Sunday, August 30, 2015

စေလဦးပုည ႏွင့္ရွိတ္စပီးယား ကိုႏိုင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း၊
ဦးပုညကိုအေရွတိုင္း၏ရွိတ္စပီးယား၊ျမန္မာရွိတ္စပီးယားဟုတင္စားေခၚၾကေပသည္။ထိုသူတို႕ကို အဘယ္ေၾကာင့္တင္စားေခၚနိုင္ပါသနည္းဟုေမးပါကေသခ်ာစြာေျဖနိုင္သူရွားေပလိမ္႕မည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္းဦးပုညႏွင့္ရွိတ္စပီးယားသည္ျပဇာတ္ဆရာခ်င္းမို႕၊လူေတာ္ခ်င္းမို႕ေခၚသည္ဟုသာမန္ေျဖၾကလိမ့္မည္။
စင္စစ္ဦးပုညႏွင့္ရွိတ္စပီးယားတို႕တြင္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတူေသာအခ်က္မ်ားစြာရွိေပသည္။လူခ်င္းလည္းတူ၏။
အျဖစ္ခ်င္းလည္းတူ၏။စာခ်င္းလည္းတူလွ၏။
 လူခ်င္းတူပုံ
=================
ဦးပုညသည္စေလျမိဳ႕ႀကီးရိုးစီးရိုးထဲမွဆင္းသက္ဆက္ႏြယ္လာသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သကဲ့သို႕ရွိတ္စပီးယားသည္လည္းျမိဳ႕မင္းတို႕အဆက္အႏြယ္ျဖစ္ေလသည္။ဦးပုည၏ဖခင္ဦးျမတ္စံမွာစေလျမိဳ႕သူႀကီးႏွင့္မ်ိဳးတြင္ပုညသမန္ရိုးျဖစ္သည္ဟုဦးဖိုးၾကားကေရးထားခဲ့သည္။ရွိတ္စပီးယာသည္လည္းသတၱမေျမာက္ဟင္နရီဘုရင္လက္ထက္တြင္
မင္းခေယာက်္ားလုပ္ခဲ့ဖူးေသာအမ်ိဳးအႏြယ္မွဆင္းသက္သည္ကိုသူ႕ဖခင္ဂၽြန္အားတံဆိပ္တပ္၀တ္လုံေတာ္အပ္ႏွင္းျခင္း
အခမ္းအနားေၾကျငာစာတမ္းအရသိသာေပသည္။

ဦးပုညသည္အရပ္ပုပု၊အသားလတ္လတ္ႏွင့္လက္မသန္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္သကဲ့သို႕ရွိတ္စပီးယားသည္လည္း မ်က္ႏွာျပည့္ျပည့္ႏွင့္အခ်ိဳးအဆက္က်သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္အျပင္လက္မသန္သူတစ္ဦးျဖစ္ေပသည္။
ဦးပုညလက္မသန္စြမ္းပုံကို’’ကဗ်ာစီေမာင္ပုညကို၊ေဆာင္ဂုဏ္ျပထုတ္လွ်င္၊ေတာင္ခ်ဳံကပုတ္သင္လို၊ကုပ္ခြင္သိမ္းလက္ေသး၊မင္းေျမွာက္လို႕သင္းေလာက္ေက်ာ္တယ္၊ထြင္းေဖာက္ေကာ္ဥာဏ္မ်ိဳးႏွင့္ေ၀း’’ဟူ၍စာခ်ိဳးခဲ့သည္။
ရွိတ္စပီးယားသည္လည္း ခ်ည့္နဲ႕သူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္အေၾကာင္းကို “သူ႕အားဇာတ္စင္ေပၚသို႕ထမ္းတင္ရျပီး၊သူ႕မွာနဂိုကခ်ည့္ေနသူျဖစ္၍ခ်ည့္ခန္းႏွင့္အကိုက္ဆုံးဟု’’ကပဲဆိုသူဇာတ္ပြဲအင္စပက္ေတာ္တစ္ဦးကေရးသားထားေပသည္။သူ၏လက္မသန္စြမ္းပုံကိုသူ႕လက္မွတ္မ်ားတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုေရးပုံမတူသည့္အခ်က္ကေထာက္ခံေနသည္ဟုအေၾကာင္းျပေပသည္။
အျဖစ္ခ်င္းတူပုံ
=================
ဦးပုညသည္စေလျမိဳ႕မွရတနာပုံေနျပည္ေတာ္သို႕ေရာက္ရွိလာပုံကိုဦးေမာင္ေမာင္တင္က
ဦးပုညသမိုင္းတြင္

’’ဇနပုဒ္၀ယ္၊ထိုရပ္ငယ္ကို၊ခင္တြယ္သမုဒယ၊တပ္မက္လွမူ၊ေလာကထင္ေပၚ၊လႊံ႕ေက်ာ္ကိတၱိ၊ဘယ္ခါမွရွိမည္မဟုတ္’’ဟုမိမိပညာစြမ္းပညာစျဖင့္ႀကီးပြားနိဳင္ရန္တက္လာျဖင္းျဖစ္သည္ဟုေရးထားေပသည္။
ဦးပုညေရးေလွအလွဴခံေမတၱာစာအရ ခန္႕မွန္းရေသာ္ဦးပုညသည္သူႀကီးေဟာင္းငၾကဴႏွင္ အမႈအခင္းေပၚ၍ေနျပည္ေတာ္သို႕ေရာက္လာသည္ဟုယူဆစရာရွိသည္။ထိုနည္းတူရွိတ္စပီးယားသည္ လန္ဒန္ျမိဳ႕သို႕ေေရာက္လာျခင္းကို ဂၽြန္ေအာ္ဘေရးက’’၀ီလ်ံသည္ကဗ်ာသီျခင္း၊အကအခုန္၀ါသနာပါသျဖင့္၊အသက္(၁၈)ႏွစ္အရြယ္တြင္လန္ဒန္ျမိဳ႕သို႕သြားေလသည္ဟု’’ေရး၍၊မစၥတာရိုးကမူ’’သူေဌးႀကီးဆာေသာမတ္လူစီၿခံထဲမွသမင္ခိုးမိျပီးအမႈအခင္းျဖစ္ရာကလန္ဒန္ျမိဳ႕သို႕ထြက္လာသည္’’ဟုဆိုထားသည္။
ဦးပုညသည္ မႏၱေလးသို႕ေရာက္လာေသာအခါေနာင္ကမၻာ့ရန္ျဖစ္မည့္ျမိဳ႕၀န္ဦးသာအိုးအိမ္တြင္
တည္းခိုေနေလသည္။ဦးသာအုိးမွာအသက္(၆၃)ႏွစ္ရွိ၍မယားအျပား(၅၀)ေက်ာ္ရွိ၏။
ထိုမယားမ်ားအနက္မေရႊလုပ္ဆိုသူႏွင့္ဦးပုညသည္တိတ္တိတ္ပုန္းခ်စ္ႀကိဳက္ေနရာဦးသာအိုးသိသြားျပီးလွ်င္က်င္းတူးကာအရွင္လတ္လတ္္ျမႈပ္သတ္ရန္ႀကံစည္ေလ၏။

ဤသတင္းသည္မင္းတုန္းမင္းႀကီးေရႊနားေတာ္သို႕ေပါက္ၾကားသြားကာဘုရင္မင္းတရားကဦးသာအိုးအားေခၚေတာ္မူျပီးမယားမ်ားသည္ျဖစ္၍တစ္ေယာက္မွ်ေ၀ေပးလိုက္ရန္ေျပာမွ၊ဦးပုညသည္အိမ္ေထာင္ႀကီးမေရႊလုပ္ႏွင့္အေၾကာင္းပါရေလ၏။
ဂ်ိဳးဇက္၀ိုက္ဆိုသူႏွင့္၀ီလ်ံအိုးလ္ဒီဆိုသူကရွိတ္စပီးယားသည္လန္ဒန္ျမိဳကမွမိမိအရပ္သို႕ျပန္လာေသာအခါမ်ားတြင္
ေအာက္စဖို႕(ဒ္)ျမိဳ႕ရွိထမင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာ၀င္တည္းေလ့ရွိသည္ဟုဆိုၾက၏။

ထိုထမင္းဆိုင္ကိုမစၥတာဂၽြန္ေဒး၀ီနန္႕ဆိုသူကဖြင့္ထားျပီးလွ်င္သူ႕ဇနီးမွာလုံးႀကီးေပါက္လွလွပသူတစ္ဦးျဖစ္ရာရွိတ္စပီးယားသည္ထိုဆိုင္ရွင္မႀကီးႏွင့္ျငိစြန္းရာမွေနာင္တြင္ဆာ၀ီလ်ံေဒး၀ီနန္႕ဟုတြင္မိသူေယာက္်ားကေလးအားဖြားျမင္ခဲ့သည္။
ေဒး၀ီနန္႕ဆိုေသာကေလးမွာရွိတ္စပီးယာ၏သားျဖစ္သည္ကိုတခါကရွိတ္စပီးယားသည္ထမင္းဆိုင္သို႕ေရာက္ခိုက္မိခင္ႀကီးကေက်ာင္းတက္ေနေသာေဒး၀ီနန္႕ကေလးအားအေခၚခိုင္းလိုက္သျဖင့္ကေလးသည္ေမာႀကီးပန္းႀကီးေျပးလာရာလမ္းတြင္ဆရာႏွင့္ေတြ႕၍’’ဘယ္လဲ’’ဟုေမးေသာေၾကာင့္’’ကၽြန္ေတာ့္ဖခင္’’ကိုေတြ႕ရန္သြားေၾကာင္းေျပာသည္ႏွင့္’’ၾသဆိုတဲ့စကားျမင့္ျမတ္ပုံကိုနင္မသိေသးဘူးလား’’ဟုေမးပုံစကားျဖင့္သိသာေပသည္ဟုဆိုၾက၏။
ဦးပုညသည္ကဗ်ာအစီအေရးတြင္နာမည္ရလာေသာအခါအခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖအစရွိသူတို႕သည္ဦးပုညအေပၚတြင္မနာလိုတရားပြားမ်ားလာျပီးေနာက္’’စေလဥာဏ္  ေတာပါးစပ္ကယ္က၊ ေျပာစမွတ္နန္းမူ၊ ေလာကဓာတ္ဗလန္းဆူျပီ၊ မန္းျပည္သူအမ်ား၊ နေဘကေျခမပါေသာ္ ၊စေလစာႀကိဳက္ၾကေလျငား၊ ဆန္းအႏုယဥ္အရာတြင္၊ ပညာရွင္အမ်ား၊ လကၤာပင္ မသြားေတာ့၊ မညွာအားႏွိပ္ႏွယ္၊ စာေကာင္းလွ်င္မေအေပးတို႕က၊ စေလေရးဆိုၾကျပန္တယ္။ 

တို႕မ်ားျဖင့္မွန္တကယ္၊ ဥာဏ္မငယ္ကံေစာင္းလို႕၊ျပန္ေျပာင္း၍မေျပာခ်င္၊ေဟာခုေခတ္တြင္၊
 ေတာပါးစပ္ရိုင္းမယဥ္ကို၊မႏိႈင္းခ်င္ျပီဘူးကြဲ႕ေလး’’ဟုဆိုခဲ့သည္။
ရွိတ္စပီးယားကိုလည္းဂရင္းက’’ငါကိုေမာ္ဖူးေနရတဲ့ေကာင္ေတြက၊မင္းတို႕ကိုေမာ္ဖူးေနရတဲ့ေကာင္ေတြက၊
ခုတို႕ကိုပစ္သြားတာမထူးဆန္းဘူးလား။ဒီေကာင္ေတြကိ္ိုဘယ္ေတာ့မွစိတ္မခ်နဲ႕။
ဒီေကာင္ေတြထဲမွာ ကေလက၀ က်ီးအတစ္ေကာင္ပါေနတယ္၊ ဒီက်ီးအဟာတို႕အေတာင္ေတြ၊အေမြးေတြတတ္ျပီးက်ားစိတ္ကိုသဘင္သည္

အေရျခဳံကာမင္းတို႕ထဲကအေတာ္ဆုံးလူေလာက္ကဗ်ာစီနိုင္တယ္လို႕အာေနတယ္။ရွိတ္ခမ္းရွိတ္နားရယ္လို႕
ဘ၀င္ျမင့္ေနတယ္’’ဟုပုတ္ခတ္ခဲ့ေပသည္။

ထိုျပင္ရွိတ္စပီးယားႏွင့္ဦးပုညတို႔တူေသာအခ်က္မွာမင္းညီမင္းသားတို႕ကို ကိုးစားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ရွိတ္စပီးယားအားေျမေထာင္ေျမွာက္ေပးသူမွာေဆာက္သင္ပတန္ျမိဳ႕စားျဖစ္၍ဦးပုညကိုမင္းတုန္းဘုရင္ကေျမွာက္စားေပသည္။

ဦးပုညႏွင့္ရွိတ္စပီးယားတို႕၏အာေဘာ္အယူအဆတူမွ်ၾကသည္ကိုလည္းေတြ႕ရေသးသည္၊။

ရွိတ္စပီးယားက သဒၵါကိုဂရုမစိုက္သကဲ့သို႕ဦးပုညလည္း
သဒၵါကိုဂရုမစိုက္ေခ်။ဦးပုညသည္’’သေဗသတၱာ၊သတၱ၀ါကို၊ဒုကၡာမုစၦ ႏၱဳဟုေရးရမည္ေနရာတြင္ပဓာနဟူ၍

မုဥႏၱဳဟုေရးခဲ့ေပသည္။ရွိတ္စပီးယားသည္ႀကိယာမရွိလွ်င္နာမ္ကိုႀကိယာ၊
နာမ၀ိေသသနကိုႀကိယာလုပ္သုံးတတ္သကဲ့သို႕ဦးပုညသည္လည္းသမႏၱာစကၠ၀ါေလဟုႀကိယာလုပ္သုံးတတ္ေပသည္။
ရွိတ္စပီးယားသည္မိမိႏွင့္မသင့္မတင့္ျဖစ္ခဲ့သူ ဆာေသာမတ္လူစီ အေၾကာင္းကို အေပ်ာ္ႀကီး ေသာ၀င္ဆာဇနီးတြင္ ေစာင္းငဲ့၍ေရးသားထားသည္ထက္ဦးပုညကေျဗာင္ဖြင့္ေရးသားတတ္ေပေသးသည္။
ဦးပုညသည္’’သူေျပာလွ်င္ေခါင္ကြန္႕၍၊ေၾကာင္၀ံ့တဲ့သူပါ၊ေနာင္မရြံ႕ေၾကာက္ဖို႕မာလွ်င္၊ေနာက္ေတာ္ပါသံေခ်ာင္း၊

