Tuesday, July 15, 2014

အေမရိက အလည္ေရာက္မည္အေမရိက အလည္ေရာက္မည္ (မိတ္ေဆြမ်ားကို မွ်ေ၀ပါသည္)

အတိတ္တစ္ခ်ိန္က ကုန္ေဘာင္(၁)ရြာတြဲဖက္အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ခဲ့စဥ္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ ေရာက္ရွိလာေသာဆရာတစ္ဦးေျပာဆိုတာကို မွတ္မိပါေသးသည္၊
ျမန္မာနိဳင္ငံမွာေနမယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို တက္ျဖစ္ေအာင္တက္ၾကပါ၊ဒါမွတိုင္းျပည္ႏွံ႕မွလူေပါင္းစုံႏွင့္ခင္မင္ရင္းႏွီး
ခြင့္ရရွိျပီး တိုင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳးသယ္ပိုးႏိုင္သူျဖစ္လာနိဳင္သူျဖစ္လာႏိုင္မယ္တဲ့။

သို႕ေသာ္လည္း အေရးအခင္းကာလမ်ားႏွင့္ႀကဳံေတြၾက၍ မိမိတို႕တစ္ေထြရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ တက္ခြင့္မရရွိခဲ့ၾကေပ မျဖစ္မေနႀကိဳးစားၾက၍သာ B.Aဘြဲ႕ကေလးကိုခက္ခက္ခဲခဲရရွိခဲ့ေပသည္၊

ေနာင္တစ္ခ်ိ္န္တြင္ဘ၀ခရီးလမ္းခရီးေၾကာင္းေျပာင္းလဲသြားကာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ထက္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာျပည္တြင္းတကၠသိုလ္မ်ား၊သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌လက္ေရြးစင္သင္တန္းသားျဖစ္ခြင့္ရ၍ ပညာတတ္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

အာရွနိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကို အလည္အပတ္ေရာက္ရွိခဲ့ဖူးေသာအခါအဂၤလန္၊အေမရိကန္ ၊ၾသစေၾတးလ်စေသာေသသႀကီးမ်ားကို ေရာက္ဖူးခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚမိခဲ့ပါသည္။မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕ကလည္းကမၻာေပၚမွာ အေမရိကန္ ေရာက္ဖူးမွအေတြ႕အႀကဳံဗဟုသုတ အေတာ္ျပည့္စုံမယ္လို႕ထင္ျမင္ေၾကာင္းေျပာ ဆိုလာျပန္ပါသည္။

မႏွစ္က စင္ကာပူမွေလယာဥ္(၁၀)နာရီခြဲစီးရေသာေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ ဂ်ိဳဟင္းနစ္ဘန္းျမိဳ႕၊ပရီတိုးရီးယားျမိဳ႕စသည့္ျမိဳ႕ႀကီးမ်ားေရာက္ ရွိခဲ့စဥ္ကလည္း အေမရိကကိုလည္းသြားလည္ဖို႕တစ္ခ်ိဳ႕ဳကတိုက္တြန္းၾကပါေသးသည္။
ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အေမရိကန္ကုိ အေရာက္သြားဦးမည္ဟုသာစိတ္ကူးထားခဲ့ေလသည္။

ဘယ္ေန႕ဘယ္အခ်ိန္ဆိုတာကအလုပ္မ်ား၍မအားလပ္ေသာမိမိတို႕အဖို႕အထေျမာက္ဖို႕မလြယ္ကူပါ၊
၂၀၁၄-ခုဇြန္လဆန္း(၉)ရက္ေန႕တြင္မိသားစုတစ္စုအလွဴလုပ္ရင္းအေမရိကန္ႏိုင္ငံတကၠဆျပည္နယ္အိုစတင္ျမိဳ႕ကိုေျပာင္းေရႊ႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္း(၁၄-၆-၂၀၁၄)စေနေန႕တြင္
ထြက္ခြါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကကို လာေရာက္လည္ပတ္ေစ လာေစခ်င္ေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚၾကပါသည္။ေနာက္ႏွစ္ေလာက္ဆိုရင္ေတာ့စီစဥ္ၾကည့္ပါမည္ဟုေျပာဆိ္ုခဲ့ၾကသည္။

တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္မၾကာခင္ကေနာင္ေတာ္ဆီမွဖိတ္ေခၚလာပါသည္။
အေမရိကကိုသြားၾကစို႔လား၊သြားခ်င္ရင္လိုအပ္တာေတြစီစဥ္ၾကမည္၊ စသည္အမွတ္မထင္ဖိတ္ေခၚျခင္းကိုခံရပါသည္၊လိုက္ႏိုင္မည္ဆိုရင္ အျမန္စီစဥ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊သူမွာရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ရွိ US သံရုံး၌ Appointment ေခၚအင္တာဗ်ဴးကို July (၂၂)ရက္ေန႔တြင္ရရွိထားျပီျဖစ္ေၾကာင္းေျပာလာပါသည္။
USႏွင့္ပတ္သက္၍တစ္ခါမွအေတြ႕အႀကံဳမရွိေသာမိမိအဖို႕ျဖစ္ႏိုင္သမွ်
အျမန္စီစဥ္ရပါေတာ့သည္၊အေမရိကမွေနာင္ေတာ္ဆီမွစာတစ္ေစာင္
လက္ခံရရွိျပီးေနာက္Onlime ေပၚမွာေလွ်ာက္လႊာတင္ဖို႕ျပင္ဆင္ၾကည့္သည္၊ရွည္လွ်ားေသာအခ်က္အလက္Datas မ်ားလိုအပ္သည္ကိုသတိထားမိပါသည္၊

၁။ႏွစ္လက္မပတ္လည္ေနာက္ခံအျဖဴႏွင့္ဓါတ္ပုံရိုက္ရမည္၊

၂။Standard Charter Bank ၌ဗီဇာအမ်ိဳးအစားအလိုက္ေငြသြင္းရမည္။

B2 အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါက ($208 )သြင္းရမည္။

ထို လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္စုံျပီးပါ အေမရိကန္သံရုံး၀ဂ္ဘဆိုက္ကိုဖြင့္ကာ
Appointment Form စတင္ျဖည့္စြက္ရပါမည္။မိနစ္ ၂၀ ခန္႔ၾကာပါသည္။

၁။အထက္တန္းေက်ာင္းတုန္းကလိပ္စာပညာသင္ႏွစ္

၂။ျပည္တြင္းတကၠသိုလ္ႏွင့္လိပ္စာပညာသင္ႏွစ္

၃။ျပည္ပတကၠသိုလ္ႏွင့္လိပ္စာပညာသင္ႏွစ္

၄။မိဘႏွစ္ပါးအမည္ေမြးသကၠရဇ္အလုပ္အကိုင္ေမြးခ်င္းမ်ားအေၾကာင္း

၅။ေရာက္ဖူးေသာႏိုင္ငံမ်ားစာရင္း

၆။တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္ပါက လက္ရွိအခ်ိန္ထိအၾကမ္းဖ်င္း
ေရးသားတင္ျပရမည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါFormတင္ဖူးျပီးပါက မိမိProfileျဖစ္သြားမည္ျဖစ္၍ ေနာင္အခါလိုအပ္ပါကထပ္သံုးရန္
အေသအခ်ာသိမ္းဆည္းထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

Standard Charter Bank မွေငြသြင္းခ်လန္နံပါတ္ိုျဖည့္စြက္ရပါမည္။
အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုမိမိကိုယ္တိုင္ခံ၀န္ခ်က္ျဖင့္မွန္မွန္
ကန္ကန္ျဖည့္စြက္ျပီးအင္တာနက္မွတင္လိုက္လွ်င္ Appointment
Date ကိုတစ္ပါတ္အတြင္းေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။

မိမိစေနေန႕တြင္ Appointment form တင္သြင္းလိုက္ရာ ၾကာသပေတးေန႕နံနက္(7:45Am)ကိုအင္တာဗ်ဴ :လုပ္ရန္
ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္၊အမွန္မွာအင္တာဗ်ဴးရန္(6:00)နာရီခန္႕ကပင္သြားေရာက္ကာတန္းစီသင့္ပါသည္။အေစာဆုံးေရာက္ရွိသူငါးဦးကိုအရင္ဆုံးေခၚပါမည္၊အီလက္ထရြန္နက္ပစၥည္းမ်ားယူေဆာင္ခြင့္မရွိပါ၊အင္တာဗ်ဴးေအာင္ျမင္ပါက ေငြထပ္သြင္းရန္(U$32)မျဖစ္မေနယူသြားရပါမည္။အေမရိကန္သံရုံးဆိုတာမိမိတို႕သံရုံးကဲ့သို႕မဟုတ္ပါ၊ အတြင္း၌အေတာ္လမ္းေလွ်ာက္၀င္ရပါသည္၊အထဲကိုေရာက္သြားလွ်င္ Queue တန္းစီ နံပါတ္ယူကာထိုင္ေစာင့္ေနျပီး မၾကာခင္အလွည့္က်ပါမည္၊

အထူးေဖၚေရႊေသာ Officer ကိုေတြ႕ရမွာျဖစ္ျပီး-
DS.160 ေဖါင္၊
Appointment Bank ခ်လန္၊
ပစ္စပို႔မူရင္းမိတၱဴ EP, S-pass PR မူရင္းမိတၱဴ ၊
ရဟန္းျဖစ္ပါက)ေက်ာင္းေထာက္ခံစာ၊အလုပ္သမားျဖစ္ပါကCompany letter
Bank Statement ေအာင္လက္မွတ္မူရင္း၊ မိတၱဴ စနစ္တက် File တြဲျပီး မာတိကာႏွင့္တြဲျပီးျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္၊

ကိစၥတစ္ခုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ျပီးေျမာက္ဖို႕အတြက္ မွန္ကန္တိက် စနစ္က် စမတ္က်က် ဖို႕လိုအပ္မည္ထင္ပါသည္။
ပထဆုံးေခၚယူျခင္းသည္ လူေရာက္မေရာက္ စာရြက္စုံမစုံ စစ္ေဆးျခင္းသာျဖစ္၍ ျပန္ထိုင္ရန္ညြန္ၾကားပါလိမ့္မည္
မူလQueue နံပါတ္ကိုကိုင္ကာေစာင့္ေနလွ်င္မၾကာခင္မွာေနာက္ေကာင္ တာတစ္ခုမွေခၚပါမည္၊ထိုအခါအင္တာဗ်ဴးဖို႕အဆင္သင့္ပတ္စပို႕ႏွင့္စာရြက္စာတန္း
အဆင္သင့္အင္တာဗ်ဴးမည္၊Counter မွအရာရွိအတြက္လည္းအင္တာန က္စာမ်က္ႏွာတြင္စီစဥ္ျပီးသားျဖစ္ေနမည္ထင္ပါသည္၊တတိယအႀကိမ္ေခၚျခင္းသည္ အင္တာဗ်ဴးရန္ေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္၊

