Phone: (82-32)511-2841
Cittasukha Myanmar Monastery
No.1780-3, Singdang-dong,
Dalseo-gu, Daegu, Korea
Phone: 704-922 82-53-295-922
PYIDAWOO Korea-Myanmar Buddhist Centre
148-4 Samick Beach Apt. 213-Dong,
205 Ho Namcheon 2-Dong, Suyesong-gu Pusan Metropolitan City, Korea
Tel: 82 (070) - 8741 - 7002
Dhammaduta Buddhist Center
3&4 Floor of 534-155, Bupyeong 1 Dong, Bupyeong Gu, Incheon City, Korea
(403-011)
Tel: (082)-032-521-5586,
H.P: (082)010-8019-7373
Email:dhammaduta.k@gmail.com

 Repubic of Malaysia  
Nyaung Kan Aye Meditation Centre
No.10-2-5&10=3=5, Jalan Sri Jarti 2,077 Jalan, Puchong,Taman Sri Jati 582000, KUALA LUMPUR Malaysia
Phone: 03-7782 8800
Ashokarama Temple (1)
19- 3, Jalan Bandar Enam Belas,
Pusat Bandar Puchong, 47100 Puchong,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Phone: +603- 58824300
Ashokarama Temple (2)
4131/ u/19/ Kg Baru,
Su Gai Buloh 47000 Selangor, Malaysia
Phone: +60361566273
Mobile: +60169647712
Dhamma Rakhita Buddhist Temple
No.7-2,Jalan Bulan Bulan F U 5/F Bandar Pinggiran Subang Seksyen U 5,
40150 Shah Alam Selangor Darul Ehsan Malaysia
Phone: +603 78483400
Dhammikarama Burmese Buddhist Temple
No.24, Lorong Burma,
10250 Pulau Pinang, Malaysia .
Phone: +604 2269575
Ratanarama Buddhist Temple
N0.30, SS2/ 72 47300 Petaling Jaya,
Selangor, Malaysia.
Phone/Fax: +603 77271193
RATANACAKKA BUDDHIST CENTER No.18, Jalan Mahkota, Taman Iskandar 80050, Johor Bahru, Malaysia.
Phone: 07-3321016, 0164380617
Email: ratanacakka@gmail.com
Jayamangala Buddhist Vihara 
22A,Kenanga 4,
Taman Desa Cemerling,
81800 Ulu Tiran, Johor Bahru
Johor, Malaysia 
Ph-60126450750


Nepal  
IBMC
P.O. Box 352, Buddha Marga, Sankhamul , Kathmandu , Nepal
Phone: 977-1-482707
Panditarama Lumbini International Vipassana Meditational Center
Siddhartha Nagar , Bhairawa, Lumbini , Nepal

Netherlands  
Stichting Panna Ramsi Vihara
Van Beekstraat 102A 1121NS Landsmeer The Netherlands
Tel: +31 (0) 020 4822733
E-mail: panna.ramsi.vihara@gmail.com

New Zealand  
Bodhi Nyana Rama Monastery
15-17, Stokes Valley, Lower Hutt,
Wellington, New Zealand
Ratanadipa Buddhist Temple
3075 (A) Great North Road,
New Lynn Auckland 0600 New Zealand
Phone: 09-826-3490

 Repubic of Singapore  

Mangala Vihara
30 Jalan Eunos, Singapore 419495
Sasanaramsi Burmese Buddhist Temple
14 Tai Gin Road, Singapore 3327873
Phone:(65) 6251-1717
Satipatthana Meditation Centre
40 Jalan Malu-Malu,
Sembawang Springs Estate,
Singapore 769657
Phone: (65) 67589488
Vipassana Meditation Center
251 Lavender Street, Singapore 338789
Phone: (65) 6445 3984
Dhamma Garden Buddhist Society
No. 2 Jalan Kerayong
Singapore 759300
Phone: 919 86614, 98409551
Jayamangala Buddhist Vihara
23A & 25A, Jalan Mas Puteh
West Coast Road, (near ESSO) Clementi
Phone/Fax: (65) 6778 1678,
Mobile: (65) 8123 0769
Siri Mangala Society
6A, BEATTY ROAD,
#03-03 WU DE BUILDING,
SINGAPORE 209946
Phone/Fax: (+65) 6296 3549
Dhamma Raja Meditation Center
Blk 372 Bukit Batok Street 31,#04-376,
Singapore 650372
Phone/Fax: (65) 9120 2695
Nyaung Kan Aye Dharma Society
BLK 209 # 02-141, Yishun St 21,
Singapore 760209
Phone: (65) 8414 0977
Lumbini Buddhist Society
No- 19 A, Jalan Mas Puteh,
Singapore 128624, Near Esso station,
West Coast Road,(bus 285/78)
Phone: (65) 65-6777-8421,
Mobile: 92971703