ေပ်ာ့ၾကစို႕တကယ္ဆိုလွ်င္၊ေရႊဆီကိုခ်က္တဲ့ဖေယာင္း၊’’ဟူ၍မိမိသတၱိကိုေဖၚျပကာျမင္ကြန္းညီေနာင္သူပုန္သူကန္တို႕ႏွင့္ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံခဲ့သည္။
ရွိတ္စပီးယားသည္လည္းဘုရင္မ အဲလီဇဘတ္အား ပုန္ကန္ေတာ္လွန္ရန္စိုင္းျပင္ခဲ့ေသာ အက္ဆက္ျမိဳ႕စားေရာဘတ္ဒီဗီရိုႏွင့္ဆက္ဆံခဲ့ေပသည္။ေရာဘတ္ဒီဗီရို ဆိုသူသည္ဘုရင္မႀကီး၏
အခ်စ္ေတာ္တစ္ဦးျဖစ္၏။သူ႕အားအိုင္ယာလန္ကၽြန္းသူပုန္ကိုႏွိမ္ႏွင္းရန္လႊတ္လိုက္ရာသူသည္အေရးနိမ့္၍ျပန္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ရာထူးမွအပါယ္ခံရေလသည္။ဤသို႕ျပဳမူႏွိမ့္ခ်ျခင္းခံရသည္ကိုေရာဘတ္သည္ရွက္လွရကားရွိတ္စပီးယား၏ေက်းဇူးရွင္ေဆာက္သင္ပတန္ျမိဳ႕စားႏွင့္တိုင္ပင္ျပီးသူပုန္ထရန္စုိင္းျပင္ေလေတာ့သည္။သူပုန္ထမည့္ရက္မွာ(၁၆၀၀)ျပည့္ႏွစ္၊ေဖဖ၀ါရီလ(၆)ရက္ေန႕ကိုသတ္မွတ္ထားျပီး(၇)ရက္ေန႕တြင္ရွိတ္စပီးယားအားယင္းေန႕ညကျပမည့္ဇာတ္တြင္ဒုတိယေျမာက္ရစ္ခ်တ္ဘုရင္အားအေသသတ္ခန္းထည့္ျပေစခဲ့ေလသည္။

ရွိတ္စပီးယားသည္ကဗ်ာလကၤာအစီအကုံးႏွင့္ပတ္သက္၍အလြန္စကားလုံးေျပာင္ကာအာ၀ဇၨန္းေကာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္ေပသည္။
ဟင္းမလက္ဇာတ္ထုပ္တြင္မိန္းမဆိုေသာသတၱ၀ါ၏မေကာင္းပုံယုတ္မာပုံကုိေရးထားသည္မွာမိန္းမတစ္မ်ိဳးလုံးရြံစရာျဖစ္ေအာင္ေရးႏိုင္သကဲ့သို႕ ဦးပုညသည္လည္းမိန္းမ မေကာင္းပုံကိုေကာသလဇာတ္တြင္
’’မယားျဖစ္သူ၊ငါတမူလည္း၊မကူေဆး၀ါး၊ေျခာက္စေထာင္တဲ့ယႏၱရား’’ဟုလည္းေကာင္း၊
ကဗ်ာလကၤာတို႕တြင္ကရုဏာရသ၊သိဂၤါရရသေျမာက္ေအာင္ေရးစြမ္းႏိုင္ဖို႕ရာလြယ္သေလာက္ဟာသရသေျမာက္
ေအာင္ေရးနိဳင္ရန္ခက္ေပသည္။သို႕ေသာ္ရွိတ္စပီးယားသည္သူ႕လက္ရာတို႕တြင္ဟာသရသေျမာက္ေသာအဖြဲ႕မ်ားကို ေကာင္းစြာထည့္သြင္းေရးသားႏိုင္သကဲ့သို႔ဦးပုည၏ျပဇာတ္အစ၊ေမတၱာစာအဆုံး၊ ဒုံးခ်င္းအပါအ၀င္ဟာသရသရႊင္ရႊင္ျဖင့္ ေရးထားေပသည္။


ေနာက္ဆုံးရွိတ္စပီးယားႏွင့္ဦးပုညတို႔ တူပုံတစ္ရပ္မွာ ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ ယခင္ကရွိေသာပုံ၀တၳဳအေၾကာင္းအရာကိုျပဇာတ္ဆင္ျခင္းအေလ့အထျဖစ္ေလသည္။ႏွစ္ဦးသားလုံးမိမိဘာသာတီထြင္
ေရးသားခဲ့ေပသည္။ရွိတ္စပီးယား၏ျပဇာတ္အားလုံးႏွင့္ေရွးရာဇ၀င္ဒ႑ာရီလာအေၾကာင္း

အရာမ်ားျဖစ္သကဲ့သို႕ဦးပုည၏ျပဇာတ္မ်ားမွာလည္းမ်ားေသာအားျဖင့္နိပါတ္ေတာ္လာဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေပသည္။
ဤအခ်က္အသီးသီးေၾကာင့္ဦးပုညအားျမန္မာျပည္၏ရွိတ္စပီးယားဟုေခၚ
၍၊ရွိတ္စပီးယားကို အဂၤလန္ျပည္၏ဦးပုညဟုေခၚဆုိထိုက္ေပသည္။ ။

Friday, August 28, 2015

အဂၤလန္တစ္ခြင္ ေလ့လာစဥ္ျမန္မာႏုိင္ငံသားတစ္ဦးအဖို႔ အဂၤလန္ႏုိင္ငံကိုေရာက္ရွိလာၿပီဆုိလ်ွင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၏ျပင္ပကို ထြက္ၾကစၿမဲပင္ျဖစ္သည္။
ေအာက္စဖို႔တကၠသိုလ္ (oxford university)
ကိန္းဘရစ္တကၠသိုလ္  (Cambridge university)
ရိွတ္စပီးယားၿမိဳ႕ (shaksphere town)
မန္ခ်က္စတာၿမိဳ႕ (menchester town)
ဘာမင္ဂံၿမိဳ႕ (barmingan town)
(stone fienge) စသည္တို႔သည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကီလိုမီတာႏွစ္ရာေက်ာ္အတြင္း၌ တည္ရွိေသာထင္ရွားသည့္ေနရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
မိမိတုိ႔သည္ နံနက္ပိုင္းလန္ဒန္ၿမိဳ႕မွထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။ ေနဗီေဂတာ (GPS) ေခၚလမ္းျပစက္၏အကူအညီျဖင့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ျပင္ကို ထြက္ခြာရမည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာကဲ့သို႔ ျပည္လမ္း၊ အင္းစိန္လမ္း၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းစသည္ျဖင့္ ၿပီးေသာၿမိဳ႕မဟုတ္ေပ။ M30 စသည္အထိမ်ားျပားေသာလမ္းမႀကီးမ်ားကို မွတ္သားဖို႔ရာ မလြယ္ကူလွေပ။
အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနထိုင္လ်က္ က်င္လည္က်က္စားေနသူ ဒရုိင္ဘာတစ္ေယာက္အတြက္ပင္ ၀င္ေပါက္ထြက္ေပါက္မ်ားကို ဂရုစိုက္ရသည္။ GPS ေခၚ လမ္းျပစက္ကိရိယာျဖင့္သြား၍သာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေပသည္။ မိမိတုိ႔သည္ ပထမဦးစြာ ကိန္းဘရစ္တကၠသိုလ္တည္ရိွရာ ကိန္းဘရစ္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၾကသည္။ မိုးတဖဲြဖြဲရြာသြန္းလ်က္ လူသူပရိသတ္သိပ္မ်ားမ်ားမေတြ႕ရေပ။ ေက်ာင္းပိတ္တုန္းကာလ ျဖစ္ေနသည္။ စကၤာပူေခါင္းေဆာင္ မစၥတာလီကြမ္ယုတုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံ ပညာသင္ယူခဲ့ရာ တကၠသိုလ္ျဖစ္၍ မိမိအဖို႔အထူးစိတ္၀င္စားမိပါသည္။ တကၠသိုလ္အႏွံ႔ ေလွ်ာက္လည္ၾကသည္။ ေန႔လည္စာသုံးေဆာင္ၾကသည္။ တကၠသိုလ္နယ္ေျမတေလွ်ာက္ လွည့္လည္ၾကည့္ရွဴရန္ မႏၱေလးက်ဳံးအလား ေဖာက္လုပ္ထားေသာတူးေျမာင္းတစ္ခု၌  တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေလွေလွာ္အလုပ္လုပ္ရင္း  ေက်ာင္းစရိတ္ ရွာေဖြႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးထားေသာ အဂၤလိပ္အစိုးရကို ခ်ီးက်ဴးမိပါသည္။ မိမိတို႔ကို ေဟာင္ေကာင္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္လိုက္ပို႔ေပးပါသည္။ သူသည္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ ရွိၿပီး ပညာသင္ယူေနေၾကာင္း၊ အေဆာင္ေနထုိင္ခ တစ္ႏွစ္လွ်င္ေပါင္ ၄၀၀၀၊ တကၠသိုလ္ ပညာသင္ခ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေပါင္၉၀၀၀ေပးရေၾကာင္း၊ ေလွထိုးအလုပ္ျဖင့္ တစ္နာရီလွ်င္ ၈ေပါင္ရေၾကာင္းေျပာျပေသးသည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတစ္ေသာင္းႏွင့္ခုႏွစ္ေထာင္ ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္ႀကီးသည္ ႏွစ္ေပါင္း၈၀၀ခန္႔ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အလြန္နားဆင္၍ေကာင္းေသာ Royal English ေခၚ ေတာ္၀င္အဂၤလိပ္စကား (အက္ဆင့္) ျဖင့္ေျပာျပပါသည္။ မိမိတုိ႔မွတ္ခ်က္ခ်မိၾကတာက အဆုိပါေက်ာင္းသားသည္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္ကို သင္ယူေနသူလည္းျဖစ္ရာ တစ္ေန႔ေန႔တြင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္လာပါက ေဟာင္ေကာင္သားတုိ႔ တစ္ေခတ္ဆန္းဦးမည္ဟူ၍ ျဖစ္သတည္း။
ေနာက္ထပ္တစ္ခုသတိျပဳမိခဲ့သည္မွာ ေငြရွာတတ္ေသာ အဂၤလိပ္တုိ႔အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကိန္းဘရစ္တကၠသိုလ္အတြင္း၌ တစ္နာရီခန္႔ေလွထိုးရန္ ေခ်ာင္းေလးတစ္ခုကိုု ေအာက္ခံကြန္ကရိျဖင့္  ေဖာက္လုပ္ထားပါသည္။ ေနာင္လာေနာင္သားတို႔သည္ ဘုရားလည္းဖူး လိပ္ဥလည္းတူးဆိုသကဲ့သို႔ မိမိတို႔တကၠသိုလ္အေၾကာင္းကို ေလွထိုးရင္း ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာ ေျပာဆုိခြင့္ရၾကသည္။ အကယ္၍ မႏၱေလးေနျပည္ေတာ္၌ က်ဳံးေတာ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေလွအစီးတစ္ရာခန္႔ျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားကို အပန္းေျဖႏုိင္ရန္စီမံ၍ ေပးထားလ်ွင္ လူငယ္မ်ားအလုပ္လည္းရ၊ မႏၱေလးသမိုင္းလည္းေျပာျပခြင့္ရရွိၾကေပမည္။
ထိုတကၠသိုလ္နယ္ေျမ၌ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ တရုတ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ကိုရီးယားေက်ာင္းသားမ်ား လွုပ္ရွားသြားလာေနၾကသည္ကိုလည္းေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ကိုေရႊျမန္မာတို႔အတြက္ အလွမ္းေ၀းေနဦးမည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်မိခဲ့ပါသည္။ မိမိအဖို႔မွာမူ ထိုတကၠသိုလ္မ်ဳိးကို တက္ေရာက္ပညာသင္ယူခြင့္မရရွိခဲ့ေပ။ ကိန္းဘရစ္အဘိဓာန္၊ ကိန္းဘရစ္သဒၵါက်မ္းမ်ားကို ေလ့လာဖတ္ရွုခြင့္ရရွိခဲ့သူသာျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ၌ ကမၻာေက်ာ္တကၠသိုလ္ႀကီးတစ္ခုကို သကၤန္းကုတ္အက်ီႋအ၀ါေရာင္၀င္ဆင္လ်က္ ေျခခ်ဘူးေလသတည္းဟု ဥဒါန္းက်ဴးမိခဲ့ေလသတည္း။
သစ္ပင္တစ္ပင္လွပစည္ပင္ေနျခင္းသည္ ေျမၾသဇာႏွင့္ေရေသာက္ျမစ္ေကာင္းေကာင္း ရွိေနသကဲ့သို႔ တိုင္းျပည္တစ္ခု၊ လူ႔အဖဲြဲ႕အစည္းတစ္ခု တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေနျခင္းသည္ ပညာေရးေကာင္းျခင္း၊ စနစ္ေကာင္းျခင္း၊ လူသားေတြကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းျခင္း စသည္တို႔အေပၚ၌ အေျချပဳထားသည္ဟုနားလည္ႏို္င္ပါသည္။ အဂၤလိပ္တို႔ႀကီးက်ယ္ခန္းနားျခင္းသည္ ကိန္းဘရစ္တကၠသိုလ္၊ ေအာက္စဖို႔တကၠသိုလ္၊ မန္ခ်က္စတာတကၠသိုလ္၊ နယူးကာဆယ္တကၠသိုလ္စသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားရွိေနျခင္းသည္လည္း အေၾကာင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ပါ၀င္ေပသည္။