Why do you want to go to USA?
How do you know inviter?
How long do you stay here (Singapore) ?
How long will you stay in USA?
Will you accept money from USA?
ေက်င္း (သို႕) မဟုတ္ကုမၼဏီေထာက္ခံပါက စသည္မ်ားအျပင္ ပညာေရးဆိုင္ရာေအာင္လက္မွတ္မ်ား Bank ေငြေၾကးအသုံးစရိတ္ဘယ္သူေပးမလဲ?
ပါတီစြဲ လူမ်ိဳးစြဲ အစိုးရအစြဲမ်ားကင္းရွင္းမႈရွိ၊မရွိ
Bank Statement ပါလားစသည္ျဖင့္ေက်နပ္အားရကာယုံၾကည္ေအာင္ထိေမးျမန္း
ပါလိမ့္မည္၊ေအာင္လက္မွတ္မူရင္းကို ျပန္ေပးကာမိတၱဴကိုသာယူပါလိမ့္မည္၊
သေဘာတူလက္ခံေသာအခါ All Right .You need to pay extra U$ 32 ဟု
ေတာင္းပါမည္ ျပီးမွပတ္စပို႕န႔ဲဗီဇာကို သုံးရက္အတြင္းလာပို႕မည္ဟုေျပာျပီး
ျပန္လြတ္လိုက္ပါလိမ့္မည္။

စေနေန႔ ေန႔လည္ သံရံုးမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ေရာက္လာၿပီး ပတ္စပို႔ ဗီဇာလာပို႔သြားပါသည္။
ယေန႔ခရီးသြားမည့္ ကိစၥအတြက္ အားလံုးျပင္ဆင္ ၿပီးစီးေနပါေတာ့သည္။
20 July 2014 Sunday (10:35 PM Singapore to Korea. Encheon at 5:55 AM.)
Korea to New York (10:05 AM to nextday 11:20 AM) . Then fly to Taxas, LA

Monday, June 30, 2014

ဝါဆိုသကၤန္းျဖစ္ေပၚလာပုံ ႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူး

( » ဝါဆိုသကၤန္းျဖစ္ေပၚလာပုံ ႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူး)
သေႏၶ ေတာထြက္ ဓမၼစက္ ပုန္းညွက္သင္းခ်ဳိ လ၀ါဆုိ ဟူသည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၇၊ ခရစ္ႏွစ္၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၁ - ရက္ေန႔သည္ ဝါဆုိလျပည့္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း ၀ါဆုိလျပည့္ေန႔တြင္ ၀ါဆုိ၀ါကပ္ၾကမည့္ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တုိ႔အား ၀ါဆုိသကၤန္းမ်ားျဖင့္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀ါဆုိသကၤန္းျဖစ္ေပၚလာပုံႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ အနည္းငယ္မွ် ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

၀ါဆုိသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္းဆုိတဲ့ ၀ါဆိုသကၤန္းအလွဴ (၀ႆိကသာဋိက) ၀ႆ၀ါသိက စီ၀ရဒါန မုိးေရခံသကၤန္း အလွဴဒါနသည္ အားလုံးသိေနၾကသည့္ ၇ ႏွစ္အရြယ္နဲ႔ ေသာတာပန္တည္တဲ့ ပုဗၺာရုံေက်ာင္း ေက်ာင္းအမႀကီး ၀ိသာခါ၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၀ိသာခါေက်ာင္းအမၾကီးသည္ သူေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းထားသည့္ ပုဗၺာရုံေက်ာင္းကို တစ္ေန႔ႏွစ္ၾကိမ္ အနည္းဆုံး သြားေရာက္ေလ့ရိွသည္။ ေက်ာင္းသြားရင္လည္း လက္ဗလာခ်ည္း သြားေလ့သြားထ မရွိပဲ၊ မနက္ပုိင္းသြားရင္ မနက္အတြက္ ရဟန္းသာမေဏမ်ား ဘုဥ္းေပးႏုိင္တဲ့ အစားအစာမ်ား၊ ညေနပုိင္းသြားရင္လဲ ညေနပုိင္းအတြက္ အေဖ်ာ္ရည္မ်ား ယူေဆာင္သြားေလ့ရွိသည္။ စာထဲမွာေတာ့ ေက်ာင္းအမၾကီးလာရင္ ကုိရင္ငယ္ေလးေတြက ေက်ာင္းအမၾကီး လက္ထဲ ဘာပါလဲဆုိတာ ၾကည့္ေနၾကသည္ဟု ဆုိပါသည္။

တစ္ေန႔ေသာ ၀ါဆုိကာလ အခါသမယမွာ ၀ိသာခါေက်ာင္းအမႀကီးသည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရာမ္ျဖစ္ေသာ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းသုိ႔ သြားၿပီး ဘုရားအမွဴးရွိေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ အိမ္သုိ႔ ဆြမ္းဘုဥ္ေပးးၾကြဖုိ႔ ပင့္ဖိတ္ေလွ်ာက္ခဲ့သည္။

ေနာက္တစ္ေန႔မနက္ အရုဏ္က်င္းလုိ႔ မုိးလင္းခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ ကြ်န္းၾကီးေလးကြ်န္းလုံး မုိးအၾကီးအက်ယ္ ရြာသြန္းခ်ေလေတာ့၏။ ဤမုိးႀကီးသည္ ေလးကၽြန္းအႏွံ႔ရြာသည့္ ေနာက္ဆုံးမုိးျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက တပည့္ရဟန္းသံဃာတုိ႔အား မိုးေရခ်ဳိးရန္ ခြင့္ျပဳလိုက္ေလ၏။

ေက်ာင္းအမႀကီး ၀ိသာခါသည္ အရုဏ္ဆြမ္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခ်ိန္ ေရာက္သည္ရွိေသာ္ တပည့္မ တစ္ေယာက္ကုိ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းသုိ႔ ေစလြတ္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားအမွဴးရွိေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ ပင့္ေလွ်ာက္ခုိင္းလုိက္သည့္အခါ ဘုရားရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သကၤန္း (ေရသႏုပ္) မပါဘဲ အ၀တ္သကၤန္းဗလာနဲ႔ ေရခ်ဳိးေနၾကသည့္ ရဟန္းသံဃာမ်ားကုိေတြ႕ၿပီး ရဟန္းမဟုတ္ အာဇီ၀က တကၠဒြန္းေတြ ျဖစ္လိမ့္မည္ ဟု မွတ္ထင္ကာ အိမ္သုိ႔ လွည့္ျပန္ သြားခဲ့ေလ၏။

၀ိသာခါ ေက်ာင္းအမႀကီးအား "ပုဗၺာရုံေက်ာင္းေတာ္မွာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ မေတြ႔ဘူး အ၀တ္ဗလာနဲ႔ ေရခ်ဳိးေနၾကတဲ့ အာဇီ၀က တကၠဒြန္းေတြပဲ ေတြ႔ခဲ့တယ္" ဆုိျပီး ျပန္ေျပာေလ၏။ အသိအလိမၼာဥာဏ္ပညာရွိသူ ေက်ာင္းအမႀကီး ၀ိသာခါ စဥ္းစားမိလုိက္သည္မွာ မုိးရြာတုန္း ရဟန္းသံဃာေတြ ေရခ်ဳိးေနတာျဖစ္မည္ဟု မွတ္ထင္ၿပီး၊ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေက်ာင္းသုိ႔ သြားပင့္ခုိင္းျပန္ေသာ္လည္း ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ေရခ်ိဳးျပီး၍ ေက်ာင္းေဆာင္ထဲ ၀င္ေရာက္ကာ သီတင္းသုံးေနၾကသည့္အတြက္ ေဇတ၀န္တစ္ေက်ာင္းလုံး တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္လ်က္ ရွိေန၏။

ဒီတစ္ႀကိမ္မွာလည္း ၀ိသာခါ ေက်ာင္းအမႀကီး၏ တပည့္မသည္ ေက်ာင္းမွာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ မရွိဘူးဟု မွတ္ထင္ကာ ျပန္သြားျပန္ေလ၏။ ၀ိသာခါ ေက်ာင္းအမ စဥ္းစားမိသည္က ရဟန္းသံဃာေတြ ေရမုိးခ်ဳိးၿပီး ခႏၵာကုိယ္ ေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ ေက်ာင္းေဆာင္ထဲမွာ သီတင္းသုံးေနၾကတာျဖစ္မည္ဟု ေတြးေတာဆင္ျခင္၍ တပည့္မကုိ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္သြားပင့္ေခ်အုံးဆိုၿပီး ထပ္လႊတ္လုိက္ေလသည္။ တပည့္မသည္ ေရမုိးခ်ဳိးၿပီး သကၤန္းကိုယ္စီ ၀တ္ရုံကာ တရားဘာ၀နာ ပြားမ်ားအားထုတ္ေနၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိေတြ႕ၿပီး ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၾကြရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ၾကားေလသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ သမဏသာရုပၸညီစြာ သကၤန္း၀တ္ရုံေစၿပီး သပိတ္သကၤန္းကုိယူကာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တန္ခုိးေတာ္ျဖင့္ပင္ ၀ိသာခါေက်ာင္းအမ၏ အိမ္ေပါက္ အေရာက္ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးရန္ ၾကြေရာက္သြားၾကေလ၏။

၀ိသာခါေက်ာင္းအမႀကီးသည္လည္း မုိးအႀကီးအက်ယ္ ရြာသြန္းထား၍ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး ခါးေလာက္ ျမဳပ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ ေရမ်ားျဖင့္ ျပည့္နက္ေနပါေသာ္လည္း ဘုရားရွင္ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာအားလုံး၏ သကၤန္းမ်ား ေရမစုိသည့္အျပင္ ေျခမ်က္စိေလးကုိမွ် ေရမစုိသည္ကုိ ေတြ႕ရ၍ အံ့ၾသလ်က္ ရႊင္လန္း၀မ္းေျမာက္ေသာစိတ္ ရွိသည္ျဖစ္၍ ဘုရားအမွဴးရွိေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားကုိ မြန္ျမတ္လွစြာေသာ ဆြမ္း ခဲဖြယ္ ေဘာဇဥ္ ခ်ဳိခ်ဥ္ အရသာ အျဖာျဖာတုိ႔ျဖင့္ အားပါးတရ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေလ၏။

ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ရဟန္းသံဃာမ်ားကုိ ဆြမ္းကပ္ျပီး ဆြမ္းအႏုေမာဒနာတရား ေဟာၾကားစဥ္ ၀ိသာခါေက်ာင္းအမၾကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ထံမွ ဆု ၈ မ်ဳိးကုိ ေတာင္းေလေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကလည္း ခြင့္ျပဳေတာ္မူေလသည္။

အဘယ္ ဆု ၈ မ်ဳိးနည္း ဟူမူ -
(၁) သံဃာေတာ္မ်ားအား အသက္ထက္ဆုံး မုိးေရခံသကၤန္း ၀ါဆုိသကၤန္းလွဴခြင့္
(၂) ေက်ာင္းသုိ႔ ေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္သည္ အာဂႏၲဳ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား အၿမဲဆြမ္းကပ္လွဴခြင့္
(၃) ခရီးသြား ရဟန္းေတာ္မ်ားအား အၿမဲဆြမ္းကပ္လွဴခြင့္
(၄) ဖ်ားနာေနေသာ ရဟန္းတို႔အား အၿမဲဆြမ္းကပ္လွဴခြင့္
(၅) ဖ်ားနာေနေသာ ရဟန္းတုိ႔ကုိ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးေနေသာ ရဟန္းတုိ႔အား အၿမဲဆြမ္းကပ္လွဴခြင့္
(၆) ဖ်ားနာေနေသာ ရဟန္းတို႔အား အၿမဲေဆးပစၥည္းမ်ား ကပ္လွဴခြင့္
(၇) အျမဲမျပတ္ ဆန္ျပဳတ္ - ယာဂုဆြမ္းကပ္လွဴခြင့္
(၈) ရဟန္းမ - ဘိကၡဳနီမတုိ႔အား အသက္ထက္ဆုံး ေရသႏုပ္လွဴရန္ တုိ႔ျဖစ္၏။

ဆု ၈ မ်ဳိး ေတာင္းျခင္းအေၾကာင္း -
၁၊ အ၀တ္မဆီး အခ်ည္းႏွီး ေနလွ်င္/ေရခ်ဳိးလွ်င္ မစင္ၾကယ္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ရြံရွာဖြယ္ျဖစ္ျခင္း၊
၂၊ ဧည့္သည္ အာဂႏၲဳရဟန္းသည္ လမ္းမကၽြမ္းသျဖင့္ ဆြမ္းခံလုိ႔ ရမည့္အိမ္ကုိ မသိသျဖင့္ ဆြမ္းခက္ခဲျခင္း၊
၃၊ ခရီးသြားရဟန္းသည္ မိမိဆြမ္းကုိ ရွာေဖြေနရသျဖင့္ သြားေရးလာေရး ခရီးဖင့္ေန ခရီးေနာက္ေႏွးျခင္း၊
၄၊ ဖ်ားနာေနေသာ ရဟန္းသည္ ေရာဂါႏွင့္သင့္ေသာ ေဘာဇဥ္ကုိ မရသျဖင့္ အနာေရာဂါတုိးပြား၍ ေသဆုံးျခင္း၊
၅၊ ဖ်ားနာေနေသာရဟန္းကုိ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးေသာရဟန္းသည္ ၄င္းအတြက္ ဆြမ္းကုိ ရွာေဖြေနရေသာေၾကာင့္ ဖ်ားနာေနေသာရဟန္း ဆြမ္းငတ္ႏိုင္ျခင္း၊
၆၊ ဖ်ားနာေနေသာ ရဟန္းသည္ ေလ်ာက္ပတ္သည့္ေဆးကုိ မရသည္ရွိေသာ္ ေရာဂါ တုိးပြားၿပီး ေသျခင္း၊
၇၊ ယာဂု - ဆန္ျပဳတ္အက်ိဳး ဆယ္ပါးကုိ သိျခင္း၊
၈၊ ဘိကၡဳနီမတို႔သည္ အစီရ၀တီျမစ္တြင္ ျပည့္တန္ဆာမတုိ႔ႏွင့္အတူ ေရခ်ဳိးေနစဥ္ ျပည့္တန္ဆာမမ်ားက စၾက ေနာက္ၾကျခင္း၊ စသည့္ အေၾကာင္းတရား ၈ ပါးေၾကာင့္ ဆု ၈ မ်ဳိးကုိ ေတာင္းပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေက်ာင္းအမႀကီး ၀ိသာခါအား အျခားအေၾကာင္း ရွိေသးသေလာဟု ေမးသည္ရွိေသာ္ " ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ၀ါလကင္းလြတ္ သီတင္းကၽြတ္သည္ရွိေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ဖူးေျမွာ္ရန္လာၾကကုန္ေသာ ရဟန္းေတာ္တုိ႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ 'အရွင္ဘုရား ဤမည္ေသာရဟန္းသည္ ေသပါၿပီ၊ ထုိရဟန္း၏ လားရာဂတိကား အဘယ္ပါနည္း၊ အကၽြတ္တရား ရသြားပါရဲ႕လားဘုရား' ဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာရဟန္းသည္ ေသာတာပတၱိဖုိလ္၊ သကဒါဂါမိဖုိလ္၊ အနာဂါမိဖိုလ္၊ အရဟတၱဖုိလ္သုိ႔ ေရာက္၏ဟု ေျဖၾကားပါလိမ့္မည္။

အကယ္၍ ထုိရဟန္းသည္ သာ၀တၳိျပည္သုိ႔ ၾကြေရာက္ဖူးပါက တပည့္ေတာ္မ လွဴဒါန္းသည့္ မုိးေရခံသကၤန္း-၀ါဆုိသကၤန္း၊ ဆြမ္း၊ ေဆး၊ ဆန္ျပဳတ္-ယာဂုတုိ႔ကုိ သုံးေဆာင္ဖူးမည္ျဖစ္၍ ဘုရားတပည့္ေတာ္မအား ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ႏွစ္သက္ျခင္း၊ ၿငိမ္ေအးျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း၊ တည္ၾကည္ျခင္း၊ ဣေျႏၵကုိပြားျခင္း၊ ဗိုလ္ကုိပြားေစျခင္း၊ ေဗာဇၥ်င္ကုိ ပြားေစျခင္းစသည့္ အက်ဳိးတရားမ်ားကုိ ရရွိပါလိမ့္မည္ " ဟု ေလွ်ာက္ၾကားေလသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္ ၀ိသာခါေက်ာင္းအမႀကီးေတာင္းေသာ ဆု ၈ မ်ဳိးကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ၀ိသာခါေက်ာင္းအမႀကီး၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ မုိးေရခံသကၤန္း - ၀ါဆုိသကၤန္း ေပၚေပါက္လာ၍ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၀တ္ရုံသုံးေဆာင္ခြင့္ရျပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက ၀ါဆုိလျပည့္ေန႔မွာ ရဟန္းသံဃာမ်ားကုိ ၀ါဆုိသကၤန္းတုိ႔ျဖင့္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

၀ါဆုိသကၤန္းလွဴဒါန္းရျခင္းေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား သကၤန္းအတြက္ မပူပင္ရျခင္း၊ ပရိယတ္ ပဋိပတ္ စသည့္ ရဟန္းအလုပ္ကုိ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ လုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ အရွက္ကို ကာကြယ္ျခင္း၊ အခ်မ္း အပူ ေလ ေနစတဲ့ ရာသီဥတုဒဏ္မွ ကာကြယ္ျခင္း၊ မွက္, ျခင္, ယင္, ပုိးမႊားစေသာ အႏၱရာယ္တုိ႔မွ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း စသည့္အက်ိဳးတရားမ်ား ရရွိပါသည္။ သကၤန္းအလွဴရွင္ေတြအတြက္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးမ်ားကား -

သု၀ဏၰ၀ေဏၰာ ၀ိရေဇာ၊ သပၸဘာေသာ ပတာတ၀ါ၊
သိနိ႒ံ ေဟာတိ ေမ ဂတၱံ၊ ဘေ၀ သံသရေတာ မမ။

ဒုႆသတသဟႆာနိ၊ ေသတာ ပီတာ စ ေလာဟိတာ၊
ဓာေရႏၲိ မတၳေက မယွံ၊ ဒုႆ ဒါနႆိဒံ ဖလံ။

သကၤန္းလွဴရက်ိဳး ၈ မ်ဳိး
=======
ေရႊေရာင္ အဆင္း၊ ျမဴကင္း စင္ၾကယ္၊
သားေရ ၀င္းဖန္႔၊ ႏူးညံ့လွတယ္၊
နီ ညိဳ ျဖဴ ၀င္း၊ ၀တ္ခင္း ေပါၾကြယ္၊
လွဴသကၤန္း ၈ ခန္းအက်ဳိးသြယ္။

သကၤန္းလွဴျခင္းေၾကာင့္ အသားေရသည္ ေရႊအဆင္းကဲ့သုိ႔ လွပျခင္း၊ ေခ်း ျမဴအညစ္အေၾကး ကင္းစင္ျခင္း၊ အသားအေရ ၀င္းဖန္႔စိုေျပျခင္း၊ အသားေရ ႏူးညံ့လွပျခင္း၊ အနီေရာင္ အ၀တ္အထည္ေတြ၊ အညဳိေရာင္ အ၀တ္အထည္ေတြ၊ အျဖဴေရာင္ အ၀တ္အထည္ေတြ၊ ၀ါ၀ါ၀င္း၀င္း ေတာက္ပတဲ့ အဆင္းရွိတဲ့ အ၀တ္အထည္ေတြရရွိျခင္း အစရွိသည့္ အက်ိဳးမ်ားကုိ ရရွိပါသည္။

ေဆာင္ -
မဟာလတာ ျမတ္တန္ဆာ ကုိးရာ သိန္းထိုက္သား၊
သကၤန္းလွဴလတ္ မိန္းမျမတ္၊ ဆုံးသတ္ က်ိဳးတရား၊
ဧဟိ ဘိကၡဳ ရဟန္းျပဳ ဆုံးဆု ျမတ္ေယာက်ာ္း။
အမ်ိဳသမီးမ်ား သကၤန္းလွဴျခင္းေၾကာင့္ သီးသန္႔ ရရွိသည့္ အက်ဳိးတရားကေတာ့ ၀ိသာခါေက်ာင္းအမၾကီး - ဗႏၵဳလစစ္သူႀကီး၏ဇနီး မလႅိကာတို႔ ၀တ္ဆင္ခြင့္ရသည့္ စိန္ေရႊရတနာေပါင္းစုံ စီျခယ္ထားသည့္ ကုိးကုေဋတန္သည့္ မဟာလတာ ျမတ္တန္ဆာၾကီးကို ၀တ္ဆင္ခြင့္ ရရွိပါမည္။