Sri Lanka  
Burmese Rest
No. 270, Trincomalee Street ,(New Trimaty College) ,Kandy ,Sri Lanka
Phone: 08-33261
Makutarama Temple
45/15, Reservious Road , Damatogada, Colombo-9 , Sri Lanka
Phone: 6890711

South Africa  
Dhammodaya Myanmar Vihara
PO Box 22606 Southgate PMB 3200
South Africa
Tel./Fax.: +27-(0)33-326 1463

Taiwan  
Theravada Buddhist Center
No.122 5F, Chung Shiao Street,
Jhong He City , Taipei Taiwan.235
Tel: 02-2940-2646
Rakhine Phone Kyi Kyaung
No.109 5F , Chung Shin Street,
Jhong He City , Taipei Taiwan.235
Tel: 02-2247-3442

Thailand  
Dhammodaya Chanmyay Yeiktha
45/1 MU 4 Tambol Tanoun-Krad,
Ampur Maung, Nakhon-Pathom, 73000 Thailand
Tel/Fax: (+66-1) 306 6453

United Kingdom  
Birmingham Buddhist Vihara
29/31 Osler Street, Ladywood, Birmingham, B16 9EU
Phone: (0121) 454-6591
London Vihara
1 Old Church Lane (Britain Burma Buddhist Trust) , London NW9 8TG
Phone: 0208 200 6898
Mogok Vipassana Centre London
30 Oliver Gardens, London, E6 5SE
The Oxford Buddha Vihara
33 Cherwell Drive, Marston Oxford, OX3 0NB, United Kingdom
Phone: 01865 791 591
Saraniya Dhamma Meditation Centre
420 Lower Broughton Road Salford, Gr. Manchester M7 2GD
Phone: (0161) 281 6242
Santisukha Vihara
269 Vicarage Farm Road, Heston, Middlesex, TW 5 0DR
Tel:/ Fax: 0208 570 2097
Sasana Ramsi Vihara
83 Booth Road Colindale, London, NW9 5JU
Phone:(020) 8205-0221
Tisarana Vihara, London
357 Nelson Road, Whitton, Twickenham , Middlesex, TW2 7AG
Phone: 0208 898 6965

United States  of America
West Coast
Alodawpyie Meditation Center
254 N Wickiup Road
Apache Junction, AZ 85219
Tel: (480)288-0789
Alohtaw Pyayt Dhamma Yeiktha
1102 Kelvin Rd , El Sobrante , CA 94803
Tel:(510)223-8853
Aung Mangalar Buddhist Temple
13409 Temple Ave La Puente, CA 91746
Tel: (626) 962-7006 & 939-9007
Burma Buddhist Monastery
710 Grandview Lane La Puente, CA 91744
Tel: (626) 336-3419
Bodhi Vepullakari Monastery
764 West 2nd. Street , Pomona, CA 91766
Phone: (909) 620-7612
Thondararyama Brahma Vihara
1790-1830,Ranch Road.Azusa.
CA 91702.
Phone: (626)969-2118
Chaiya Meditation Monastery
7772 RathburnAve, Las Vagas ,NV 99117
Phone: (702)247-4519
Dhammajoti Meditation Center
4436 Walnut Street, Baldwin Park, CA 91706
Phone: (626) 337-0056
Dhammananda Vihara
17450 Cabrillo Hwy Half Moon Bay, CA 94019
Phone: (650) 726-7604
Dhammasukha
15623 Longworth Avenue Norwalk, CA 90650
Tel/Fax: (562) 864-3660 & (626)665-7674
Daw Dhammethi Silashin Buddhist Center
1217 Lawrence Ave, Rosemeat ,CA 91770
Phone: (626)644-7146
Kusalakari Corporation
40174 Spady Street, Fremont, CA 94538
Phone: (510) 979-1580
Mettananda Vihara
4619 Central Ave Fremont, CA 94536
Phone: (510) 795-0405
Mon Buddhist Temple
14321 Tupper St,Panorama City,CA 91402
Phone: (818)895-3141
Parami Buddha Vihara
2737 Del Mar Ave , Rosemead, CA 91770
Phone: (626)572-3719
Sirimangla Buddhist Monastery
12634 NE Russell Street Portland, OR 97230, U.S.A
Tel/Fax: 503-253-5318
Tathagata Meditation Center
1215 Lucretia Ave , San Jose ,CA 95122
Phone: (408)977-0300
Taungpulu Kaba Aye Monastery
18335 Big Basin Way, Boulder Creek, CA 95006
Phone: (831) 338-4050 & (408) 294-4536
Thanti-Thitsar Vipassana Meditation Center
2540 Monroe Street, Riverside, CA 92504 USA
Phone: (951)352-4680
Tipitaka Monastery
24625 104th Ave SE, Kent, WA 98030
Phone: (253)850-6905
U Cakkinda
3510 122 Place ,SW Lynn Wood,WA 98087
Phone: (917)676-4642
U Kosalla
5410 Lemon Grove Ave LA , CA 90038
Phone: (323)204-8396
Yadana Nyanyaung damma yaketha
699 St Francis Blvd ,Daly City ,CA 94015
Phone: (650)755-7179
Sasana Youngchi Kyaung
(The Light of Buddha Sasana Center)
11844 Cherrylee Drive. El Monte.
CA 91732 USA Phone: (626)-454-4203
Santi Su Kha
1424 W Cochise Dr , Phoenix ,AZ 85021
Phone: (602) 354-7559
Central USA
Burmese Buddhist Monastery
15 West 110 Forest Lane, Elmhurst, Illinois 60126
Phone: (630) 941-7608
Dhammarekkhita Monastery
8133 Hartzell Rd,Fort Wayne,IN 46816
Phone: (260)447-9009
Dhamma Sahaya Society of America
4545 Cook Rd #1604,Houston ,TX77072
Phone: (281)988-5935
Mon Monastery
5824 Decatur Rd,Fort Wayne,IN 46816
Phone: 000000000000
Jetavan Temple International
Buddhist Association Inc