အဂၤလန္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား (အမွတ္ ၁)
အဂၤလိပ္ ျပည္တြင္ နယ္ပယ္ ေဒသၾကီး ေလးခု ပါ၀င္သည္။
ငွင္းတို ့မွာ
          (၁) အဂၤလန္ (England)
          (၂) စေကာ့တလန္ (Scotland)
          (၃) ေ၀လ (Wales)
          (၄) အိုင္ယာလန္ (Ireland) ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ထိုေဒသၾကီး (၄)ခု ၌ ေန ထိုင္ၾကေသာ လူမ်ိဳး (၃) မ်ိဳးကို စုေပါင္း၍အဂၤလိပ္ျပည္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အေသးစိပ္ မွတ္သားရန္ဗဟုသုတ တစ္ခု အေနျဖင့္ အဂၤလန္၊စေကာ့တလန္၊ေ၀လ နယ္ေျမ (၃) ခုကိုေပါင္း၍ဂရိတ္ျဗိတိန္ (Great Britain) ဟုေခၚေၾကာင္းသိရသည္။ အိုင္ယာလန္ ကြ်န္းၾကီး၏ေျမာက္ဘက္ အစြန္ ေျမာက္ပိုင္းအိုင္ယာလန္ေဒသသည္ အိမ္နီးခ်င္း အိုင္ယာလန္ ႏွင္ ့မေပါင္းဘဲ ေရျခားေျမျခား အဂၤလိပ္တို႔ႏွင့္သာ ပူးတြဲေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည္။ မၾကာေသးခင္က ေျမာက္ပိုင္းအိုင္ယာလန္ ေဒသေန အိုင္းရစ္လူမ်ိဳးတို႕သည္ အဂၤလိပ္တို႔ ႏွင့္ခြဲေရး တြဲေရး မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ ၾကရာ တြဲေရးကေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤအခ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အဂၤလိပ္အစိုးရ၏အမ်ားျပည္သူအေပၚတြင္ စစ္မွန္ေသာေစတနာ အေျမာ္အျမင္ ၾကီးမားစြာ ဆက္ဆံေရးတို႔ကို သေဘာေပါက္နိုင္ပါသည္။
          အဂၤလိပ္ျပည္မေန အဂၤလိပ္တစ္ေယာက္၏ပတ္စ္ပို႔ ႏွင့္ အိုင္းရစ္လူမ်ိဴးတို႔၏ ပတ္စ္ပို႔ မတူေပ။ အဂၤလိပ္ ပတ္စ္ပို႔တြင္-
                         European Union
                    Kingdom of Greet Britain and Northern Ireland
 ဟူ၍ေရးသားထားပါသည္။ အိုင္ယာလန္ျပည္သူတို႔ ပတ္စ္ပို႔တြင္ -
                   
                    European Union
                    EIRE
                    IRELAND ဟူ၍ ေရးသားထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
          တစ္ခ်ိန္က နာမည္ေက်ာ္ ဒိုင္ယာနာကို ေ၀လမင္းသမီးဟု ေခၚၾကသည္။ေ၀လနယ္(Wales)ကိုအုပ္စိုးရသူျဖစ္မည္ ထင္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသားတို႔သည္ လန္ဒန္ျမိဳ႕အနီးတစ္၀ိုက္၌ အေျခခ်ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္။ ျမန္မာအခ်ိဳ႕သည္ လန္ဒန္မွ ကီလိုမီတာ ၂၅၀ ခန္႔ၾကာေ၀းေသာ မန္ခ်က္စတာ ျမိဳ႕၌ေနထိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ျမန္မာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ဆရာ၀န္မ်ား သံတမန္ တို႔ကဲ့သို႔ ပညာရွင္မ်ားက ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ဥပမာ ဘီဘီစီ ဦးေန၀င္းသည္ ဘီဘီစီ အသံလႊင့္ လုပ္ငန္း၌ အလုပ္လုပ္ရင္း ျမန္မာ့ယာဥ္ေက်းမႈ အနုပညာ၊ ဘာသာေရး စသည္တု႔ိ၌ တတ္စြမ္းသမွ် ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္း အခ်ိဳ႕၌ေတြ႕ရသည္။

အဂၤလိပ္ျပည္၌ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာေက်ာင္းမ်ား
          အဂၤလိပ္ျပည္၌ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာေက်ာင္းမ်ား သမိုင္းကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဘာမင္ဂံျမိဳ႕၌ သီတင္းသံုးေနထိုင္သြားခဲ့ေသာ ေဒါက္တာဦးေရ၀တသည္ ေရွ႕တန္းမွပါ၀င္ေလသည္။ ဆရာေတာ္သည္ အိႏိၵယနိုင္ငံ၊ တကၠသိုလ္အခ်ိဳ႕၌ ပညာရွင္စေကာ္လာလုပ္ေနရင္း အဂၤလန္ဘာမင္ဂံျမိဳ႕၌ ျမန္မာေက်ာင္းတည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ရန္ ေၾကာင္းဖန္လာခဲ့သည္။ေျမေနရာ အသင့္အတင့္ က်ယ္၀န္းေသာပဋိရူပ ေနရာတစ္ခု၌ ျမဴနီစပယ္၏ အေထာက္ပံ့ အခ်ိဳ႕ျဖင့္ လွပေသာေက်ာင္းတိုက္တစ္ခုကိုတည္ေထာင္သြားခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ဦးေရ၀တကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေျမာင္းျမဆရာေတာ္ ဦဥာဏိႏၵၾကြေရာက္လာခဲ့သည္။ေျမာင္းျမဆရာေတာ္သည္ဘာမင္ဂံမွ လန္ဒန္၀ိဟာရေက်ာင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့သည္။ငွင္းမွ တစ္ဆင့္ တိသရဏ၀ိဟာရ (ေျမာင္းျမေက်ာင္း) ကိုတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ထိုအေၾကာင္းကို ဘီဘီစီဦးေန၀င္း၏ကိုယ္ေရးအတၳဳပတၱိ၌ ဖတ္ရႈဖူးပါသည္။ယခုလက္ရွိ အဂၤလိပ္ျပည္၌ တည္ေထာင္ထားၾကေသာျမန္မာေက်ာင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
၁။ လန္ဒန္၀ိဟာရ (၀မ္ဘာေလေက်ာင္း)
၂။ တိသာရဏ ၀ိဟာရ (ေျမာင္းျမေက်ာင္း)
၃။ သု၀ဏၰသိဂီၤ မိုးကုတ္ရိပ္သာေက်ာင္း
၄။ ေကာလင္းေဒးေက်ာင္း
၅။ ကင့္ေက်ာင္း
၆။ ရွပ္ဖီးေက်ာင္း
၇။ ေရႊက်င္ေက်ာင္း
၈။ သႏၱိသုခေက်ာင္း
၉။ ေအာက္စဖို႔ဗုဒၶ၀ိဟာရ (ေအာက္စဖို႔ျမိဳ႕)
၁၀။ မန္ခ်က္စတာေက်ာင္း (မန္ခ်က္စတာျမိဳ႕)
၁၁။ ဘာမင္ဂံေက်ာင္း (ဘာမင္ဂံျမိဳ႕)
၁၂။ Sandar Land ေက်ာင္း တို႕ျဖစ္ၾကသည္။
          ျမန္မာတို႔၏ သဒၶါတရား ထက္သန္မွဳ ေၾကာင့္ အဂၤလန္ နိုင္ငံ တစ္၀န္းလံုးရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအားလံုးနီးပါးကို ( Mortgage) ေမာ့ေဂ့ဂ်္ ေခၚ ေပးသင့္သေလာက္ ေပးကာ က်န္တာကို ကတိခံဝန္ခ်က္ျဖင့္ ေပးေခ်ျခင္းစနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူနိုင္ၾကတယ္လို႔ ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။ အေျခက်ၿပီး ေက်ာင္းမ်ားမွ ဘာသာေရးစိတ္ဓါတ္၊ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ေငြးေၾကးမ်ား စိုက္ထုတ္အကူညီေပးတတ္ၾကတာကို သိရွိရ၍ အဂၤလန္ေရာက္ျမန္မာမ်ားကို ဂုဏ္ယူေလးစားမိပါသည္။
          မိမိတို႔ အသိုင္းအဝိုင္းထဲမွ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ေသာ သုဝဏၰသိဂၤီ မိုးကုတ္ ေက်ာင္းသည္ေနာက္ဆံုးေပၚေပါလာခဲ့ေသာ ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ (ဆက္ပါရန္)
Saturday, August 22, 2015

' စိတ္ဆင္းရဲတာ ဘာေၾကာင္႔လဲ ''


တခ်ိဳ ႕ စိတ္ဆင္းရဲမႈေတြဟာ ေတြးလို႔ျဖစ္ရတာပါ။
ေတြးတာက ၾကာလာရင္အက်င္႔ပါသြား တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ စိတ္ဆင္းရဲစရာ တစ္ခုေတြးမိလိုက္တာနဲ႔ 'ေတြးတယ္_ေတြးတယ္'လို႔မွတ္ခ်လိုက္ပါ၊ ေတြးတယ္_ေတြးတယ္'လို႔သိခ်လိုက္ပါ။
မွတ္ရတာ ကိုယ္႔အတြက္သိပ္ခက္ေန ရင္လည္း
'နေမာတႆ'က ကိုအားရေလာက္ေအာင္ ပြားခ်ပစ္လိုက္ပါ။
မေတြးမိေအာင္လည္းအက်င္႔လုပ္ထားလိုက္ပါ။
ေသရင္ေတာင္အားလံုးထားခဲ႔ရဦးမွာဆို
ေတာ႔ ေသျခင္းတရားနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္က် န္တဲ႔ စိတ္ညစ္စရာဆိုတာေတြက ဘာမွ မဟုတ္ေတာ႔ပါဘူး ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ သူငယ္ခ်င္းတို႔ကိုယ္က သတိလက္လြတ္နဲ႔ စိတ္ညစ္စရာေတြကိုေခါင္းထဲမွာ လက္ခံသိမ္းပိုက္ၿပီး ေတြးေတာေန ရင္ေတာ႔စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔ ေဝးသထက္ေဝးေနဦးမွာပဲေနာ္…
စိတ္ဆင္းရဲတာနဲ႔စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္တာ ဘယ္ဟာကိုႏွစ္သက္ၿပီးဘယ္ဟာကိုေရြးမလဲ ?
စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္လင္မႈကိုပဲႏွစ္သက္တယ္၊ျမတ္ႏိုးတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က အသိဦးစီးလို႔ သတိတရားနဲ႔ အေတြးဆိုးေတြေနရာမွာ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္၊တရားဂုဏ္ေတာ္၊ သံဃာ႔ဂုဏ္ေတာ္ေလးေတြပြားလို႔၊
နေမာတႆ အစ ရိွတဲ႔ဘုရားရိွခိုးနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားကို စိတ္မွာရည္မွန္း၊ရိွခိုးပြားမ်ားလို႔၊ လူသားအားလံုး… သတၱာဝါအားလံုး… ေဘးကင္းၾကပါေစ ေအးၿငိမ္းခ်မ္းသာၾကပါေစ ဆိုတဲ႔ ေမတၱာစိတ္ထားေလးနဲ႔ ဆုေတာင္းေမတၱာပြားလို႔
ဒါမွမဟုတ္ အက်ိဳးရိွေစမယ္႔ ေဝယ်ဝစၥအလုပ္တစ္ခုခုကို စိတ္ထားေကာင္းေလးနဲ႔ ၾကည္လင္ဝမ္းေျမာက္စြာ လုပ္ေနလို႔ စတဲ႔ စတဲ႔ ေကာင္းမႈကုသိုလ္အလုပ္ေလးေတြနဲ႔ အစားထိုးၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ လုပ္လို႔ရပါတယ္။
ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က အသိေလးဦးၿပီး အမွန္ကန္ဆံုးေရြးခ်ယ္တတ္ဖို႔ပါပဲ ။
။ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြအားလံုး … ကိုယ္ေရာ၊စိတ္ပါ ေအးၿငိမ္းခ်မ္းသာၾကပါေစ…(အြန္လိုင္းတရား)

Monday, July 13, 2015

စီမံခန္႔ခြဲသည့္ အတတ္ပညာ (Technology of management)

စီမံခန္႔ခြဲျခင္း နည္းပညာ ( Technology of management)(၁)Management is invented in United States,it is used in Europe...
Posted by Jayamangala Buddhist Vihara on Monday, July 13, 2015