အမ်ိဳးသားမ်ား သကၤန္းလွဴဒါန္းျခင္းေၾကာင့္ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္ေတြ႕၍ တရားေတာ္မ်ား နားၾကားရသည့္အခါ ဘုရားရွင္က ‘‘ဧဟိ ဘိကၡဳ" ရဟန္း လာေလာ့ ဟု ေခၚလုိက္ရုံနဲ႕ အလုိအေလ်ာက္ ၀ါေတာ္ ၆၀ ရ မေထရ္ၾကီးကဲ့သုိ႔ သပၸါယ္တင့္တယ္စြာ သိမ္ေတြ ကမၼ၀ါေတြ ရြတ္ဖတ္ေပးစရာမလုိဘဲ သကၤန္းသပိတ္ ရွာစရာ မလုိဘဲ ဧဟိဘိကၡဳရဟန္း ျဖစ္ခြင့္ရပါမည္။

မဟာ၀ဂ္ပါဠိေတာ္ - ၀ိသာခါ၀တၳဳမွေကာက္ႏုတ္သည္။

Monday, June 16, 2014

ဇယမဂၤလာ ဗုဒၶဝိဟာရ (ကလင္မတီေက်ာင္း) န၀မအႀကိမ္ေျမာက္ ၀ါဆိုသကၤန္း လွဴဒါန္းပြဲဇယမဂၤလာ ဗုဒၶဝိဟာရ (ကလင္မတီေက်ာင္း)

န၀မအႀကိမ္ေျမာက္ ၀ါဆိုသကၤန္း လွဴဒါန္းပြဲဖိတ္ၾကားစာ

ဇယမဂၤလာဗုဒၶ၀ိဟာရေက်ာင္း ၏ န၀မအၾကိမ္ေျမာက္ ေသာတာပန္ႏွင္႔တူေသာ ကာလဒါန၀ါဆိုသကၤန္း စုေပါင္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပမည္
ကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၆-ခု ၀ါဆိုလဆန္း (၁၀) ရက္ေန႔၊ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၆)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံ၊ဇယမဂၤလာေက်ာင္း၌ ၀ါဆို
၀ါကပ္ေတာ္မူၾကေသာ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္မွၾကြေရာက္ေတာ္မူလာၾကေသာသံဃာေတာ္တို႔အား ကာလဒါနအျဖစ္ ၀ါဆိုသကၤန္းတို႔ကို စုေပါင္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စကၤာပူႏိုင္ငံေရာက္ ဓမၼမိတ္ေဆြ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တု႔ိအေနျဖင္႔ သာသနာျပဳကုသိုလ္ပါရမီ ျဖည္ဆည္းႏိုင္ရန္ ၀ါဆိုသကၤန္းႏွင္႔တကြ ဆြမ္း၊ခဲဖြယ္၊ေဘာဇဥ္၊စေသာ လွဴဖြယ္၀တၳဳ ပစၥည္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္လွဴဒါန္းျပီး ၊ တရားေတာ္မ်ားကို နာယူၾကည္ညိဳႏိုင္ၾကပါသည္။
အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင္႔ ~ ပရိကၡရာရွစ္ပါး တစ္စံုလွ်င္ - S$ 50 ၊သကၤန္းတစ္စံုလွ်င္ - S$ 30 ၊ ထီးတစ္လက္လွ်င္ - S$ 15 ၊ ဖိနပ္တစ္ရံလွ်င္ - S$ 10 ၊ ယပ္ေတာင္တစ္လက္လွ်င္ - S$ 10 ၊ ႏႈန္းထားစီျဖင္႔ လြယ္လင္႔တစ္ကူ ကပ္လွဴႏိုင္ၾကပါသည္။
အခမ္းအနားအစီအစဥ္မွာ ~ နံနက္ ၉ နာရီ အခ်ိန္တြင္ စတင္ျပီး ဆရာေတာ္ဘုရားထံမွ ၉ ပါးသီလကို ခံယူေဆာက္တည္၍ ဆရာေတာ္ဘုရားမွ ၀ါဆို သကၤန္းလွဴဒါန္းရျခင္းအက်ဳိးတရားေတာ္ကို ခ်ီးျမွင္႔ပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေရစက္သြန္းခ် အမွ်ေပးေ၀၍ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္တို႔အား သဟတၳိက ဒါနေျမာက္ေအာင္ အလွဴရွင္မ်ားမွ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းၾကမည္ ျဖစ္သည္။
နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား အာရံုျပဳ၍ ဆြမ္းေတာ္၊ပန္းေတာ္၊ေရခ်မ္းေတာ္မ်ား ကို ဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းကာ~ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ သံဃာေတာ္တို႔အား ေန႔ဆြမ္းဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္းႏွင္႔ ၾကြေရာက္လာေသာ ဧည္႔သည္တို႔အား ေန႔လည္စာျဖင္႔ ေကြ်းေမြးဧည္႔ခံျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍....တိသရဏ ငါးသီလ မဲခ်စာေရးတံ ၊ ၀ါဆိုသကၤန္း ပကၡဆြမ္း လွဴဒါန္းေက်ာင္းေရကန္ ၊ ေသာတာလိုပဲ ဂတိျမဲ မွတ္စြဲ ဧ၀ကန္”ဟူေသာ ၀ါဆိုသကၤန္းဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းရျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမွာ မြန္ျမတ္လွသျဖင္႔ ၾကံဳခဲလွစြာေသာ ဤဒါနကုသိုလ္ကို တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ျပဳႏိုင္ၾကရန္အတြက္ ဓမၼမိတ္ေဆြ အေပါင္းတို႔အား တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္....။
 ၀ါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လွူဴဒါန္းပြဲ အစီအစဥ္


ေန႕ရက္--၁၃၇၆-ခု ၀ါဆိုလဆန္း(၁၀)ရက္   ၆-၇-၂၀၁၄ (တနဂၤေႏြေန႕)

အခ်ိန္--နံနက္ (၉)နာရီမွ ေန႕လည္(၂)နာရီထိ


ေနရာ--ဇယ်မဂၤလာဗုဒၶ၀ိဟာရ (ကလင္မတီေက်ာင္း)

23A,Jalan Mas puteh Along West Coast Road

Singapore  128628၀ါဆုိသကၤန္းလွဴဒါန္းပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ

Phး  67781678,81232307,

  82286710, 85113757

 92727440,91389349


မွတ္ခ်က္။ ၾကြေရာက္လာေသာဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအား ျမန္မာရိုးရာအာဟာရဒါနမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံေကြ်းေမြးမည္ျဖစ္ပါသည္။Friday, May 9, 2014

ဒို႔ရြာက တန္ဘိုးနားမလည္ၾကသူမ်ား


 1. တန္ဘိုးနားမလည္ၾကသူမ်ား

  တို႔ရြာနံေဘးက ကားလမ္းမွာ
  ကုန္စိမ္းကားတစ္စီး ဘီးေပါက္လို႔
  ကားဆရာကားေအာက္၀င္ နတ္ျဖဳတ္ေနတုန္း
  ျဖတ္သြားျဖတ္လာ လူတစ္ေယာက္က
  ကားဆရာအလစ္မွာ နတ္တစ္လံုးကိုေကာက္ယူလို႔
  သံတိုသံစ၀ယ္တဲ့ဆိုင္ သြားေရာင္းတာ ၁၅၀ ေတာင္ရသတဲ့။
  သူ႔အတြက္ေတာ့
  ကြမ္းယာေဆးလိပ္ တစ္ေန႔စာ ဖူလံုသြားေပမဲ့
  ပံုစံတူနတ္ရွာမရလို႔ ကုန္စိမ္းကားကေတာ့
  အဲဒီေနရာမွာ ၂ ညေတာင္အိပ္လိုက္ရသတဲ့။
  ကုန္စိမ္းေတြလည္း အခ်ိန္မွီ ေစ်းမေရာက္ေတာ့ပုပ္ကုန္ျပီး
  အမွိဳက္ပံု ေရာက္သြားၾကတယ္။
  ကုန္စိမ္းသည္ေတြလည္း ရွံဳးလိုက္တာ ခြက္ခြက္လန္ဘဲ။

  တို႔ရြာနားက လယ္ကြင္းမွာ
  ဘိုဒူဇာတစ္စီး ေျမတူးရင္းမိုးက်လာလို႔
  ေနာက္ႏွစ္အတြက္ မျပန္ေတာ့ဘဲ
  နီးရာလယ္သမား တစ္ေယာက္ကို အပ္ခဲ့သတဲ့။ရြာမွာ ဇရွိတဲ့လူေတြက
  ဘိုဒူဇာအတြင္း ကလီဇာကို ျဖဳတ္ဖ်က္ျပီး
  သံရည္ၾကိဳတဲ့ ဆိုင္သြားေရာင္းတာ ၂ေသာင္းခြဲေတာင္ရသတဲ့။
  ဘိုဒူဇာျပင္ဘို႔ ကုမၼဏီကစကၤာပူကိုပစၥည္းမွာတာ သိန္း၃၀၀ဘိုးက်သတဲ့။
  သူခိုး ႏြားေကာင္းမသိရ ဆိုတာ
  ဒါမ်ိဳးနဲ႔တူပါရဲ႕။

  မုတၱမေကြ႔က ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကိုယိုးဒယားကိုေရာင္းတာ
  တစ္စည္ကို ၁၇ ေဒၚလာၾကီးမ်ားေတာင္ ရသတဲ့။ယိုးဒယားကလာတဲ့ ဓာတ္ဆီက
  တစ္ဂါလံမွ ၅၅၀၀ိ တည္းရယ္။
  မနက္မိုးလင္းတိုင္းမွာထိုင္းျပည္သူေတြက
  ဆာ၀ါသီခပ္ ျမန္မာျပည္ဆိုျပီးေန႔တိုင္း
  နွဳတ္ခြန္းဆက္ေနေလရဲ႕။

  ေရႊလီျမစ္ေပၚက
  ေရအားလွ်ပ္စစ္ရဲ႕ေက်းဇူးေၾကာင့္
  တရုပ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္မွာ
  တႏွစ္ကိုေက်ာက္မီးေသြးတန္ခ်ိန္ ၂ ေသာင္းေတာင္သက္သာသြားေလရဲ႕။

  လွ်ပ္စစ္အေရာင္းအ၀ယ္ ဘယ္လိုဆိုတာ
  က်ဳပ္တို႔ျပည္သူေတြမသိရေပမဲ့
  ယူနန္ျပည္သူအေပါင္းကေတာ့
  ညေနမိုးခ်ဳပ္ေလတိုင္း
  ေထာင္ေသာင္းမက ရွဲရွဲနီပါရဲ႕ျမန္မာျပည္ ဆိုျပီးအိပ္ယာ၀င္တိုင္းေက်းဇူးတင္ေလရဲ႕။

  က်ဳပ္တို႕ျမန္မာျပည္မွာေတာ့
  မီးအားမမွန္လို႔ ၀ါယာေရွာ့ျဖစ္ျပီး
  မဂၤလာေစ်းၾကီးမီးေလာင္တာ သိန္း……ေထာင္ဘိုး
  သကၤန္းကၽြန္းေစ်း…………
  ပခုကၠဴေစ်း……………
  မံုရြာေစ်း………………………ေမာ္လျမိဳင္ေစ်း………………
  ေစ်းေတြ…………..ေစ်းေတြ…….