6615 Hanna St, Fort Wayne, IN 46816
Phone: 260-580-1393
SADIMON JEYAWADI TEMPLE
7301 AmarilloBlvd,
East Amarillo TEXAS USA
Phone: (806) 373 5322
U Varinda
809 Chaffin Rd,Akron,OH 44306
Phone: (330)773-4352
Chanmayay Satipatthana Vihara
525 Bruns Lane
Springfield, IL 62702
Phone:(217) 726 9601
East Coast
Aung Yadana
23601 Peach Tree Road, Clarkburg ,
MD 20871
Phone: (301) 540-0565
Bodhi Mandaing
3107 Ohio Ave Sanford, FL 32773
Phone: (407) 321-1856
Mangalarama Vihara
1708 Powder Mill Road, Silver Spring, MD 20903
Phone: (301) 439-4035
Kaylasa Vihara
9711 Old Court Road , Gwynn Oak, MD 21244
Phone: (410) 922-2227
U Ukkamsa
11128 Black Forest Way,Gaitherburg,MD20879
Phone: (301) 916-1319
U Millinda
40 Cisar Rd,Willington,CT 06279
Phone: (860)429-0401
U Pannajota
5017 NW 16st ST, Washington DC20011
Phone: (240)421-4603
Dhammaramsi
42-15,74th Street Elmhurst, NY 11373
Phone: (718) 639-3834
Mahasi Satipatthana Meditation Center
63 Gordon's Corner Road, Manapalan, NJ 07726
Phone: (732) 792-1484
The Buddhist Temple
99 Lyle Lane, Nashville,TN 37210
Phone: (615)271-1711
The Universal Peace Buddha Temple
619 Bergen Street , Brooklyn, NY 11238
Tel/Fax: (718) 622-8019
U Eithareya
1140 Broadway ,Rensselaer,NY 12144
Phone: (646)284-2763
U Vilasa
72-35, 43 Ave ,Woodside,NY11377
Phone: (718)803-1585
U Nayaka
41-12 Forley St,Elmhurst,NY11373
Phone: (718)897-8274
U Pannananda
1502 Kemble st,Utica,NY13501
Phone: (315)723-7148
U Naninda
2157E 15th st,Brooklyn,NY11229
Phone: (718)376-4846
U Nandavamsa
76 Thompson Street
Buffalo NY 14207 U.S.A
Phone: (716) 544-8437
Dhammloka Buddhist Society of America (DBSA)
Dhammaloka Buddhist Vihara 2500 Acapulco Drive Miramar Florida 33023 U.S.A
Phone: (954) 962 3325
Dhamma Viman
6612 Brass Road, Jamestown, NC 27282
Tel./Fax: 336 882 5012
Mahasatipatthana Meditation Center
39 R Quincy St, Malden, MA 02148
Phone: (781) 322-6880
Vezayanta Vihara
12097 Frederick Rd, Ellicott City,MD
Phone: (443)546-3841
Ratana Viman Monastery
7271 Asbury Dr.
Lithonia, GA 30058
Phone: (770) 676 7169
Nanda Thitsar Theravada Buddhism and Meditation Center
2119 West 6th Street ,
Brooklyn , NY 11223