Friday, June 26, 2015

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားၾကပံုမ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဇြန္္လ ၂၃ မွ၂၅ ရက္အထိ သံုးရက္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ရာ ဇြန္လ ၂၄ ရက္တြင္ အမတ္ ၁၇ဦး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။
ဦးျမညိမ္း(မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)၊  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)
ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒီသမၼတဆို တာက ႐ိုး႐ုိးကြၽန္ေတာ္တို႔က ဦး ေသွ်ာင္အေနနဲ႔ ေပးထားတဲ့သမၼ တမဟုတ္ပါဘူး။ သမၼတဆိုတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲ၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္အႀကီးအကဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ သမၼတဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံ ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဆိုိ တာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအေနနဲ႔ အ ထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ႏုိင္ငံသား မ်ားအေပၚမွာ သစၥာေစာင့္သိ႐ို ေသရမယ့္သူျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဟာ ျပည္သူ မ်ားက လံုး၀ဥႆံုယံုၾကည္အား ထားႏုိင္ဖို႔နဲ႔ သံသယမပြားႏုိင္ၾက ေစဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ဦး ေဆာင္မႈအခန္းမွာလည္း သစၥာ ေဖာက္ႏိုင္မႈမ်ား မပါ၀င္လာႏုိင္ ေအာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈမျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္လို႔ ၅၉(စ)မွာ ထိုစဥ္ကတည္း က ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သမၼတဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ အျပည့္အ၀က်င့္သံုးႏုိင္မယ့္ သမၼ တျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ သမၼတဟာႏုိင္ ငံေတာ္ရဲ႕ တံခြန္ကုကၠားျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ၅၉(စ)မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတိအလင္းျပဆို ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၅၉(စ)ကို ကြၽန္ေတာ္ဥပေဒပါအားလံုးသိၿပီး တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ဖတ္ၾကား တင္ျပျခင္းမျပဳေတာပါဘူး။ အဲဒီ ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီကေန ၅၉(စ)မွာပါတဲ့ အ ခ်က္ကို ကြၽန္္ေတာ္တို႔ တရား၀င္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ ခင္ပြန္း၊ ဇနီးတို႔ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က၅၉(စ) ပါအခ်က္ကို အခ်ိန္အခါ၊ အေျခ အေနနဲ႔မူတည္ၿပီးေတာ့ ပယ္ဖ်က္ ထားတာရွိပါတယ္။
ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ(ေျမာင္းျမမဲဆႏၵနယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး)
ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့ဆႏၵကေတာ့ အားလံုးတူညီေနၾကပါတယ္။ ဒါ ေပမဲ့ ျပင္ဆင္နည္းလုပ္ေဆာင္ရာ မွာက်ေတာ့ မတူဘဲကြဲလြဲေနတာ ရွိပါတယ္။ ဒီကြဲလဲြမႈကိုဆက္ လက္၍ တင္ျပခြင့္ျပဳပါ။ ကြၽန္ ေတာ္တင္ျပေဆြးေႏြးမွာကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ (ဃ) ျဖစ္ပါတယ္။ မူလျပ႒ာန္း ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္အေရးအရာ မ်ားျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊  စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး စသည့္အျမင္ မ်ားရွိရမယ္လို႔ပါပါတယ္။ ျပင္ ဆင္ျပ႒ာန္းခ်က္ကေတာ့ ႏုိင္ငံ ေတာ္အေရးအရာမ်ားျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ကာကြယ္ေရးစတဲ့ အျမင္မ်ားရွိရ မယ္လို႔ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းပါတယ္။ ရွင္းလင္းခ်က္ကေတာ့ စစ္ေရးအ ျမင္ဆိုသည့္ စကားရပ္ဟာ စစ္ပြဲ မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အျမင္ဟု အဓိပၸာယ္ေကာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးအျမင္ဆိုသည့္ စ ကားရပ္သည္ လံုၿခံဳေရး၊ စစ္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးကိ စၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္အျမင္ ျဖစ္သျဖင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည္ဟု  ယူဆတဲ့အတြက္ ျပင္ဆင္လိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။
နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ၊ တ ကယ့္စစ္မွန္တဲ့ကာကြယ္ေရးဆို တာ စစ္မျဖစ္ပြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္ တဲ့ အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါ တယ္။ ကာကြယ္ေရးအျမင္မွာ သံတမန္နည္းနဲ႔ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်း မႈျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအရေတြ႕ဆံုေျဖ ရွင္းရမယ့္လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္လာ ပါတယ္။ စစ္ေရးအျမင္အစားကာ ကြယ္ေရးအျမင္ဆိုသည့္ စကား ရပ္ျဖင့္ ပုဒ္မ ၅၉(ဃ)ကို ျပင္သြား  တာ ကြၽန္ေတာ္ေထာက္ခံပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ NLD ဘာေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးအျမင္ကို ရပ္တည္ခဲ့ရသ လဲဆိုတာကိုေတာ့ အမ်ားျပည္သူ သိေအာင္ ဆက္လက္၍တင္ျပပါ ရေစ။ ကာကြယ္ေရးအျမင္နဲ႔ လံု ၿခံဳေရးအျမင္ႏွစ္ခုဟာ အႁမႊာညီ အစ္ကိုလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ အႁမႊာ ညီအစ္ကိုျဖစ္ၾကေပမယ့္ အရင္ ဖြားတာနဲ႔ ေနာက္ဖြားတာ လံုၿခံဳေရးအျမင္က အရင္ဖြားၿပီး ကာကြယ္ ေရးအျမင္က ေနာက္မွဖြားတာနဲ႔ တူေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ေတာ့ နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ၊ လံုၿခံဳ မႈရွိသလား၊ မရွိဘူးလားဆိုတာကို အရင္သံုးသပ္ၾကည့္ၿပီးေနာက္ လံု ၿခံဳမႈမရွိဘူးဆိုေတာ့မွ ကာကြယ္ ေရးဆိုတာ ကပ္ပါလာမွာျဖစ္ပါ တယ္။ လံုၿခံဳမႈအျပည့္အ၀ရွိေနပါ လ်က္နဲ႔ မည္သည့္အႀကီးအကဲ၊ မည္သည့္ေခါင္းေဆာင္ကမွ အ ခ်ိန္ကုန္ခံ၊ ေငြကုန္ခံ၊ ပင္ပန္းခံ ၿပီး ကာကြယ္ေရးကို လုပ္စရာအ ေၾကာင္း လံုး၀မရွိပါဘူး။
ဦးႏိုင္ငံလင္း (ဒကိၡဏသီရိမဲဆႏၵ နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး)
ဒီသမၼတတစ္ေယာက္ျဖစ္ ဖုိ႔ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြအလြန္မ်ား ေနတယ္။ လူတစ္ေယာက္အေပၚ မွာ ၾကည့္ၿပီးလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာေလ့လာဖို႔လိုတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ပထမဦးစြာေျပာလိုပါ တယ္။ ေလးစားအပ္တဲ့နာယက ႀကီးခင္ဗ်ာ၊ ေနာက္တစ္ခုက မေန႔ က တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးေဆြးေႏြးသြားတဲ့ကိစၥ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျပ ခ်င္ပါတယ္။
အဲဒီတပ္မေတာ္သားကိုယ္ စားလွယ္ႀကီးက အေမရိကန္လို ႏုိင္ငံမ်ိဳးမွာေတာင္ အေျခခံဥပေဒ ကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ေက်ာ္မွျပင္ဆင္ မႈ ၂၇ ႀကိမ္သာလုပ္ခဲ့ပါတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ေျပာခ်င္တာက သူတို႔အ ေနနဲ႔ ဘယ္လိုကိစၥေတြ၊ ဘယ္လို ပုဒ္မေတြကို ျပင္ဆင္ခဲ့တာလဲ ဆိုတာကကို ေလ့လာဖို႔အလြန္အ ေရးႀကီးပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ျပင္ဆင္ ခ်က္ေတြကို ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာ ရမယ္ဆိုရင္ ပထမဆံုးျပင္ဆင္ ခ်က္ကေတာ့ လြတ္လပ္စြာကိုး ကြယ္ခြင့္ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစေသာ၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ခြင့္ကိုထိပါး ေသာ၊ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ကို စြက္ဖက္ေသာအစိုး ရ၏လုပ္ရပ္ေတြကို ျပဳျပင္ရန္အ လို႔ငွာ လက္မွတ္ေရးထိုးဆႏၵထုတ္ ေဖာ္မႈမ်ားပိတ္ပင္ေသာ မည္ သည့္ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းကိုမဆို တားျမစ္သည္လို႔ ျပင္ဆင္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားျပင္ဆင္ခ်က္ ေတြဆိုလည္း လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းေတြ ပို မိုအားေကာင္းလာေရးအတြက္ပဲ ေရွး႐ႈတဲ့ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြအေနနဲ႔ ေတြ႕ရပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုက မေန႔က ေဆြးေႏြးတဲ့ တပ္မေတာ္သားကိုယ္ စားလွယ္ႀကီးကပဲ တပ္မေတာ္ ဟာ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးကို အာမခံခ်က္ေပး ႏိုင္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဆိုသြားပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ရွင္း ရွင္းေလးပါပဲ။ တပ္မေတာ္အာမ ခံခ်က္ေပးမွျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဒီမိုကေရစီမွ ဟုတ္ပါေလစလို႔ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာပါတယ္။ တ ကယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပါ။ ျပည္သူ ကိုဗဟိုျပဳရမွာပါ။ ဒါကို ရွင္းရွင္း လင္းလင္းသိထားဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္။ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ဒီဒါ့ထက္ပိုမို လြယ္လြယ္ကူကူျပင္ဆင္ႏိုင္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရမယ္။ ဒါမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးေမွ်ာ္မွန္း ထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ေရး ဟာ လမ္းစပြင့္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဦးကၽြန္ခဲန္း(မဲဆႏၵနယ္အမွတ္- (၁)၊ ခ်င္းျပည္နယ္)
နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ - ကြၽန္ေတာ္ တင္ျပလိုတာကေတာ့ ၂၀၀၈ အ ေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒဟာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ ထက္ကေန ျပင္ဆင္ေရးဆြဲတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ အဲဒီ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ေရးဆြဲတဲ့ဥစၥာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ က႑စံု၊ အလံုးစံုကေန ၿပီးေတာ့မွ ပညာရွင္ေပါင္းစံုကေန ေရးဆြဲတဲ့ဥပေဒျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ဒီဟာကို အင္ဆုိက္ဒါအျဖစ္ တာ၀န္ခန္႔အပ္ထားတာ၊တပ္ မေတာ္ထားရွိရတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအေျခခံဥပေဒဟာ တပ္မေတာ္တပ္သားေတြ တပ္မ ေတာ္ရဲ႕ လက္စြဲဥပေဒလို႔ပဲ ကြၽန္ ေတာ္ဆိုခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီမွာတပ္  မေတာ္သားမ်ားရဲ႕ အႀကီးအကဲ ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘဘဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးသန္းေရႊျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးသန္းေရႊရဲ႕မူပိုင္လို႔ပဲ ကြၽန္ ေတာ္ခံယူပါတယ္။ အဲ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဒီအကၡရာျဖစ္တဲ့ ပုဒ္ မ ၄၃၆(က)ကို ျပင္ဆင္လိုတဲ့အ ခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဒီအေျခခံဥပ ေဒမူပိုင္ျဖစ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဗိုလ္  ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊဆီမွာသြားၿပီး မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဲ့လိုအေျခအေန ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မူဆြဲ ထားတဲ့ဥပေဒဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ တဲ့ေနရာမွာ နည္းနည္းမစပ္ဟပ္ ဘူးဆိုၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာခိုင္းလို႔ရွိရင္ ဘဘဆီက ေနၿပီးေတာ့မွ သူ႔ေမတၱာ၊ေစတနာ ႏႈတ္ထြက္စကားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခံယူၿပီးမွ ဒီဟာေတြကို ျပဳျပင္လို႔ ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးကို ျပင္ဆင္လို႔ရမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယံု  ၾကည္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)ကို အျမန္ဆံုး အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ရာအ တြက္ အားလံုးကေန ၀ိုင္း၀န္းၿပီးမွ ႀကိဳးပမ္းၾကပါစို႔ဆိုၿပီး တိုက္တြန္း ရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္။ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ေဒၚတင္တင္ရီ (ကြၽန္းစုမဲဆႏၵနယ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး)
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆို တာ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အသက္ ေသြးေၾကာျဖစ္ပါတယ္။တစ္ႀကိမ္  တစ္ခါေရးဆြဲ႐ုံမွ်ျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုၿပီ လို႔ မဆိုသာပါ။ ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳး ၿပီးျဖစ္သည့္ အေမရိကန္၊အိႏိၵယ၊ ဂ်ာမနီနဲ႔ ၾသစေၾတးလ် စတဲ့ႏိုင္ငံ ေတြမွာလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ျပင္ ဆင္ခဲ့ၾကတာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိ ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ ကမၻာ ေပၚတြင္ ျပင္ဆင္ရန္ခက္ခဲဆံုး  တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းကို ကြၽမ္းက်င္  တဲ့ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပၾက  ပါတယ္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံု ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕အေျခခံအခြင့္  အေရးေတြကို ကာကြယ္ထားတဲ့  အခ်က္ေတြပါ၀င္ေနတာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအ  တြက္ ျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း   ကို သိရွိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဒီမုိကေရစီဆိုတာကို လည္းၾကားလိုက္မိပါတယ္။ ကြၽန္ မအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအသစ္ေတြ  မ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီလားလို႔ အံ့ၾသမိ ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ေတြ၊ အခြင့္အေရးေတြ၊ တန္းတူရွိမႈ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အလိုက္ ျပ႒ာန္းလို႔ရသလားဆို တာကို ကြၽန္မကိုယ္တိုင္ နားမ လည္ေအာင္ ျဖစ္ေနရပါတယ္။
ကြၽန္မတို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို မူသံုး ရပ္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္၀င္ေရာက္ လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အေနႏွင့္  ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီျခင္းမရွိတဲ့ ဒီမို  ကေရစီစံႏႈန္းနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး  သည္ အဓိကပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိ  ၾကၿပီးျဖစ္ပါမယ္။ ၎ကိုျပင္ဆင္ ရန္ ျပည္သူေတြ ငါးသန္းေက်ာ္က  လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေတာင္းဆို  ထားၾကတာကိုလည္း ဥေပကၡာျပဳ  ထားလို႔ မရပါဘူး။ ယခု လႊတ္ ေတာ္သို႔လည္း ျပင္ဆင္ရန္တင္ ျပထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံျပင္ဆင္မွာကို  သေဘာတူပါတယ္။ သို႔ေသာ္  ျပင္ဆင္ပံု၊ ျပင္ဆင္နည္းကိုေတာ့  သေဘာမတူေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုပါတယ္။
ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္စိုး (တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္)
ဆက္လက္၍ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို ေဆြးေႏြးသြားပါမယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ေရွးပေ၀သဏီကတည္းက တုိင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထိုင္ခဲ့ တဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္ မွာ ရခုိင္နဲ႔တနသၤာရီကို နယ္ခ်ဲ႕တို႔ ရဲ႕ ကုိလိုနီကၽြန္ျပဳျခင္းခံရတဲ့အ ခ်ိန္ကစၿပီး အိႏိၵယႏုိင္ငံသားဘဂၤါ လီလူမ်ိဳးျခားမ်ားကို စတင္ေခၚ ေဆာင္လာခဲ့ပါတယ္။စူးအက္တူး ေျမာင္း ေဖာက္လုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဆန္စပါး တုိးခ်ဲ႕စုိက္ပ်ိဳးမႈမ်ား ေၾကာင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ပုိမိုေခၚယူလာခဲ့ရာ အတိုင္းအဆ မရွိ အဆမတန္မ်ားျပားလာခဲ့ပါ တယ္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ဟာ လူဦးေရသန္း ၁,၂၀၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ အိႏိၵယနဲ႔ သန္း ၁,၄၀၀ခန္႔ရွိတဲ့ တ ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔ၾကားမွာတည္ရွိၿပီး လူဦးေရ ေပါက္ကဲြမႈရွိတဲ့၊ သဘာ ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားျပားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံနဲ႔လည္း နယ္နိ မိတ္ခ်င္းဆက္စပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ အဆုိပါ နယ္နိမိတ္ဆက္စပ္လ်က္ ရွိတဲ့ ေဒသမ်ားမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံကူးလူး ဆက္ဆံမႈမ်ားမွေသြးေႏွာျခင္းမ်ား ျဖင့္ မ်ိဳးဆက္မ်ားျပန္႔ပြားလ်က္ရွိ ၿပီး အစိုးရအဆက္ဆက္တြင္ အ ခ်ိဳ႕မွ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံ ရကာစီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ဘာ သာေရးက႑မ်ား၌ မ်ားစြာလႊမ္း မိုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။
သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ ႏုိင္ငံ သား၊ ႏုိင္ငံသားလူမ်ိဳးျခားမ်ားကို ႏုိင္ငံရဲ႕အေရးႀကီးတဲ့ စီမံခန္႔ခဲြမႈ  ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ ရာ အႀကီးအကဲေနရာမ်ားမွာ တာ ၀န္ေပးအပ္ထမ္းေဆာင္ေစမယ္ ဆုိပါက တစ္ႏြယ္ငင္တစ္စင္ပါဆုိ သလို သက္ဆုိင္ရာမ်ိဳးႏြယ္၊ ႏုိင္ငံ အလုိက္ ပါ၀င္ပတ္သက္လႊမ္းမိုး မႈ၊ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ၊အေပးအယူျပဳလုပ္ မႈ၊ ျခယ္လွယ္မႈမ်ားပိုမိုရွိလာႏုိင္ ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ဟာလည္း ကၽြန္ျပဳမခံရဘဲနဲ႔ အ လိုလိုသူ႔ကၽြန္ဘ၀ က်ေရာက္သြား ႏုိင္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။
ေဒၚနီနီေအး (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၆)၊ ကရင္ျပည္နယ္)
ကၽြန္မအေနနဲ႔ အေျခခံ ဥပ ေဒရဲ႕ ပုဒ္မ ၅၉ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ားရဲ႕ အ ရည္အခ်င္းနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ျပင္ ဆင္တင္သြင္းထားတဲ့ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ေထာက္ခံေဆြး ေႏြးရင္းနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပကတိ အေျခအေနကို အနည္းငယ္ေဆြး ေႏြးတင္ျပလိုပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ ငံအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးလာတာ ဟာ တခ်ိဳ႕ေျပာသလို ၁၉၈၈ အေရး အခင္းေၾကာင့္ဆုိတာ    မဟုတ္ ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဒီမိုက ေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္မွသာ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီးေခတ္မီဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္တဲ့ႏုိင္ငံအျဖစ္ ခ်ီတက္ ႏုိင္မယ္လို႔ တစ္ခ်ိန္က ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားက နားလည္သိ ျမင္လာလို႔ ယခုလိုဒီမုိကေရစီ က်င့္သံုးတဲ့ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္ ပါတယ္ ။
ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံေရးမွာ တပ္ မေတာ္မပါ၀င္လို႔ မရေသးဘူးဆုိ တာကုိလည္း တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖဲြ႕အခ်ိဳ႕က လက္ခံ လ်က္ရွိပါတယ္။ တပ္မေတာ္ ကုိယ္တုိင္ပင္လွ်င္ အလံုးစံု ၿငိမ္း ခ်မ္းတဲ့တစ္ေန႔၊ ဒီမိုကေရစီရင့္ က်က္ၿပီဆုိတဲ့တစ္ေန႔ ႏုိင္ငံေတာ္ ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးတာ၀န္ကေန တ ျဖည္းျဖည္း ဖယ္ခြာသြားေပးပါ့ မယ္လုိ႔ ကတိျပဳထားၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ ၁၉၄၇ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥ ပေဒအရ က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သက္တမ္း ဘယ္ ေလာက္ၾကာရွည္ခဲ့ပါသလဲ။ထင္ ရွားတာက အဲဒီပါလီမန္ဒီမုိကေရ စီေခတ္က ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈမွာ တပ္မေတာ္က ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ ဘူးဆုိတာေတာ့ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေလးစားအပ္ပါေသာ နာယ ကႀကီးရွင့္။ ဒါ့ေၾကာင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္အ ေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ ခါစ State Building မ်ား ခုိင္ မာမႈမရွိေသးတဲ့ ယေန႔အခ်ိန္အ ခါမွာေတာ့ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပ ေဒပုဒ္မ ၅၉ မွာပါရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတမ်ားရဲ႕ အ ရည္အခ်င္းမ်ားနဲ႔ ျပင္ဆင္ေပး သင့္တဲ့ အတုိင္းအတာအတစ္ခုအ ျဖစ္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ျပင္ဆင္ထား တ့ဲအတုိင္း အတည္ျပဳေပးႏုိင္ဖုိ႔ နာယကႀကီးကတစ္ဆင့္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေလးစား စြာေထာက္ခံတင္ျပရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ အပ္ပါတယ္ရွင္။
ဦးဇုန္လွယ္ထန္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ခ်င္းျပည္နယ္)
မေန႔က တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္က ေဆြးေႏြးတဲ့အခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံရဲဲ႕အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲေသာ အေျခခံဥပေဒလို႔ ေျပာပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ သူတို႔ ႏုိင္ငံမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အားလံုးသည္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အ ေျခခံဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သံုးပံုႏွစ္ပံုႏွင့္ ဒီ Redif- fusion ဆႏၵခံယူပဲြျပဳလုပ္တဲ့အခ်ိန္ မွာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သံုးပံုႏွစ္ပံု က ေထာက္ခံလွ်င္ ျပင္လို႔ရပါ တယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးကုိ ေရာက္ရင္ မိမိတို႔ ႀကိဳးစားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒသည္ သမာသမတ္ က်က် ေရးဆဲြခဲ့သည့္ အေျခခံ ဥပ ေဒျဖစ္ပါတယ္။ မည္သည့္စိုးရိမ္ စိတ္ႏွင့္ မည္သည့္အစုအဖဲြ႕ အတြက္ ေရးဆဲြခဲ့သည့္ ဥပေဒမ ဟုတ္ပါ။ ဒီအေမရိကန္ႏုိင္ငံ အ ေျခခံဥပေဒပညာရွင္ေတြက ျမန္ မာႏုိင္ငံအေျခခံဥပေဒသည္ ျပင္ ဆင္ရန္မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ ခက္ ခဲတဲ့ အေျခခံဥပေဒလို႔ မွတ္ခ်က္ ခ်ၾကပါတယ္။
နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ၄၃၆ (ခ) ကုိ ပုဒ္မခဲြ(က)တြင္ ေဖာ္ျပထား  ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မွအပ အျခား ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္လို လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ထက္၀က္ေက်ာ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ(သုိ႔မဟုတ္) ေရြး ေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ သံုးပံုႏွစ္ပံုသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပ ရင္းနိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္။
ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၃)၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)
နာယကႀကီးခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ ေတာ္က တစ္ခုတင္ျပခ်င္တာက ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေနရာမွာ ေရြးေကာက္ခံကုိပဲ ျဖစ္ရမယ္ဆုိ တာမ်ိဳးကုိ အထူးမျပဳဖို႔လိုပါ တယ္။ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ေရြး ေကာက္ခံျဖစ္တုိင္းလည္း ေအာင္ ျမင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ၁၉၅၈ ဖဆပလ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုဟာ ေရြး ေကာက္ခံပါပဲ။ ဒါေပမဲ့သူကုိယ္ တုိင္က သူႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ တပ္မေတာ္ကုိ အပ္ခဲ့ရတဲ့အစဥ္ အလာရွိပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ သမၼတရာထူးဟာဆုိ လို႔ရွိရင္ ေရြးေကာက္ခံျဖစ္ဖို႔မလုိ ဘူးဆုိတဲ့အခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဓိ ကအားျဖင့္ေတာ့ သူရဦးတင္ဦး လို၊ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္ မႈိင္းလို၊ အုိင္းစတိုင္းလို၊ ဒီကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ ျပင္ပက သီလဂုဏ္၊ သ မာဓိဂုဏ္ျပည့္တဲ့လူေတြလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရာထူးနဲ႔ ထိုက္ တန္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔ (မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၄)၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး)
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပ ေဒမွာက်ေတာ့ အဲဒီျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြး ေကာက္ခံရျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့က ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ဥပေဒအ တိုင္း အတိအလင္းျပန္ၿပီးေတာ့ ပုဒ္မ ၁၂၁(င)နဲ႔(စ) မွာေရးထား ၿပီးရွိပါတယ္။ အဲဒီေရးထားၿပီး သားကို ၅၉(စ) ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ရဲ႕ အရည္အခ်င္းအျဖစ္ယူလိုက္ တဲ့အခါမွာေတာ့ ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြ မဟုတ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ အခုအားလံုးသိ ေတာ္မူၾကတဲ့အတိုင္းပဲ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ မိဘေတြ၊ ဇနီးေတြ၊ သားသမီးေတြ၊ ေနာက္ခင္ပြန္း ေတြ၊ ေခြၽးမေတြ၊ သမက္ေတြကို ထပ္ၿပီးေတာ့ ျဖည့္စြက္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယအခ်က္က ပုဒ္မ၄၃၆ ပါ။ ပုဒ္မ ၄၃၆ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့မွ တကယ္တမ္းၾကည့္လိုက္ တဲ့အခါမွာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔လိုအပ္ တဲ့ မူလျပ႒ာန္းခ်က္က ၇၅ ရာ ခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္လို႔ ဒီလိုေျပာထားတဲ့ အေျခအေနဟာ တကယ္တမ္းအ ႏွစ္သာရကိုၾကည့္ရရင္ တပ္မ ေတာ္ကလက္မခံရင္ ဘာကိုမွမ ျပင္ရလို႔ ကန္႔သတ္ထားတဲ့သ ေဘာဆိုတာ အလြန္ရွင္းလင္းေန ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္က ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲထားၿပီးေတာ့ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ကို ထည့္ထား လိုက္ပါတယ္။ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ကသာ သေဘာတူရမယ္လို႔ ဆိုတဲ့အခါမွာ အဓိပၸာယ္က ဘယ္ လိုသက္ေရာက္သြားသလဲဆိုလို႔ရွိ ရင္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးတစ္ေယာက္မွ သေဘာ ထားကြဲလြဲခြင့္မရွိဘူးလို႔ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္လုိက္တဲ့သေဘာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါဟာ သေဘာထားကြဲလြဲ ခြင့္ကို လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ဒီမိုကေရစီရဲ႕သေဘာထားနဲ႔ လံုး ၀ဆန္႔က်င္ေနတာကို ေတြ႕ေနရ ပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ လႊတ္ေတာ္ ရဲ႕ျပင္ပက အမိန္႔တစ္ခုကိုနာခံၿပီး ေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းလြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာမဲေပး ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အင္မတန္အား နည္းခ်က္ရွိတဲ့ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေထာက္ခံ မွသာ ေျပာင္းလို႔ရႏုိင္မယ္ဆိုတာ ဟာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ ဖို႔ ခက္ခဲ႐ံုတင္မကဘူး ျပင္လို႔မ ရႏုိင္တဲ့အေျခအေနမ်ိဳးကိုေရာက္ ရွိေနတာမ်ိဳးကိုသြားၿပီးေတြ႕ရပါ တယ္။
ဦးေဂ်ေယာ၀ူ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၂)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္)
ပုဒ္မ ၆၀၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မူလပုဒ္မခြဲကို အစားထိုးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မူလပုဒ္မခြဲအရ ဒုတိယသမၼတ သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားထဲမွျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မဟုတ္သူမ်ားထဲမွျဖစ္ ေစ၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရပါ မည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ယခု အစားထိုးခ်က္အရဒုတိယသမၼတ ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရပါ မယ္ဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ယင္း အစားထိုးခ်က္ကို ေအာက္ပါအ ေထာက္အထားမ်ားအရ မူလအ တိုင္းထားသင့္တယ္လို႔ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ National Unity Party ရဲ႕ခံယူ ခ်က္နဲ႔အျမင္ကို ေထာက္ျပေဆြး ေႏြးတင္ျပလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
၁၉၉၃ မွစ၍ ၂၀၀၇ အထိ က်င္းပခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားညီလာခံ အေျခခံဥပေဒကို အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ စဥ္ကပင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကို သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္ (Presidential Executive) ပံု စံျဖင့္ သြားရန္ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ၏ အေျခ ခံမူမ်ားတြင္ ပုဒ္မ ၁၁၊ ပုဒ္မခြဲ(က) အရ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာ ဏာ၏ ခက္မသံုးျဖာျဖစ္သည့္ ဥပ ေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာနဲ႔ တရားစီရင္ေရးအာ ဏာကိုင္ကို တတ္ႏုိင္သမွ်ပိုင္းျခား သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အ လွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ သည္ဟုဆိုထားသျဖင့္ ယခုျပင္ ဆင္ခ်က္သည္ လႊတ္ေတာ္မွာအာ ဏာသံုးရပ္စလံုးကို လိုအပ္သည္ ထက္ ပိုမိုထိန္းေက်ာင္းမႈျပဳျခင္း ကို ျဖစ္ေစတဲ့ဟာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မလိုအပ္ဘဲ လႊတ္ ေတာ္မွာအာဏာသံုးရပ္ကို က်င့္ သံုးမယ္ဆိုရင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ လာႏိုင္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၈၊ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံသား တုိင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မဟုတ္သူျဖစ္ေစ ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိ ျခင္းလို႔ ေဖာ္ျပလို႔ထားပါတယ္။
ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း (မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔မဲဆႏၵနယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)
ကြၽန္မအေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၁၈(ခ)ကို ေဆြးေႏြး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပုဒ္မထဲမွာ မည္သို႔ပင္ ျပ႒ာန္းပါရွိေစကာမူ ဆိုတဲ့ စကားရပ္အစား ထူးျခား ေသာ အေျခအေနကို ေျဖရွင္းႏိုင္ ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ႁခြင္းခ်က္ျပဳၿပီးဆိုတဲ့ စ ကားရပ္ကို အစားထိုးလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒကို  ႁခြင္းခ်က္ျပဳလုိ႔ ရပါသလား။
  ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ တပ္မ ေတာ္ရဲ႕က႑ဟာ အေရးႀကီးပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အ ခန္းက႑ဟာ ပိုၿပီး အေရးႀကီးပါ တယ္။ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑ မွာ ရွိေနၾကသူေတြခ်င္း ဘာ ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဥပေဒရဲ႕ ေအာက္မွာ တစ္သားတည္း ရွိမ ေနႏုိင္ၾကတာလဲ။ အျခားႏုိင္ငံ သားေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္သားေတြ ဘာေတြမ်ား ကြာျခားေနလို႔ပါလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာ မွာပါ။ တပ္နဲ႔ျပည္သူဟာ ဒီအတုိင္းဆက္ၿပီးေတာ့ စိတ္ဝမ္းကြဲေနမယ္ ဆိုရင္ တုိင္းျပည္ထူေထာင္ေရး ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပဲလုပ္လုပ္၊ က်ဴး ေက်ာ္စစ္ကို ခုခံတာပဲျဖစ္ျဖစ္ တပ္နဲ႔ျပည္သူ မစည္းလံုးဘဲနဲ႔ေတာ့ ဘာမွ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါဘူး။ တပ္ကို လြန္ကြၽံတဲ့အာဏာအပ္ႏွင္း ထားတယ္လို႔ ေျပာရင္လည္း မမွားပါဘူး။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ ဒီႏိုင္ငံမွာ တပ္နဲ႔ ျပည္သူ စိတ္ဝမ္းကြဲခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ လက္ရွိပကတိ အေျခအေနမွာ တပ္ဟာ လူထုနဲ႔ တစ္သားတည္း၊ တစည္းတလံုး တည္း ရွိမေနပါဘူး။ ဒါဟာ ဥပေဒရဲ႕အာဏာကို အလြန္အကြၽံရယူ ထားလို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားနဲ႔ လူထုကို ေဝးကြာေစမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြကို မလုပ္ေဆာင္တာ ဟာလည္း တုိင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳး ေဆာင္ရြက္တယ္လို႔ မည္ပါ တယ္။
အေနာက္ဥေရာပ ဒီမုိကေရ စီရင့္က်က္ၿပီးသား ႏုိင္ငံေတြကိုပဲ စံထားေျပာဆိုတယ္ မထင္ရ ေအာင္ အာဖရိကတိုက္က အီသီ ယုိးပီးယားႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၉၃ မွာ အေရးေပၚ အေျခအေနေၾကညာဖို႔၊ ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပသေဘာ ထားရယူဖို႔ ျပ႒ာန္းထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳေပးရင္ ေၾကညာခြင့္ မရွိလို႔ တစ္ဆက္တည္း ဆိုထားပါ တယ္။ အေရးေပၚကာလမွာ လုပ္ေဆာင္စရာရွိတာေတြ လုပ္ ေဆာင္ဖို႔ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ကိုပဲ အာ ဏာလႊဲရမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာလႊဲဖုိ႔ေျပာတာ မေတြ႕ရပါဘူး။ အေရးေပၚကာလ အေျခအေနအတြင္း လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြကို စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ၿပီး ဒီကာလအတြင္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ ေႏွာင္မႈေတြဟာ လူမဆန္တဲ့ႏွိပ္ စက္ညႇဥ္းပန္းမႈေတြရွိ၊ မရွိ စံုစမ္း ေပးဖို႔ တာဝန္ေပးထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလိုညႇဥ္းပန္းမႈ ေတြရွိခဲ့ရင္ က်ဴးေက်ာ္တဲ့သူေတြ ကို တရားစြဲဖို႔လည္း ၫႊန္ၾကားထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကေတာ့ ၈၈ ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီျဖစ္လာတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေဆြးေႏြးသြားတာကေတာ့ အ ေတာ္ေလး အံ့ၾသစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ ရဟန္းရွင္လူ၊ ေက်ာင္းသား၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္၊ ေသြး၊ ေခြၽးေတြ စေတး ခဲ့ရတာဟာ ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ ပ်က္ သုဥ္းေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္ သန္ေရးအတြက္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾက တာပါ။ ဒါေတြဟာ သမိုင္းေတြ ပါပဲ။ ဒါေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်က္လို႔ မရသလို အသိအမွတ္ မျပဳလို႔ လည္း မရပါဘူး။
သူရဦးေအာင္ကို (ကန္ပက္လက္ မဲဆႏၵနယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္)
ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၉၆၂ မွစၿပီးေတာ့မွ ဒီမိုကေရစီ ႐ိုက္ခ်ိဳးျခင္းခံခဲ့ရတာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားမွာ လည္း ေခ်ာင္ထိုးျခင္းခံခဲ့ရပါ တယ္။  အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ထိပ္တန္းအဆင့္ ႏိုင္ငံဘဝကေနၿပီးေတာ့မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆံုးဆင္းရဲသားႏုိင္ငံဘဝ ကို ေရာက္ခဲ့ရတာကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔အားလံုး သမိုင္းသင္ခန္းစာ ရယူသင့္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီခ်ဳပ္ ၿငိမ္းျခင္းႏွင့္အတူ အာဏာမ႑ိဳင္ သံုးရပ္မွာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအစား အထက္မွ ခန္႔အပ္တာ ဝန္ေပးတဲ့ appointed ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖင့္ အစားထိုးတာဝန္ေပးခဲ့တာ ေၾကာင့္မလို႔    ႏိုင္ငံကလည္းပဲ ဘက္ေပါင္းစံု ခြၽတ္ၿခံဳက်ခဲ့ပါ တယ္။ ခန္႔အပ္ခံရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေနနဲ႔ ၎တို႔ကို ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးတဲ့   ပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ဦးစားေပး ကာကြယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကေတာ့ အင္မ တန္ ကံေကာင္းမွသာ ဒုတိယဦး စားေပးမ်ိဳးရႏိုင္မွာပါ။
ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အမွန္တကယ္ ေရွး႐ႈမည္ဆိုပါက ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတကို ျပည္သူက တုိက္႐ိုက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ စနစ္က်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္း ထပ္ ေလာင္း အႀကံျပဳ တင္ျပလိုပါ သည္။ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၀ ပုဒ္မခြဲ(ဂ) ျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္တဲ့ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စီက ဒုတိ ယသမၼတတစ္ဦးစီကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္ သူမ်ားထဲမွျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ရမည္ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ ကို လံုးဝပယ္ဖ်က္သင့္ပါေၾကာင္း ႏွင့္ ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွသာ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးအပ္သင့္ပါ ေၾကာင္း အေလးအနက္ အႀကံျပဳ တင္ျပအပ္ပါတယ္။