  မီးေတြေလာင္တာ သိန္းရာေထာင္ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာ
  လွ်ပ္စစ္မလံုေလာက္ေတာ့ ထင္းမီးနဲ႔ခ်က္လို႕
  ေလာင္တဲ့မီးက မေရမတြက္နိဳင္တဲ့ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ
  အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ေထာင္ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာ

  ပူအိုက္တဲ့ရာသီမွာ မီးမလာလို႕
  မီးစက္နဲ႕ အဲယားကြန္းတြဲဖြင့္ျပီးအိပ္တာ
  အိမ္ထဲရွိရွိသမွ် လူအားလံုးကေလး လူၾကီးေခြးေၾကာင္ပါမက်န္
  ကာဗြန္အဆိပ္သင့္ျပီးမာလက စ်န္ၾကြ သြားရတာေတြလည္းရွိရဲ႕။
  ဒီအခ်ိန္မွာ မီးပ်က္ေနက်
  မီးပ်က္တုန္း ၀ါယာျပင္လိုက္ဦးမွဆိုျပီး
  လက္နဲ႔အကိုင္ သူနဲ႕က်မွတိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္
  ဆိုသလို ဓာတ္လိုက္ျပီးေသတာလည္း ရွိရဲ႕။

  တျမိဳ႕လံုးညံေနတဲ့မီးစက္သံနဲ႕ ထြက္လာတဲ့
  ကာဗြန္ဓာတ္ေငြ႕ေတြေၾကာင့္
  ေထာင္ေသာင္းမကေသာ
  အဆုတ္ေရာဂါသည္ေတြဟာ
  တရုပ္ကလာတဲ့ ေစ်းေပါေပါေဆးကို
  ကြမ္းယာသည္ကုလားေဒါက္တာအပ္ပနားရဲ႕လမ္းညႊန္မွဳနဲ႔ ၀ယ္ေသာက္ေနၾကရတယ္။
  ၅၀တန္တဲ့ေဆးကို ၁၅၀ ေရာင္းျပီး အႏုတ္မရွိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႕
  သၾကားလံုးက အဆစ္ပါလာေသးတယ္။

  ေခ်ာင္းဆိုးရင္ ေရႊေတာင္ၾကီး
  ရင္ၾကပ္ေတာ့ ထက္လင္း
  ေသြးတိုး ေလငန္း ႏွလံုးစတာေတြက ေအးျငိမ္းသီတာ
  ဒီထက္ပိုလာရင္ေတာ့ ျဖဴနီျပာ၀ါ ေရာင္မ်ိဳးစံုျပီး
  ဘာမွန္းမသိတဲ့ ေဆးေတြနဲ႕
  ၂ပါးသြားေနလိုက္ၾကတာ
  ကြမ္းယာသည္ ကုလားအတြက္ေတာ့
  ဟီးေနတဲ့တိုက္အိမ္ၾကီးကို
  အျပီးတိုင္ေစခဲ့တယ္။
  ေဆးထိုးအပ္ကိုင္ျပီး စတိုင္အျပည့္နဲ႔ ရမ္းကုေတြကလည္း
  ျမိဳ႔ျပနဲ႕အလွမ္းေ၀းတဲ့ေဒသေတြမွာ
  မွိဳလိုေပါလာခဲ့တယ္။

  ေငြေၾကးတက္နိဳင္တဲ့ သူေတြကေတာ့
  ကိုယ့္တိုင္းျပည္က ေဆးရံုကို
  ဘာေၾကာင့္ရယ္မသိ ေက်ာ္ခြလို႔
  ယိုးဒယားသြား ေဆးကုဘို႔အတြက္
  သံရံုးမွာ ဗီဇာတန္းစီေနေလရဲ႕။

  တရုပ္နဲ႔ ထိုင္းကလာတဲ့
  လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ပတ္သက္သမွ်ေသာ
  တီဗီေအာက္စက္ ေရခဲေသတၱာအစရွိေသာလူသံုးကုန္ပစၥည္း အေပါင္းတို႔သည္လည္း
  မမွန္ေလေသာ လွ်ပ္စစ္မီးေၾကာင့္
  ပ်က္အစဥ္ ျပင္ခဏဆိုေသာစကားကဲ့သို႕
  ျပင္လွ်င္ခဏသာေကာင္းျပီး အျမဲပ်က္ေနေသာေၾကာင့္
  ျပင္ခမတတ္နိဳင္ရကား
  အမိွဳက္ပံုသို႔ သာျမန္းရေလသတည္း။

  လွ်ပ္စစ္မီး မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း
  လွ်ပ္စစ္မီးမရ ေလေသာေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း
  ဘတၳရီအိုး ၀ယ္သံုးေလေသာေၾကာင့္
  အက္စစ္ႏွင့္ခဲ ဓာတ္ျပဳကာ ထြက္လာေသာအနံ႔ကို ရွဴမိေသာေၾကာင့္
  ခဲဆိပ္သင့္ရေသာ ခေလးငယ္တို႔ကား မေရတြက္နိဳင္ကုန္။

  နံနက္လင္းတိုင္း
  ရွဲရွဲျမည္ျပီးမွ စီးတတ္ေလထေသာ အရည္ေၾကာင္းမွ အစျပဳ၍
  ျမန္မာျပည္တ၀ွမ္းရွိရွိသမွ် ေျမာင္းေခ်ာင္းျမစ္အေပါင္းတို႕၏
  အေၾကာင္းခ်င္းရာအစံုလင္ကို
  ႏွံ႔စပ္သိျမင္ေသာအရာ၌
  ငါ့ေလာက္သိသူ ဤျမန္ျပည္၌ ငါသည္ပင္လွ်င္မရွိဟူ၍
  မိမိကိုယ္ကို မိမိဘာသာအမြန္းတင္လြန္းေသာ
  ျမစ္ေခ်ာင္းေျမာင္းတကာအရာ၌ ပါရဂူ
  ဆည္အရာ၌ ဧတဒဂ္ရေတာ္မူေသာ
  ႏြားႏွင့္ပင္လွ်င္
  လွ်ပ္စစ္ထုတ္ရန္ၾကိဳးပမ္းဘို႔ရာ လမ္းညႊန္တတ္ေသာ၀န္ၾကီးအဖြဲ႕၌
  သူလည္းတပါးအပါ၀င္ျဖစ္ေသာ
  ဟို၀န္ၾကီးေျပာစကားအရ
  လွ်ပ္စစ္ဟူသည္ ပါကင္ထုပ္၍မရ
  ျမန္မာျပည္၌ ပိုလွ်ံလြန္းေသာေၾကာင့္
  အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္ကိုအလကားနီးပါးေစ်းႏွင့္
  ၾကိဳးသြယ္၍ေရာင္းရသည္။

  ထိုစကားကို ကၽြန္ဳပ္တို႕ျမန္မာျပည္သူအေပါင္းသည္
  ေဒါနေတာင္တန္းသို႔တိုင္ ရုိက္ခတ္၍လာေသာ
  ရေနာင္း မဲေဆာက္ ဘန္ေကာက္ အနိွပ္ခန္းတို႕မွလံုမပ်ိဳတို႕၏ရွိဳက္သံကဲ့သို႔ ေသာ္လည္းေကာင္း

  ရွမ္းကုန္းေျမျမင့္ကိုပင္ တုန္ခါေစခဲ့ေသာ
  ၾကယ္ေခါင္ ကာရာအိုေကခန္းမွ
  ပေလာင္ပ်ိဳျဖဴငယ္တို႔၏
  ငိုညည္းသံကဲ့သို႔ေသာ္လည္းေကာင္း

  ဧရာ၀တီျမစ္ကိုပင္ လွိဳင္းတံပိုးထေစအပ္ေသာ
  ကိုယ့္တိုင္းျပည္မွာ အလုပ္မရွိေလေသာေၾကာင့္တိုင္းတပါး၌ ရရာအလုပ္ကိုေအာက္က်ခံကာ လုပ္ကိုင္ေနၾကရေသာ
  ျမန္မာတို႔၏ ေတာက္ေခါက္သံ ကဲ့သို႔ေသာ္လည္းေကာင္း
  အံၾကိတ္ကာ ဟန္လုပ္ျပီး လက္ခုပ္တီး၍
  ေထာက္ခံအပ္၏။

  တိမ္သလႅာဖုံးအုပ္ေသာ
  လကြယ္ည၏သန္းေကာင္ယံအခါကာလ၌ေတာအုပ္အလယ္တြင္ ေရာက္ေနေသာ သူကဲ့သို႕အေမွာင္တြင္းမွ ကၽြန္ဳပ္တို႕ျမန္မာျပည္သူအေပါင္းသည္ကားညအိပ္ယာ၀င္ေလတိုင္း
  ယိုးဒယားဘက္သို႕လည္း ရွိခိုးရ၏။
  တရုပ္ဘက္သို႔လည္း လက္အုပ္ခ်ီရေလသည္။
  ကုလားျပည္ဘက္သို႔လည္း ေမတၱာအစစ္ပို႔လႊတ္ရေသး၏။

  စက္မွဳစြမ္းအား ေခတ္ေက်ာ္လႊား
  ေခတ္မီဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ စက္မွဳနိဳင္ငံေတာ္ၾကီးတည္ေဆာက္အံ့
  အစရွိေသာေဆာင္ပုဒ္တို႔ျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ကာစက္မွဳစြမ္းအားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ
  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို
  ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ေရာင္းစား၀ံ့ေသာ
  ကၽြန္ဳပ္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္အေပါင္းတို႔သည္ကား
  ဘူရိဒတ္ ဇာတ္ေတာ္လာ
  စူဠလိပ္အား ေရနစ္သတ္ရန္ အၾကံေပးေသာပုဏၰားႏွင့္သာ တူေခ်ေတာ့သည္။

  နံနက္လင္းေသာ္
  ယိုးဒယားျပည္ဘက္မွ ဆာ၀ါသီခတ္ ဟူ၍လည္းေကာင္း

  ညေနမိုးခ်ဳပ္ေသာ္
  တရုပ္ျပည္ဘက္မွ ရွဲရွဲနီ ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း
  ျမန္မာျပည္ဘက္သို႔ လွည့္ကာ
  ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ မျပည့္မခ်င္း
  မဂၤလာႏွဳတ္ခြန္း ဆက္ေလေတာ့သတည္း။

  ( ေနရဲနီ )

Tuesday, April 22, 2014

ဦးဝင္းတင္(၁၉၃၀-၂၀၁၄) ၂၁-၄-၂၀၁၄ရက္နံနက္(၆း၃၀)တြင္ကြယ္လြန္

ဦးဝင္းတင္(၁၉၃၀-၂၀၁၄) ၂၁-၄-၂၀၁၄ရက္နံနက္(၆း၃၀)တြင္ကြယ္လြန္
အမည္ - ဦးဝင္းတင္
အဖအမည္ - ဦးပု
အမိအမည္ - ေဒၚအမာ
ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ ၁၂ ရက္
ဇာတိ - ပဲခူးတိုင္း ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ၿမိဳ႕
ပညာအရည္အခ်င္း - ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မွ အဂၤလိပ္ စာေပ၊ ေခတ္သစ္ ရာဇဝင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး သိပံၸ ဘာသာ တြဲျဖင့္ ဝိဇၨာဘြဲ႕ ရခဲ့သည္။

ကေလာင္ အမည္ခြဲမ်ား - ေမာင္ဝန္ဇင္း၊ ေပၚသစ္၊ ျပည္စိုး၊ ဝင္းထင္၊ ပုည၊ ဝင္းေဆြ၊ သုေတသီ၊ အယ္ဒီတာ တဦး
ဦးဝင္းတင္သည္ သား သမီး ၃ ဦး အနက္ အႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။ ဦးဝင္းတင္ဟာ အိမ္ေထာင္ မျပဴဖူးပါ၊ လူပ်ဳိႀကီး အျဖစ္ ေနထိုင္ ေနသူ တဦး ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္မွာ အဂၤလိပ္ စာေပ၊ ေခတ္သစ္ သမိုင္းနဲ႕ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံ ဘာသာတြဲကို ယူခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၅၃ မွာ ဘဲြ႕ရခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ႏွစ္လည္ မဂၢဇင္း ေတြမွာ ဝင္းတင္ အမည္နဲ႕ ကဗ်ာနဲ႕ ဝတၴဳတို ေတြကို စတင္ ေရးသားရင္း ကေလာင္ ေသြးခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မွာ အရင္းႏွီးဆံုး ကေလာင္ ေသြးဖက္သည္ မင္းယုေဝ ေခၚ ဦးဝင္းေမာင္ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္မွာ ဦးထြန္းတင္ (ေရွ႕ေန)၊ စာေရး ဆရာ ေက်ာ္ေအာင္၊ ၾကည္လင္၊ ျမသန္းတင္ စတဲ့ သူေတြနဲ႕လည္း ေခတ္ၿပိဳင္ ေက်ာင္းေနဖက္မ်ား ျဖစ္သည္။

အက်ဳိးေဆာင္ ဂ်ာနယ္မွာ လက္ေထာက္ အယ္ဒီတာ အျဖစ္ ပထမဆံုး လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွာ AFP ႏိုင္ငံျခား သတင္း ဌာနတြင္ ည အယ္ဒီတာ အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ ခဲ့သည္။ စာေပ ဗိမာန္၌ လက္ေထာက္ အယ္ဒီတာ အျဖစ္ ၁၉၅ဝ မွ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ထိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္။ ၁၉၅၃ မွာ ဒဂုန္တာရာ ဦးစီး ထုတ္တဲ့ ဂႏၳဝင္ ဂ်ာနယ္မွာ လက္ေထာက္ အယ္ဒီတာ အျဖစ္ ကိုယ့္ထမင္း ကိုယ္စားၿပီး လုပ္ရန္ ရည္႐ြယ္ ထားေသာ္လည္း ဂ်ာနယ္ ရပ္သြား သျဖင္ စာေပ ဗိမာန္တြင္ ၿမဲေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၅၄ မွ ၁၉၅၇ ထိ နယ္သာလန္ (ေဟာ္လန္) ႏိုင္ငံ၊ အမ္စတာဒမ္ၿမိဳ႕၊ ဂ်မ္ဘာတန္ (Jambarton) စာအုပ္ ထုတ္ေဝေရး ကုမၸဏီတြင္ စာအုပ္ ထုတ္ေဝမႈ ပညာႏွင့္ စာနယ္ဇင္း ပညာ ဆည္းပူးရင္း တဘက္မွလည္း ျမန္မာ ဘာသာျပန္ စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေဝေရးတြင္ အႀကံေပး အယ္ဒီတာ အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ ခဲ့သည္။

တဖက္တြင္ စာသင္ ေနရင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သတင္းမ်ား စုစည္း ေဖာ္ျပသည့္ 'ဒို႔ျပည္ သတင္း' သတင္းစာ ေစာင္ေရ ၅ဝဝ ခန္႔ ကိုယ့္ေငြႏွင့္ကိုယ္ ကိုယ္ဘာသာ ေရးသား ထုတ္ေဝ၍ ကမာၻ တဝွမ္း႐ွိ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ားထံ စာတိုက္မွ အခမဲ့ ေပးပို႔ ျဖန္႔ေဝျခင္းကို ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ျပန္လာသည့္ အခ်ိန္ အထိ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။
ဥေရာပမွာ ရွိစဥ္ မင္းယုေဝ၊ ေငြတာရီ ဇနီး ေမာင္ႏွံ ႏွင့္အတူ ပန္းခ်ီ ျပန္တုိက္ေတြကို လွည့္လည္ ေလ့လာ ခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ေနာက္အခါ ပန္းခ်ီ ေဝဖန္စာ မ်ားကို ေရးရာမွာ သူ႕ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို တည့္သြင္း ေရးသား ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ေၾကးမံု သတင္းစာ စတင္ ထူေထာင္ သူမ်ားတြင္ ပါဝင္ ခဲ့ၿပီး ေၾကးမုံ သတင္းစာ အမႈေဆာင္ အယ္ဒီတာ အျဖစ္ ဇဝန၊ ေအာင္ဗလ (ေၾကးမံု ဦးေသာင္း)၊ စိန္ခင္ေမာင္ရီ တုိ႕ႏွင့္ အတူ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ ခဲ့ၿပီး ေၾကးမံု သတင္းစာ ခ်ိတ္ပိတ္ ခံရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႕ အိုးေဝသို႕ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ ခဲ့သည္။ ထုိမွ ေၾကးမံုသုိ႕ ျပန္ေရာက္ ခဲ့သည္။
၁၉၅၉ မွ ၁၉၆၄ ခုထိ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္။
ေၾကးမံု သတင္းစာ ျပည္သူပိုင္ အသိမ္း ခံရသည့္ ေနာက္ပိုင္း ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွာ မႏၱေလးၿမဳိ႕မွာ ထုတ္ေဝတဲ့ ဟံသာဝတီ သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ အျဖစ္ အဲဒီ အခ်ိန္က ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ နံပါတ္ဝမ္းႀကီး ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ေနဝင္းက ခန္႔အပ္ ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္း ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္ပစဥ္ အခ်ိန္က သူဟာ ဘယ္သူ႕ကိုမွ ဂ႐ု စုိက္ခဲ့တဲ့သူ မဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္လည္း ဗိုလ္ေနဝင္း မႏၱေလး ၿမိဳ႕ကို လာတိုင္း တျခား သူမ်ားကို မေတြ႕ရင္သာ ေနမည္ ဦးဝင္းတင္ ကိုေတာ့ နန္းေတာ္ထဲ ေခၚၿပီး တေလးတစား ေတြ႕ဆုံ တတ္ပါသည္။

ဦးဝင္းတင္သည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ထိ မႏၱေလး ၿမိဳ႕ထုတ္ ဟံသာဝတီ သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္။
ထုိကာလ အတြင္း အေနာက္ ဥေရာပႏွင့္ အေရွ႕ အာရွ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂ဝ ခန္႔သို႔ သတင္းစာ ဆရာ တေယာက္ အျဖစ္ ေလ့လာေရး ခရီး သြားေရာက္ ခဲ့သည္။ ထိုခရီးစဥ္ အတြင္း ေရာက္ရာ အရပ္မွ ေန၍ သတင္းမ်ား ေရးသားၿပီး ျမန္မာျပည္သို႕ ပို႕ခဲ့သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ "ေျခတြင္ စကား လက္ျဖား ကဗ်ာ မ်က္ႏွာ ဇာတ္လမ္း" ဆုိသည့္ အမည္ျဖင့္ စာအုပ္ ထုတ္ခဲ့သည္။

ဦးဝင္းတင္ဟာ သတင္းစာ ဆရာ ဘဝ ကိုသာ ျမတ္ႏုိးၿပီး ရာထူး ဂုဏ္ရွိန္ မ်ားကို တတ္မက္ခဲ့သူ မဟုတ္ပါ။ ဟံသာဝတီ သတင္းစာမွာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္ ေနစဥ္က ဦးဝင္းတင္ကို မဆလ အစုိးက ျပန္ၾကားေရး ဌာနမွာ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ေပးမယ္လုိ႔ ကမ္းလွမ္း ခဲ့ဖူး ေသာ္လည္း၊ ဦးဝင္းတင္သည္ ထို ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္မခံ ခဲ့ေပ။
၁၉၆၈ ကေန ၁၉၇၂ အထိ အထက္ ဗမာႏိုင္ငံ စာေရး ဆရာ အသင္း စာဆုိေတာ္ေန႕ စာတမ္း ဖတ္ပြဲမ်ားတြင္ လူထု ဦးလွ၊ လူထု ေဒၚအမာ တို႕ႏွင့္ အတူ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့သည္။ မႏၩေလးတြင္ ဟံသာဝတီ သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာဝန္ ယူရင္းပင္ ရန္ကုန္သို႕ ဆင္းကာ သတင္းစာ သတင္းမ်ား တြင္လည္း ပို႕ခ်ေပး ခဲ့သည္။ သတင္းစာ သမိုင္း ျပဳစုရန္ ကိုလည္း ဦးထင္ႀကီး၊ လူထု ဦးလွ၊ ေ႐ႊဥေဒါင္း တုိ႕ႏွင့္ အတူ အထူး အားထုတ္ ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