ဇြန္ ၂၃ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ေယာက္က ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ပါတီအေနျဖင့္  ျပင္ဆင္လိုသည့္ ပုဒ္မမ်ား မျပင္ဆင္လိုသည့္ ပုဒ္မမ်ားကို ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ  ယေန႔ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားထဲမွ အေရးႀကီးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို 7Day Daily စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
သူရ ဦးေအးျမင့္ ၀က္လက္ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္
ပုဒ္မ ၅၉(စ)မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားရဲ့ အရည္အခ်င္း မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ မိဘတစ္ပါးပါးေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏တရားဝင္ သားသမီးတစ္ဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုတရားဝင္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သူ မ်ားမျဖစ္ေစရဟူ၍ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ တရားဝင္သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ တင္းက်ပ္လြန္းၿပီး တရားဝင္သားသမီးတစ္ဦးဦးမွာေတာ့ ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ကာယကံရွင္ႏွင့္ နီးကပ္ဆက္ဆံမႈရွိတဲ့အတြက္ တရားဝင္သားသမီးတစ္ဦးဦးအထိသာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။
ဆက္လက္ၿပီး အခန္း(၃) ပုဒ္မ ၆၀(ဂ)နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပပါမယ္။ မူလျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ယင္းအစုတစ္ဖြဲ႕စီက ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးစီကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သူမ်ားထဲမွျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္လို႔ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ ၎ကို ယင္းအစုအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စီက ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးစီကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္ဟူ၍ ျပင္ဆင္ လိုေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါတယ္။ က်ိဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံကိုဦးေဆာင္မယ့္ သမၼတ၊ ဒုတိယ သမၼတမ်ားသည္ ျပည္သူေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွသာ ျဖစ္သင့္သည့္ အျပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၀ နဲ႔ ပုဒ္မ ၁၅၂ ပါအရည္အခ်င္း ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာအေျခခံၿပီး ပုဒ္မ ၁၂၁ အရ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ မရွိသည့္ကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔လည္း ၿငိစြန္းသူမဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစလို၍ ျဖစ္ပါတယ္။
အခန္း(၁၁) ပုဒ္မ ၄၁၈(ခ)နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပပါ့မယ္။ အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒတြင္ မည္သို႔ပင္ ျပ႒ာန္းပါရွိေစကာမူ ဟူေသာစကားရပ္ကို သုံးစြဲ ထားျခင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအားလုံးရဲ့ ဥပဓိ႐ုပ္နဲ႔ အႏွစ္သာရကို ေသးသိမ္ ေစတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္စရာရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း  ထူးျခားေသာအေျခအေနကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုခၽြင္းခ်က္ျပဳၿပီးဆိုတဲ့ စကားရပ္ဟာ အေျခအေနအခ်ိန္အခါအရသာ ခၽြင္းခ်က္ျပဳ ရျခင္းျဖစ္တဲ့အျပင္ အႏွစ္သာရကိုလည္း မထိခိုက္ေစႏိုင္သျဖင့္ ျပင္ဆင္သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။
အခန္း(၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၆(က)
အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္လိုလၽွင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ၍ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလုံး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားျခင္းမွာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အနည္းဆုံး ၁ ဦးပါဝင္မွသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ့္သေဘာျဖစ္သျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိေန၍ ခက္ခဲတင္းက်ပ္လြန္းတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ မေလ်ာ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဟူ၍ ျပင္ဆင္သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပရာမွာ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလုံး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲရရွိရန္ အလြန္ခက္ခဲ ပါသျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးသူအားလုံး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဟူ၍ ျပင္ဆင္သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ အလားတူ ပုဒ္မ ၄၃၆(ခ)မွာလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အစား  လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ မေလ်ာ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟူ၍ ျပင္ဆင္သင့္ ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။
ဦးဝင္းျမင့္(ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)
ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို သေဘာတူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျပာင္းလဲပုံေျပာင္းလဲနည္းနဲ႔ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ့ သေဘာထားဟာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီရဲ့ သေဘာထားနဲ႔ ကြဲလြဲ ေနပါတယ္ဆိုတာကို ဦးစြာ ေလးစားစြာတင္ျပအပ္ပါတယ္။
ပုဒ္မ ၅၉(စ)
    ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒရဲ့ ပုဒ္မ ၄(က)တြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ မိမိ၏မိဘႏွစ္ပါးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း ေမြးဖြားေသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီး ပါလီမန္အမတ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စုံလၽွင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးအတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံႏိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရဲ့ ပုဒ္မ ၆၄ မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္လို႔ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ ပုဒ္မ ၆၅ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ထဲမွ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒တစ္ဦးႏွင့္ အတြင္းေရးမွူးတစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရမည္လို႔ ျပ႒ာန္းထားျခင္း၊ ပုဒ္မ ၆၆ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္ရမည္လို႔ ျပ႒ာန္းထားျခင္းတို႔ကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ျပည့္စုံလၽွင္ လုံေလာက္ေၾကာင္းထင္ရွားေနပါတယ္။
    ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာ က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ အထက္ပါ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ့ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉(စ)တြင္ပါရွိေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ိဳး လုံးဝမေတြ႕ရွိရပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာမိသမၽွ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္လည္း ဤကဲ့သို႔ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ိဳး လုံးဝမရွိပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ကမၻာ့ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ သမၼတျဖစ္ရန္ အနည္းဆုံး အသက္ ၃၅ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ရမည္။ ၁၄ ႏွစ္ၾကာ ေနထိုင္သူျဖစ္ရမည္ဆိုတဲ့ အရည္ အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ပဲရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မွာလည္း သမၼတျဖစ္ရန္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္သူျဖစ္ရမည္။ အစိုးရ႐ုံးတြင္ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရလက္ေအာက္ခံ႐ုံးတြင္ျဖစ္ေစ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူ မျဖစ္ေစရဆိုတဲ့ အရည္အခ်င္းပဲသတ္မွတ္ထားေၾကာင့္ ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ပုံတူကူးယူ ထားတဲ့ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရဲ့ဖြဲ႕စည္းပုံမွာဆိုရင္လည္း သမၼတျဖစ္ရန္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူ၊ ၃၅ ႏွစ္ထက္ မငယ္သူ၊ လာဘ္စားမႈ၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ား မက်ဴးလြန္ထားသူ၊ ႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္သူ၊ လာဘ္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္သို႔ မိမိ၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား သတင္းပို႔ၿပီးသူ၊ တိုင္းျပည္ကိုထိခိုက္နစ္နာေစမည့္ အေႂကြးမယူထားသူ၊ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းကို သစၥာေစာင့္သိသူ၊ အနည္းဆုံးအေျခခံပညာ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ ၿပီးသူ၊ သမၼတ႐ုံးကိုအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အျမင္ရွိသူ စသည္ျဖင့္ အေသးစိတ္ပါရွိေသာ္လည္း ပုဒ္မ ၅၉(စ)မွာပါတဲ့ အခ်က္မ်ိဳး ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ တစ္ဖက္သတ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမ်ိဳး မေတြ႕ရပါ။
    ပုဒ္မ ၄၃၆(က)မွာ ပါရွိတဲ့ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျပင္ဆင္လိုလၽွင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးရဲ့ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္က သေဘာတူၿပီးေနာက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲမွာ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလုံးရဲ့ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္ ျပင္ဆင္ရမည္လို႔ တင္းက်ပ္စြာသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒါဟာကမၻာမွာျပင္ဆင္ရန္ အခက္ခဲဆုံး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုတာ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါနဲ႔အညီ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရပါတယ္။ လိုအပ္လို႔ အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ မေျပာင္းလဲ မျပင္ဆင္ နိုပါပါက တိုင္းျပည္မွာ မလိုလားအပ္တဲ့ျပႆနာမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ႐ုစဘဲ့က အေျခခံဥပေဒဟူသည္ ျပည္သူတို႔၏ စရိုက္ လကၡဏာမ်ား၊ လိုလားခ်က္ဆႏၵမ်ားနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ အစဥ္ရွင္သန္ေနေသာအရာျဖစ္သည္လို႔ အဆိုအမိန္႔ ရွိပါတယ္။ ၄၃၆(က)ရဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္းဆိုပါက ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဘယ္လိုပဲ ျပင္ဆင္ေစခ်င္ကာမူ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံမႈ မရွိပါက ဘယ္လိုမွမျပင္ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္းျဖစ္ေနပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုတာ ယင္းဥပေဒကိုျပန္လည္ဖ်က္ဆီးမယ့္ မ်ိဳးဥမ်ား မပါရွိေစရဆိုတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားရဲ့ သုံးသပ္ခ်က္ကိုလည္း အထူးသတိျပဳသင့္ ၾကပါတယ္။
    ယခုျပင္ဆင္ထားတဲ့ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္မေလ်ာ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံျခင္းဆိုတဲ့ ျပင္ဆင္ ခ်က္ဟာလည္း လုံေလာက္မႈမရွိေသးပါ။ ဒါဟာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မပါဘဲ ျပည္သူကေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ခ်ည္းျဖင့္သာ တြက္ၾကည့္ရင္ ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရမွ ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ အထက္မွာတင္ျပခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံေတြထက္ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈ ေခါင္းပါးေနၿပီလား၊ ဒီမိုကေရစီေရခ်ိန္က်ေနၿပီလား၊ ဉာဏ္ရည္မမီေတာ့ဘူးလား စဥ္းစားစရာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပၿပီး ဆႏၵမဲေပးသူအားလုံး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္ ျပင္ဆင္ရမည္လို႔ သတ္မွတ္ထားျခင္းဟာ တရားမၽွတသလို ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒရဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔လည္း ညီညြတ္သျဖင့္ ဒါကိုေတာ့ ေထာက္ခံပါတယ္။
    ေလးစားအပ္တဲ့ နာယကႀကီးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ယခုကာလကို ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္မယ္လို႔လည္း ေႂကြးေၾကာ္ ေနၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ညီညြတ္ေရး ခိုင္မာေစရန္ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္တစ္ခုလည္း ခ်မွတ္ထားပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ဒီပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ပုဒ္မ ၄၃၆(က)ကို ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိသမၽွ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး မဟုတ္ေသးေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ မတည္ေဆာက္ေသးေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလုံးညီညြတ္မႈကို ဦးမတည္ႏိုင္ေသးေၾကာင္းတို႔ကို အလိုလိုေပၚလြင္ၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။
ေဒါက္တာေအးေမာင္(မဲဆႏၵနယ္အမွတ္-၁၊ ရခိုင္ျပည္နယ္)
    အခန္း(၂)  အမွတ္စဥ္(၂) ပုဒ္မ ၆၀(က)ပါျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ ယင္းအစုအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕စီက ဒုတိယ သမၼတ တစ္ဦးစီကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရွိ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရမည္ပါ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းက အစုအဖြဲ႕တစ္ခုခုက တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရတဲ့ ဒုတိယသမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတျဖစ္လာႏိုင္၍ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒုတိယသမၼတတိုင္းဟာ ပုဒ္မ ၁၂၀၊ ၁၅၂ မွာ  ျပ႒ာန္း ထားတဲ့အတိုင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ အရည္အခ်င္းရွိသူျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၁၂၁ မွာ ျပ႒ာန္း ထားတဲ့ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ မရွိေသာကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔ ညႇိစြန္းသူမျဖစ္ရန္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပုဒ္မ ၁၂၁(ည)မွာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ (ဋ)မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေငြေၾကး၊ ေျမ၊ အိမ္၊ ပစၥည္းစသည္တို႔ကို တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ရယူသုံးစြဲသူ သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ရယူ သုံးစြဲသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဝင္ျဖစ္သူ မျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီပုဒ္မခြဲႏွစ္ခုမွာ ႁခြင္းခ်က္ႏွစ္ခုတို႔ျဖစ္ ျပ႒ာန္း ထားေသာ္လည္းပဲ မိုးႀကိဳးပစ္ရာကို ထန္းလ်က္နဲ႔ကာသလိုျဖစ္လို႔ ပယ္ဖ်က္သင့္တဲ့ ႁခြင္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၇ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳ သည္လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ အဲသလိုပဲ ပုဒ္မ ၅၈ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းလုံးတြင္ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ အထြတ္အထိပ္ေနရာ ရရွိသည္ကို ျပ႒ာန္းထား ပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးဦးသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အမတ္ေနရာ အနည္း အမ်ားရရွိမႈေပၚမူတည္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတစ္ဦးအျဖစ္ အခ်ိန္မေရြး ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အထြတ္အထိပ္ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ျဖစ္လို႔ ဒုတိယသမၼတတိုင္းသည္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳမႈ ရွိရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၄ အရ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ မူလပိုင္ရွင္မ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီမိုက္ေရစီအစိုးရတစ္ရပ္အတြက္ အလြန္အေရးပါပါတယ္။
ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)
    ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ခုရဲ့ တန္ဖိုးဟာ အခ်ိန္အခါအရ ျပည္သူလိုအပ္ရင္လိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔ဟာ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းမရွိေအာင္ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားဟာ ျပည္သူကို အက်ဥ္းခ်ထားသလို ခံစားရတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သုံးသပ္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရဲ့ ၄၃၆(က)ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ျပဳႏိုင္ျပင္ႏိုင္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၃၁ ဦးပါေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွာ အလြန္႔အလြန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျငင္းခုံၿပီးမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ ဒီအေျခခံဥပေဒရဲ့ ျပဳျပင္ႏိုင္မႈကို သုံးပုံႏွစ္ပုံ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဘက္က ေထာက္ခံ လို႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ၿပီးမွ တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။
    သို႔ေသာ္လည္းပဲ အခုလက္တေလာအခ်ိန္အခါအရ ျဖစ္တည္ေနတဲ့အေျခအေနေၾကာင့္ ၇၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းေအာက္လို႔ ျပင္ဆင္ထားတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ျဖင့္ သုံးပုံႏွစ္ပုံနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေအာင္ ေဆြးေႏြးေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံးကို ေမတၱာခံလိုပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ လက္ရွိအေျခအေနဟာ ၄၃၆(က)ပါျပ႒ာန္းခ်က္ဟာ အင္မတန္တင္းက်ပ္ၿပီးမွ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအားလုံးရဲ့ ေထာက္ခံခ်က္ရွိမွသာလၽွင္ လက္ရွိ ၄၃၆(က)ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ကာလသတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းအၾကပ္ကိုလည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိျပဳၾကရမယ့္ ကာလ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေလးစားစြာတင္ျပလိုပါတယ္။
ေဒၚနန္းေစအြာ(ဘားအံမဲဆႏၵနယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္)
ပုဒ္မ ၄၃၆(က)
    ဒီပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္က ဒီဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒမွာ ႏွစ္ခုစလုံးမွာ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြနဲ႔ပဲ လႊတ္ေတာ္ထဲ ပါဝင္လာတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္ ကေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ လိုက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအျပင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ တပ္မေတာ္သားေတြပါဝင္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ တပ္မေတာ္သားေတြရဲ့ကိစၥက ဒီဥပေဒၾကမ္းထဲမွာ ပါဝင္ျခင္းမရွိတဲ့ အတြက္ ကၽြန္မမေဆြးေႏြးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ခံတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြအားလုံးဟာ ကၽြန္မတို႔ အားလုံးေပါင္းမွ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိပါတယ္။  ဒီထဲမွာမွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေတြက ရာခိုင္ႏႈန္းအျပည့္ လႊတ္ေတာထဲကို အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ခြင့္မရွိၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္လိုတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ့ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္အရ ၅၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းနဲ႔အထက္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ ျပင္ဆင္ႏိုင္ၿပီလို႔ ယူဆပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ကၽြန္မတို႔ရဲ့ ႏိုင္ငံ အေျခအေနအရက ဒီမိုကေရစီရဲ့သက္တမ္းက အင္မတန္မွ ႏုနယ္ေနပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးရဲ့ သုံးပုံႏွစ္ပုံ သို႔မဟုတ္ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုရင္ေတာ့ ျပင္ဆင္ဖို႔ရာ လြယ္ကူမယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၅၁ သန္းေသာ ျပည္သူမ်ားရဲ့ကိုယ္စား ကၽြန္မတို႔ရဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးက ေထာက္ခံေပးၾကပါရန္ ေလးစားစြာတင္ျပအပ္ပါတယ္ရွင္။
ဦးေစာေမာ္ထြန္း(မဲဆႏၵနယ္အမွတ္-၁၀၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး)
ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ)
    ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ)မူလျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ႏိုင္ငံအေရးအရာမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးစသည့္ အျမင္မ်ားရွိရမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခ်က္ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အေရးအရာမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ကာကြယ္ေရး စသည့္ အျမင္မ်ားရွိရမည္ဟု ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းသင့္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းလိုတာဟာ စစ္ေရးအျမင္ဆိုတဲ့ စကားရပ္ဟာ စစ္ပြဲမ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ေကာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးအျမင္ဆိုတဲ့ စကားရပ္ဟာ လုံျခဳံေရး၊ စစ္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသာယာေရး ကိစၥေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့အျမင္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ပိုမိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတမ်ားရဲ့ အရည္အခ်င္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ တည္ရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ကာကြယ္ေရးဆိုတဲ့စကားရပ္ဟာ ပိုမိုဆီေလ်ာ္တဲ့အတြက္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းသင့္ပါတယ္။
ပုဒ္မ ၅၉(စ)
    ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၉(စ)မွာ သမၼတရာထူးအတြက္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ယင္းဥပေဒပုဒ္မ ၇၄(၁)ကပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒမွာ ကန္႔သတ္ထားတဲ့အခ်က္မ်ား မပါရွိပါ။
    သို႔ပါ၍ ယခုအစား ထိုးျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ မိမိ၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏တရားဝင္သားသမီး တစ္ဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း ဆိုသည့္စကားရပ္မ်ား ျဖည့္စြက္ထားၿပီး၊ က်န္အခ်က္ မ်ားမွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ့ အရည္အခ်င္းကို ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ အထြတ္အထိပ္ေနရာကို ရရွိတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးစရိုက္လကၡဏာရွိဖို႔ တစ္မ်ိဳးသားလုံးရဲ့ စံျဖစ္ဖို႔ သမၼတရဲ့အနီးကပ္ဆုံးျဖစ္တဲ့ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ သားသမီးေတြဟာလည္း ေသြးရင္းေသြးခ်ာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာေတြနဲ႔ ျပည့္စုံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးရင္းေသြးခ်ာ မဟုတ္တဲ့ သမက္နဲ႔ ေခၽြးမေတြကို ကန္႔သတ္ခ်က္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္းဟာ ဆီေလ်ာ္သင့္ျမတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁(၁)နဲ႔ (၁၃)တို႔မွာ ဒီျပ႒ာန္းခ်က္မ်ိဳးမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္(ပုဗၺသီရိမဲဆႏၵနယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး)
    အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အနနဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အခန္း ၁၁ အေရးေပၚကာလဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အခန္းမွာပါဝင္တဲ့ ပုဒ္မ ၄၁၈၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္မႈေတြကို သေဘာတူေသာ္လည္း ျပင္ဆင္ခ်က္ကြဲျပားမႈနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဒီပုဒ္မဟာ ေခါင္းစဥ္မွာပါဝင္တဲ့အတိုင္းဘဲ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ့ အေရးေပၚအေျခအေနေတြ ျဖစ္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဟာ (State of Emergency) အေရးေပၚအေျခအေနေၾကျငာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လိုက္ရတဲ့ အေျခအေနကို ေဖာ္ညႊန္းတဲ့ပုဒ္မတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
    အဲ့ဒီႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ေခတၱခဏယာယီ လႊဲေျပာင္း တာဝန္ေပးအပ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတေတြကလြဲလို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအျခခံ ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းပေပးထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္အပါအဝင္ က်န္အဖြဲ႕စည္းဝင္အားလုံးကို တာဝန္မွရပ္စဲ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားတဲ့ ပုဒ္မျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလို တာဝန္မွရပ္စဲတဲ့ေနရာမွာ ေရးသား ထားတဲ့ စကားစုျဖစ္တဲ့ “ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ မည္သို႔ပင္ျပ႒ာန္းပါရွိေစကာမူ” ဟူေသာ စကားရပ္ကို အခုဥပေဒၾကမ္းထဲမွာ “ထူးျခားေသာအေျခအေနကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို ႁခြင္းခ်က္ျပဳၿပီး”ဟု ျပင္ဆင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။
    ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒမွာပါတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ ပုဒ္မေတြဟာ မည္သို႔ပင္ျပ႒ာန္းပါရွိေစကာမူေျပာေျပာ ႁခြင္းခ်က္ ျပဳၿပီးဆိုဆို ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာပဲ ျဖစ္ေနပါေစ ေရွာင္လြဲလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးရဲ့ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ့ ဥပေဒရဲ့ အေခါင္အခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီရပါ့မယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံသည္ ျဖစ္ေစ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ ဒီလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယူဆ ထားပါတယ္။
    ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ အေရးအေၾကာင္းကိစၥေတြကိုႀကဳံရလာလို႔ ျပည္သူေတြရဲ့ အသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ေတြကို ထိပါးအႏၲရာယ္ျပဳမယ့္ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါမွာ အရပ္ဖက္ရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္မႈ အာနည္းခ်က္ေတြရွိလာၿပီဆိုရင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုလုံးမွာေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံရဲ့အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ရပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း State of Emergency အေရးေပၚအေျခအေနေၾကျငာၿပီး၊ တပ္ဖက္အေနနဲ႔ In Aid to Civil Power အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အား တပ္ဖက္မွ ပါဝင္ကူညီအားျဖည့္ျခင္းလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ၾကရတာ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ In Aid to Civil Power ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြနဲ႔ စစ္မက္ ျဖစ္ပြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲေတြေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္တြင္းအုံႂကြမႈေတြေၾကာင့္ အရပ္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ တာဝန္ယူထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းမရွိတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေပၚလာတာေတြ အပါအဝင္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုးေတြနဲ႔ ၾကဳံေတြ႕ရတာေတြအဆုံး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေျခအေနေတြမွာ တပ္ဖက္က အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ပါဝင္အားျဖည့္ ကူညီေနရတာ ႏိုင္ငံတကာမွာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ယခုတိုင္လည္း ရွိဆဲပါ။
    သို႔ေသာ္ ဒီလိုတရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ႏိုင္ငံတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အသက္၊ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ကာကြယ္ေရးတို႔အတြက္ တပ္ဖက္ကေန အရပ္ဘက္ကို အားျဖည့္ကူညီရာမွ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္မွာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမွာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး အားျဖည့္ကူညီရာမွာလည္း တပ္အေနနဲ႔ အကန္႔အသတ္ေတြနဲ႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရတယ္ဆိုတာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးအပါအဝင္ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းေတြေကာ၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြမ်ားပါ နားလည္ယုံၾကည္ လက္ခံၿပီးသားျဖစ္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ယူဆပါတယ္။ မည္သို႔ေသာ အေၿခ အေနမွာ၊ မည္သည့္လက္နက္ အမ်ိဳးအစားကို မည္မၽွေသာ  အထူးေလ့က်င့္ေပးထားသည့္ အင္အားျဖင့္ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ မည္သို႔မည္ပုံ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုတာ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြအျပင္ သက္ဆိုင္ရာ လက္စြဲေတြထဲမွာလည္း အတိအက် ျပ႒ာန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အတိအက် လိုက္နာၾကရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အတိအက်ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြကိုမွ လိုက္နာက်င့္သုံေနရတယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံရဲ့ ဥပေဒအေခါင္အခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ ပါဝင္တဲ့ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူပဲေျပာေျပာ၊ ႁခြင္းခ်က္ျပဳၿပီးပဲဆိုဆို ေက်ာ္လြန္ေဆာင္ရြက္ရန္ မသင့္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရိုးသားစြာ လက္ခံယုံၾကည္တဲ့အတြက္ မူရင္းဥပေဒမွာပါဝင္တဲ့ အခ်က္ေတြကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္ရန္တင္ျပထားတဲ့ အခ်က္ေတြကိုေသာ္လည္းေကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ပယ္ဖ်က္ရန္လို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဦးစိုင္းဝင္းခိုင္(သိန္းနီမဲဆႏၵနယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္)
   ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒမ်ားကို တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေထာက္ခံမႈမပါဘဲ ျပင္ဆင္၍ မရေအာင္ ေရးသားထားတယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၂ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ျခင္း ဥပေဒကိုပင္ တပ္မေတာ္၏ေထာက္ခံမႈမရွိဘဲ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ၄၃၆(က) ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ၏ပုဒ္မ ၁ မွ ၄၈ ထိ၊ ပုဒ္မ ၄၉ မွ ၅၆ ထိ၊ ပုဒ္မ ၅၆ မွ ၆၀၊ ပုဒ္မ ၇၄၊ ၁၀၉၊ ၁၄၁၊ ၁၆၁၊ ပုဒ္မ ၂၀၀၊ ၂၀၁၊ ၂၄၈၊ ၂၇၆၊ ပုဒ္မ ၂၉၃၊ ၂၉၄၊ ၃၀၅၊ ၃၀၄၊ ၃၂၀၊ ပုဒ္မ ၄၁၀၊ ၄၃၂ ထိ၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ စသည္တို႔ရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္လိုလၽွင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ျပင္ဆင္ရန္သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ အားလုံး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

   ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားဒီမိုကရက္တစ္ က်ားျဖဴပါတီမွ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ပုဒ္မေပါင္း ၁၀၂ ခ်က္ တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ထားတာကေတာ့ ၎ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္လိုလၽွင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံက ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵ ခံယူပြဲက်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးသူအားလုံး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္တင္ၿပ ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆို တင္ထားတာကေတာ့ ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ပုဒ္မ ၁၊ ၄၀ မွ ၄၈ ထိ၊ ပုဒ္မ ၄၉ မွ ၅၆ ထိ၊ ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆၀၊ ပုဒ္မ ၇၄၊ ပုဒ္မ ၁၀၉၊  ပုဒ္မ ၁၄၁၊ ပုဒ္မ ၁၆၁၊ ပုဒ္မ ၂၀၀၊ ၂၁၁၊ ပုဒ္မ ၂၄၈၊ ပုဒ္မ ၂၂၆၊ ပုဒ္မ ၂၉၃၊ ပုဒ္မ ၂၉၄၊ ပုဒ္မ ၃၀၅၊ ၃၀၄၊ ၃၂၀၊ ပုဒ္မ ၄၁၀ မွ ၄၃၂ ထိ၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ တို႔ရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္လိုလၽွင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္မေလ်ာ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံ ၿပီးေနာက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးသူအားလုံး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ျပည္သူရဲ့အက်ိဳး စီးပြားကိုရည္သန္၍ မိမိျပင္ဆင္လိုေသာ၊ ပါဝင္လိုေသာ ျပင္ဆင္ရန္၊ လြယ္ကူရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ က်ားျဖဴပါတီ၏ တင္ျပျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူမက်ေသာ္လည္း ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ေပးတဲ့အတြက္ ႀကိဳဆိုပါတယ္။
ဗိုလ္မွူးခ်ဳပ္တင္စန္းႏိုင္(တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)
    ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၂၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)နဲ႔ (ခ) တို႔ကို မူလျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္းသာ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
     ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒတစ္ရပ္ဟာ အလြယ္တကူေရးဆြဲျပ႒ာန္း၍ ရေကာင္းေသာအရာမဟုတ္သလို အလြယ္တကူ ျပင္ဆင္ျခင္းဟာလည္း မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းရာမွာ အေလးအနက္စဥ္းစားၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေစဖို႔ အေလးထား ေရးဆြဲေနက်ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးဟာ မိမိႏိုင္ငံရဲ့သမိုင္းေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္တည္ေနရာ၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ စကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့၊ ထုံးတမ္း၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာတို႔နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းၾကစျမဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိက်င့္သုံးေနတဲ့၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဟာလည္း အမ်ိဳးသား ညီလာခံစတင္ခဲ့တဲ့ ၉-၁-၁၉၉၃ ကေန ဥပေဒေရးဆြဲၿပီးစီးခဲ့တဲ့ ၃-၉-၂၀၀၇ အထိ  ၁၅ ႏွစ္တာကာလ အတြင္းမွာ ၆ ႏွစ္ နဲ႔ ၅ လ ၾကာ အခ်ိန္ယူေရးဆြဲခဲ့ၿပီးေတာ့ ေရးဆြဲတဲ့ေနရာမွာလည္း ႏိုင္ငံေရး၊ လုံျခဳံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမူေရးနဲ႔ ဥပေဒေရးရာ ရွုေထာင့္မ်ိဳးစုံက လူတန္းစားအလႊာ ၈ လႊာမွ အင္အား  ၁၀၈၈ ဦးနဲ႔ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအရ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔သေဘာ ထားမ်ားရယူၿပီး ျပည္သူ ၉၂.၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံအတည္ျပဳထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
    ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးႏွင့္တကြ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား၊ ကမၻာေပၚ မွာ အျပစ္ကင္းစင္ၿပီး ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုတာ မရွိႏိုင္ပါ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဟာလည္း ႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းတဲ့အခ်က္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံသားအခ်ိဳ႕မႏွစ္သက္တဲ့ အခ်က္မ်ားမွာလည္း ပါရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲစဥ္ကတည္းက ေနာင္မွာ အေျခခံဥပေဒကို လိုအပ္ပါက ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ နည္းနာမ်ားကို အေျခခံဥပေဒမွာ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္း ေပးထားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ၅ ႏွစ္သက္တမ္းတစ္ခုပင္ မျပည့္ ေသးတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ခန္႔ျဖစ္တဲ့ ၂၀-၃-၂၀၁၃  ရက္ေန႔ ပထမ အႀကိမ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝးမွာ ျပင္ဆင္ဖို႔ တင္ျပလာတာကို ေတြ႕ရွိရ ပါတယ္။
    ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာတဲ့အခါမွ အခ်ိန္အခါ Timing  ဟာ အေရးႀကီးတာကို ေတြ႕ရွိရၿပီး အခ်ိန္အခါမသင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းဟာ ေကာင္းက်ိဳးထက္ဆိုးက်ိဳးကို ပိုမိုျဖစ္ေစ ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
    ႏိုင္ငံတကာမွာ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ရဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ အေျခအေနမ်ားကိုေလ့လာရာမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေသြးထြက္သံယိုမႈ၊ ပ်က္စီးဆုံးရွုံးမႈမ်ားနဲ႔ ၾကဳံေတြ႕ကူးေျပာင္းေနၾကတာကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ အီဂ်စ္၊ ဆီရီးယား၊ လစ္ဗ်ား၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတို႔ကို ေလ့လာလၽွင္ေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ၁၀၀ ေက်ာ္ေနထိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ညင္သာစြာကူးေျပာင္း ေနၾကတာကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိကာလမွာလည္း အထိုက္အေလၽွာက္ ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္လ်က္ ရွိၿပီး ဆက္လက္ဖြံ့ဖ ျိဳးတိုးတက္မယ့္ အရိပ္အေယာင္မ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