၁၉၇၇ - ၇၈ ခုတြင္ ျမန္မာ စာေပ လႈပ္ရွားမႈ၌ အေရးပါေသာ မႏၱေလး ၿမိဳ႕မွ ဟံသာဝတီ စေန စာေပဝုိင္းကုိ ဦးေဆာင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး စာတမ္း ဖတ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ ေပးခဲ့သည္။ ထုိစာတမ္း မ်ားကို စာအုပ္ အျဖစ္လည္း ႐ိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝ ခဲ့သည္။
၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွာ ဦးဝင္းတင္ ဦးေဆာင္ က်င္းပတဲ့ စေန စာေပဝိုင္းမွာ မဆလ တပါတီ လမ္းစဥ္ကို ေဝဖန္တဲ့ စာတမ္း တေစာင္ တင္သြင္း ဖတ္ၾကား ခဲ့သည္။ ထို ျဖစ္ရပ္၏ ရလဒ္ အျဖစ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဟံသာဝတီ သတင္းစာကုိ ပိတ္ပစ္ လုိက္ကာ ဦးဝင္းတင္ ကုိလည္း ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ ခဲ့သည္။

ဆရာ ဦးဝင္းတင္သည္ စာေပ၊ ပန္းခ်ီ၊ သဘင္၊ ဂီတ စသည္ တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္းပါး၊ စာတမ္းႏွင့္ ေဝဖန္ အကဲျဖတ္ခ်က္ မ်ားကုိ 'ေပၚသစ္' အမည္ျဖင့္ ေရးသား ခဲ့ၿပီး၊ 'ကြိ'၊ 'ဥတၲရ အလင္း' စသည့္ ဘာသာျပန္ စာအုပ္မ်ား ကုိလည္း ေရးသား ခဲ့သည္။ 'ကမာၻနီတြင္ တဒဂၤ' အမည္ရွိ ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ခရီးသြား မွတ္တမ္း စာေပကုိလည္း ေရးသား ခဲ့သည္။ ပန္းခ်ီ အေၾကာင္း ျဖစ္တဲ့ 'အလွ ရွာပံုေတာ္' ကိုလည္း ေရးသား ခဲ့သည္။ ဦးဝင္းတင္ ေရးသား ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ အျခား စာအုပ္မ်ားမွာ 'ေျခတြင္ စကား လက္ျဖား ကဗ်ာ၊ မ်က္ႏွာ ဇာတ္လမ္း (ျမန္မာ ဇာတ္သဘင္ ဥေရာပ ခရီး)' ျဖစ္သည္။

ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ အတြင္း အႏုပညာရွင္ ေပါင္းစုံတုိ႔ လက္မွတ္ထုိး ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚ လာေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့သည္။ စာနယ္ဇင္း သမဂၢ ဖြဲ႔စည္း လႈပ္ရွား ၾကသည့္ အခါ ဒု-ဥကၠ႒ အျဖစ္ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့သည္။

ဥကၠ႒သည္ ဆရာ ေမာင္ေသာ္က (စစ္အစိုးရရဲ႕ မတရား ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္ တြင္းတြင္ ကြယ္လြန္ ခဲ့ရသူ) ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား သမဂၢမွ ရွစ္ေစာင္တိတိ ထုတ္ေဝ ခဲ့သည့္ 'သမဂၢ' သတင္းစာတြင္ အင္တုိက္ အားတုိက္ ပါဝင္ ေရးသား ခဲ့သည္။ ဆႏၵေဖာ္သံ သတင္းစာကုိ ၃ဝ၊ ၈၊ ၈၈ တြင္ ကုိယ္တုိင္ ဦးစီး ထုတ္ေဝ ခဲ့သည္။
စစ္တပ္က အာဏာ သိမ္းၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စတင္ ဖြဲ႕စည္းသည့္ အခါ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ တာဝန္ ယူခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား ညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု ၌လည္း ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ႏွင့္ အတူ နာယက အျဖစ္ တာဝန္ ယူခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေအာင္ႀကီး ႏႈတ္ထြက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္း ခဲ့သည့္ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီတြင္ အတြင္းေရးမွဴး (၁) အျဖစ္ တာဝန္ယူ ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ေရးသား ထုတ္ေဖာ္ စည္း႐ုံးခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ စစ္အစုိးရ၏ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရး ဝန္ႀကီး ဌာနမွ ၆၊ ၆၊ ၈၉ ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ (၃၈) ကုိ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္၍ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ထုိအမိန္႔ကုိ ဆန္႔က်င္ရာ၌ သုံးစြဲ ခဲ့သည့္ 'အမ်ား ျပည္သူ သေဘာ မတူတဲ့ အမိန္႔ အာဏာ ဟူသမွ် တာဝန္ အရ ဖီဆန္ၾက' ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကုိ ေရးသား ခဲ့သည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျပစ္မႈမွ ေရွာင္တိမ္း ေနသည့္ တရားခံ (ထုိစဥ္က အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ လူငယ္ စုိးသိမ္း) ၏ ဖခင္ထံ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ စကားေျပာဆုိ၍ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ ၄ ရက္ေန႕တြင္ ဆရာ ဦးဝင္းတင္ ဖမ္းဆီး ခံရသည္။ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ ခ်မွတ္ ခံရသည္။

လြတ္ရက္ ေစ့ကာနီးတြင္ ဆရာ ဦးဝင္းတင္အား ႏုိင္ငံေရးကုိ စြန္႕၍ စစ္အုပ္စုႏွင့္ လက္တဲြရန္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းထြန္းက စည္း႐ုံးခဲ့သည္။ ဆရာက "စစ္လႊမ္းမုိးေရး ဒႆန" ကုိ သူ အသက္ရွင္ ေနသေ႐ြ႕ အျမစ္ျပတ္ေအာင္ တုိက္မည္ဟု တုန္႕ျပန္ခဲ့သျဖင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က အမ်ားျပည္သူ ဆူပူ အံုၾကြေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကုိင္ အားေပးခဲ့သည္ဟု စြပ္စဲြကာ အင္းစိန္ ေထာင္ထဲမွာပင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၁ ႏွစ္ ထပ္မံ ခ်မွတ္ ခံရသည္။

ဦးဝင္းတင္အား ၁၉၈၉ ခု ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔ ဖမ္းဆီးခ်ိန္မွ စ၍ အင္းစိန္ေထာင္ အထူး တိုက္ဝင္း အတြင္း ထားရွိ၍ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လံုးဝ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ ထားခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဦးဝင္းတင္အား အထူး တိုက္မွ အမွတ္ ၃ တိုက္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ထားခဲ့သည္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အာဏာပိုင္ မ်ား၏ မတရား ျပဳမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ အၾကံဉာဏ္မ်ား ေပးခဲ့သည္။
၁၉၉ဝ ၌ အင္းစိန္ ေထာင္တြင္း အစာငတ္ခံ တိုက္ပြဲကို ဦးေဆာင္ ဆင္ႏြဲခဲ့သည္။ ေထာင္တြင္း လြတ္လပ္မႈကို တိုက္ပြဲဝင္ရင္း အပတ္စဥ္ မွတ္တမ္းလႊာ တခုကို တိုက္အတြင္း ထုတ္ေဝ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ ခု၊ ဖြန္လမွာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၁ ႏွစ္ တုိးခဲ့သည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ တြင္ Su-SLORC Dialogue Policy ကို ေရးသား ထုတ္ေဝ ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျပန္လႊတ္ ေပးရန္၊ အမ်ိဳးသား ညီလာခံကို ဖ်က္သိမ္း ေပးရန္၊ စစ္မွန္ေသာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ရန္ သေဘာထား စာတမ္းကို ေရးသားခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲ စတင္ရန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ နဝတ၊ လူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမွ သာလွ်င္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အလံုးစံုေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္း ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ေပၚလစီ တရပ္ ခ်မွတ္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ ခဲ့သည္။

၁၉၉၄ တြင္ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ အမတ္ ရစ္ခ်ဒ္ဆန္က ေထာင္ထဲသို႕ ဝင္ၿပီး ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခဲ့သည္။
၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အရိပ္အေယာင္ မေတြ႕ရ သျဖင့္ Appeal to the World ကမာၻႀကီးသို႔ ပန္ၾကားခ်က္ တေစာင္ကို ေရးသား ထုတ္ေဝ ခဲ့သည္။
ထိုစာတြင္ စစ္အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ မွန္ကန္မႈ မရွိ၍ ကမာၻႀကီးမွ စစ္အာဏာရွင္ တို႔အား ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူ ေပးပါရန္ ေတာင္းဆို ခဲ့သည္။

ရက္ပိုင္း အတြင္း Appeal to the Public ကမာၻ ျပည္သူမ်ားသို႔ ပန္ၾကားခ်က္ တေစာင္ကို ေရးသား ထုတ္ေဝ ခဲ့သည္။ ထို ပန္ၾကားခ်က္တြင္ စစ္အာဏာရွင္ တို႔သည္ ကမာၻ ျပည္သူမ်ားအား အဆိုးဝါးဆံုး လိမ္လည္ လွည့္ျဖား ေနသည့္ အတြက္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ၾကပါရန္ တိုက္တြန္း ထားသည္။
ထုိေၾကာင့္ ၁၉၉၅ တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ တုိးကာ စစ္ေခြးတုိက္သို႕ အပို႕ခံရသည္။ အာဏာပိုင္ မ်ား၏ ႐ိုက္ႏွက္ ညႇဥ္းပန္းျခင္း ကိုလည္း ခံခဲ့ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံမွ ႏႈတ္ထြက္ သင့္ေၾကာင္း အၾကံ ျပဳခ်က္ကို ေထာင္တြင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အင္အားစု မ်ားက လက္မွတ္ ေရးထိုး၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ေပးပို႕ ခဲ့သည္။
ေလာေလာဆယ္ အေရး အႀကီးဆံုး အလုပ္ ၂ ခုကို လုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္း ခဲ့သည္။ တခုမွာ ပါတီ ျပဳျပင္ေရး (Party Reform) ႏွင့္ ညီလာခံ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး (NC Reform) တို႔ ျဖစ္သည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး ပါေသာ ေထာင္တြင္း လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ေထာင္တြင္း ဖိႏွိပ္ ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား၊ ရဲဘက္ စခန္း မ်ား၏ ငရဲခန္းမ်ား၊ လက္ရွိ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေျခအေနတို႔ ပါဝင္ေသာ ၈၃ မ်က္ႏွာပါ 'ေထာင္တြင္း လူ႕အခြင္းအေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ' ကို ကုလ သမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ လိပ္မူ၍ ကုလ သမဂၢ အထူး ကုိယ္စားလွယ္ ယုိဇုိယုိကုိတာ ထံသို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ စာေရးသား ေပးပုိ႔ ခဲ့မႈေၾကာင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ပုဒ္မ ၅ (ည) ျဖင့္ ထပ္တိုး ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ ခံရ ျပန္သည္။
ဦးဝင္းတင္သည္ ေထာင္တြင္းတြင္ 'ထ' ေလးလံုး ေပၚလစီ ကိုလည္း ခ်မွတ္ လမ္းၫႊန္မႈ ေပးခဲ့ ေပသည္။ 'ထူေထာင္ရမယ္၊ ထိန္းသိမ္းရမယ္၊ ထိုင္မေနနဲ႔၊ ထိေတြ႕ရမယ္' ဆိုသည့္ ေပၚလစီပင္ ျဖစ္သည္။

ဦးဝင္းတင္ အက်ဥ္းေထာင္ က်ေနစဥ္ အတြင္း ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ ယူနက္စကို အဖြဲ႕ႀကီး၏ ယူနက္စကို၊ ဂြီလာရ္မိုကာႏို ကမာၻ႕ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ဆု (UNESCO/ Guillermo Cano World Press Freedom Award) ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ထိုႏွစ္ တြင္ပင္ ကမာၻ႕ သတင္းစာမ်ား အသင္းႀကီး (World Association of Newspapers, WAN) မွ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ လြတ္လပ္မႈ ေ႐ႊကေလာင္ဆု (Golden Pen of Freedom Award) အား သာယာဝတီ စမ္းစမ္းႏြဲ႕ ႏွင့္အတူ ရ႐ွိ ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္မွာ ဦးဝင္းတင္၏ ဆုေငြမ်ားႏွင့္ မတည္ၿပီး ျမန္မာ့ သတင္း သမဂၢမွ ဥဒါန္း မဂၢဇင္းကို ထုတ္ေဝ ခဲ့သည္။ ဦးဝင္းတင္ကုိ ဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံတြင္ လမ္းတလမ္းအား "ဝင္းတင္ လမ္း" ဟု အမည္ ေပးထားသည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ အင္းစိန္ေထာင္ စစ္ေခြးတိုက္ အတြင္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခံေနရစဥ္ ဘဝတူ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ားကို ဦးဝင္းတင္က သူ႕ ခံယူခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး "ျမန္မာျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေတာ့မယ္ ဆိုကတည္းက စစ္အာဏာရွင္ ေတြနဲ႕ ရင္ဆုိင္ရမယ္ ဆုိတာ က်ေနာ္တို႕ ႀကိဳတင္ တြက္ဆ ထားရမယ္။ အာဏာရွင္ကို ပလႅေပၚက ဆြဲခ်တဲ့ အခါ အဆင္ မသင့္ရင္ အသက္ေတာင္ ေပးခ်င္ ေပးရလိမ့္မယ္ ဆုိတာလည္း က်ေနာ္တုိ႕ ျမင္ထားဖုိ႕ လိုပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႕ ေခတ္မွာ က်ေနာ္တို႕ တာဝန္ မေက်ရင္ ေနာက္လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္ ေတြက က်ေနာ္တုိ႕ကို အျပစ္ တင္စရာ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ အနည္းဆံုး ေနာက္တက္ လာမယ့္ လူငယ္ မ်ဳိးဆက္ကို လြတ္လပ္ေရးနဲ႕ တရား မွ်တမႈ အတြက္ ဘယ္လမ္းကို ေလွ်ာက္ရမယ္ ဆုိတာ ေလာက္ေတာ့ စံနမူနာ ျပႏိုင္ရမယ္။ က်ေနာ္တုိ႕ ကိုယ္တိုင္ အလံ မလွဲစတမ္း စြန္႕လႊတ္ စြန္႕စား ျပႏိုင္မွ ေနာက္ လူငယ္ မ်ဳိးဆက္ ကလည္း ဒီအလံကို ဆက္လက္ စြဲကိုင္ ခ်ီတက္ ၾကမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႕ အေနနဲ႕ စစ္လႊမ္းမိုးေရး ဒႆနကို အျမစ္က လွန္ႏိုင္ဖုိ႕ ဒီပြဲမွာ အလံ မလွဲစတမ္း ယံုၾကည္ခ်က္ကို ၿမဲၿမဲ ဆုပ္ကိုင္ ထားၾကဖုိ႕ လိုပါတယ္" ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္းက အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္း ေတြ႕ဆံုခြင့္ ရခဲ့သူ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ လူ႕ အခြင့္အေရး အထူး ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူ ကုလ သမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေပၚလို ဆာဂ်ီယို ပီညဲ႐ိုးက "ဦးဝင္းတင္ ကဲ့သို႕ တုိင္းျပည္၏ နား မ်က္စိ ျဖစ္ေသာ သတင္းစာ ဆရာႀကီး တဦးကို ဆယ္စုႏွစ္ တခုခြဲ ၾကာသည္ အထိ စစ္အာဏာပိုင္ တို႕႔က အၿငိဳး တႀကီး ေထာင္သြင္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားသည္ကို သူ႕ အေနျဖင့္ နားမလည္ ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရေၾကာင္း၊ ဦးဝင္းတင္ တဦးတည္း တိုက္ပိတ္ ခံထားရ သျဖင့္ သူ႕ မွတ္ဉာဏ္မ်ား ခြ်တ္ယြင္း မသြား ေစရန္ သမံ တလင္းႏွင့္ နံရံ မ်ားေပၚတြင္ စာမ်ား ေရးလိုက္ ဖတ္လိုက္ လုပ္ေနရ ပံုကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရ၍ သူ လြန္စြာ စိတ္ ထိခိုက္ ခဲ့ရသည္" ဟု ဘန္ေကာက္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလက နအဖ ေထာက္လွမ္းေရးမွ မွားယြင္း ဖမ္းဆီး ထားေသာ အက်ဥ္းသား မ်ားကို ျပန္လည္ လႊတ္ေပးစဥ္က ဦးဝင္းတင္လည္း ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာႏိုးျဖင့္ သူ႕ကို ေလးစား ခ်စ္ခင္ သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ ခဲ့သည္။

ဒီအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာေပ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ လူထုက ေလးစား ခ်စ္ခင္သည့္ သတင္းစာ ဆရာမႀကီး လည္းျဖစ္၊ စာေရး ဆရာမႀကီး လည္းျဖစ္တဲ့ လူထု ေဒၚအမာ ေျပာျပ ခဲ့သည္မွာ၊
"အေမ ကေလ ကိုဝင္းတင္လဲ လြတ္လာတယ္ ၾကားေတာ့ ဝမ္းသာၿပီး ေမွ်ာ္ေနတာေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ မပါဘူး ဆုိေတာ့လဲ အရင္ ကတည္းက တြက္ထား ၿပီးသားပဲလို႕ ေအာက္ေမ့ၿပီး ေနလုိက္ တာပါပဲ။ ေနာက္တာ့ ဒုဝန္ႀကီး ကိုယ္တုိင္က လႊတ္ေပးမယ့္ လူေတြရဲ႕ စာရင္း ထဲမွာ ဦးဝင္းတင္ ပါတယ္လို႕ ေျပာေတာ့လဲ ျပန္ၿပီး ေမွ်ာ္ေန မိတာ ေပါ့ကြယ္။ ဟုတ္တယ္ မို႕လား။ ဒုဝန္ႀကီး ကိုယ္တိုင္က ေျပာေနတာကိုး။ ေနာက္ဆံုး က်ေတာ့လည္း လြတ္ မလာဘူး။ အေမ့ စိတ္ထဲ ၂ ရက္ေလာက္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္သြားတယ္။ စားလိုလဲ မေကာင္း အိပ္လိုလဲ မေကာင္းနဲ႕ အေတာ္ ေနမေကာင္း ျဖစ္သြား ရတယ္။"

၂ဝဝ၇ မတ္လ ၁၂ ရက္က အသက္ (၇၇) ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္သည့္ ဦးဝင္းတင္က သူ႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္မ်ား မေျပာင္းလဲ ေသးေၾကာင္း သူ႕အား ေထာင္ဝင္ သြားေတြ႕သူ ဦးေမာင္ေမာင္ခင္ ကတဆင့္ "သူဟာ ၁၂ ရက္ေန႔ ဆိုရင္ (၇၇) ႏွစ္ ျပည့္ၿပီတဲ့၊ အဲဒီ (၇၇) ႏွစ္ ျပည့္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ငါ့ သေဘာထားကို ေျပာျပ ခ်င္တယ္ ကြာတဲ့၊ လူေတြ ကလည္း သိခ်င္မွာ ေပါ့တဲ့၊ အဲဒါ ဘာလဲ ဆိုေတာ့ သူဟာ တေလွ်ာက္လံုး သူရပ္တည္ ခဲ့တဲ့ သေဘာထား ကေနၿပီး ေ႐ြ႕ မသြား ပါဘူး၊ ဒီအတိုင္း ပါပဲတဲ့။ အဲဒါကေတာ့ သံုးခု ေပါ့ဗ်ာ၊ တခု ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔တကြ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးကို လႊတ္ေပးေရး၊ ႏွစ္က လႊတ္ေတာ္ ေခၚေပးေရး၊ သံုးက ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရး၊ ဒီဟာက လြဲလို႔ ငါဘာမွ ကိုင္စြဲ ထားတာ မရွိပါ ဘူးတဲ့၊ ဒီဟာေတြ ကိုင္စြဲ ထားတဲ့ အတြက္ ငါ့ကို မလႊတ္လည္း အေရး မႀကီးပါ ဘူးတဲ့။" ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

၂၀၀၈ စက္တင္ဘာ ၂၃ တြင္ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက အက်ဥ္းေထာင္က လႊတ္ေပးလိုက္သည္။ ဦး၀င္းတင္အဆိုအရ သူ႔ကို ေနအိမ္သို႔ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက အတင္းအၾကပ္ ျပန္ပို႔ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။