   ျပည္သူမ်ားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း ဒီမိုကေရစီသြင္ကူးေျပာင္းေရး၏ ကေနဦးအဆင့္မွာ ယာယီအားျဖင့္ပါဝင္ျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူေပး ႏိုင္းမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီေပၚထြန္းေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ ကဲ့သို႔ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမရွိတာကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္သင့္သည္ကိုသာ ျပင္ဆင္ေရး၊ မျပင္သင့္သည္ကို မျပင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ ပါဝင္မႈရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္တခ်ိန္ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အခိုင္အမာရွိလာ ခ်ိန္မွာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေတြေကာင္းလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးဟာ အဓိကမက်ေၾကာင္း သိရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိအေျခအေနအရ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဇယား(၂)ပါ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္းရွိ က႑(၈)ရပ္အတြက္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ခ်က္ ၃၄ ခ်က္နဲ႔ ဇယား ၅ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ားက ေကာက္ခံရမႈအခြန္အခမ်ားအတြက္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ခ်က္ (၂၀)ခ်က္တို႔အနက္ ေပးသင့္သည္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဟာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ တို႔နဲ႔ ညႇိႏွိုင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

   နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းကို လြယ္လင့္တကူႏွင့္ ခြင့္ျပဳလိုက္မည္ ဆိုလၽွင္ ထပ္တလဲလဲ ျပင္ဆင္မႈနဲ႔အတူ အေျခခံဥပေဒရဲ႕အႏွစ္သာရ ပ်က္ယြင္းေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ မူလထားရွိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ မူဝါဒ၊ သေဘာထားမ်ား ကြဲလြဲသြားႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အမ်ိဳးသားညီလာခံက ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည့္ အေျခခံမူမ်ား၊ အေသးစိတ္အေျခခံရမည့္မူမ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
    ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေရးဆြဲထားတဲ့ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိတဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္မသင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
    သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေဟာင္းတစ္ခုမွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလုံျခဳံေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားအက်ိဳး စီးပြားအတြက္ ဒီမိုကေရစီအေလ့အက်င့္မ်ား မရင့္က်က္ေသးတဲ့အခ်ိန္ ဒီမိုကေရစီသက္တမ္းႏုနယ္ေသး တဲ့အခ်ိန္မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁၂)၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)ႏွင့္ (ခ)ပါ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္မသင့္ဘဲ မူလအတိုင္းသာထားရွိသင့္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပအပ္ပါတယ္။
ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္(ေက်ာက္ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး)
ပုဒ္မ ၅၉(စ)
    ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ မိမိ၏တရားဝင္ သား၊ သမီး တစ္ဦးဦး၏ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ရိုေသေသာသူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတပါး၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ။ တိုင္းတပါး၏ ႏိုင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရေသာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား မျဖစ္ေစရဆိုေသာအခ်က္ကိုသာ ဖယ္ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ မူလျပ႒ာန္းခ်က္ ၅၉(စ)ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္သာ ကြာျခားသည့္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမွာ မလုံေလာက္ဟု ယူဆပါသည္။ မိမိတို႔ NLD ပါတီ၏ ၅၉(စ) ေပၚ သေဘာထားမွာ ပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ၃၁ ဦးေကာ္မတီတြင္ အတိအလင္း တင္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုရျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ မကိုက္ညီ၍ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ားထားရွိ ပုဒ္မ ၃၄၈ နဲ႔ဆန္႔က်င္၍ လည္းေကာင္း ပယ္ဖ်က္ခိုင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။
    ထို႔ျပင္သမၼတေလာင္းသည္ ဤႏိုင္ငံတြင္ေမြးဖြားခဲ့ေသာ  ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြရတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိသားစုက ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ိဳး မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မွ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ စံတန္ဖိုးတစ္ရပ္လို႔ ေျပာရမွာ ခက္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ မိသားစုႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္ဟူေသာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ိဳးကိုလည္း အုပ္ခ်ဳပ္မင္း လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ျမန္မာ့သမိုင္းစာအုပ္မ်ားထဲမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္မေတြ႕ခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၅၉(စ)ဟာ ျမန္မာရဲ့လူမႈစံတန္ဖိုးမဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။
    ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးတစ္ဦးက ဒီကန္႔သတ္ခ်က္ေတြက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ ပါပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ မဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်ာ။ မပါရွိပါဘူး။ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ခြင့္ရွိတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ သတ္မွတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ခြင့္ရွိၿပီးေတာ့မွ သမၼတေလာင္းျဖစ္ခြင့္မရွိဘူးဆိုရင္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံသလို ျဖစ္သြားမယ္ဆိုတာ သတိခ်က္သင့္ပါတယ္။ ဒါဆိုလို႔ရွိရင္ မိသားစုမ်ား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာစိုးရိမ္ခ်က္ရွိေနလဲ။ ဒီစိုးရိမ္ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒုတိယသမၼတမ်ား၏ မိသားစုႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မွာ လုံျခဳံေရး အေၾကာင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သမၼတလို ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္မွာ လၽွို႔ဝွက္ခ်က္ မ်ားသိေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္သမၼတတစ္ဦးတည္းသိတာလား။ လုံျခဳံေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္းသိႏိုင္တာပဲ။ ဒါဆိုရင္ လုံျခဳံေရးဌာနမွာထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ေတြက်ေတာ့ ဒီလိုဥပေဒမ်ိဳးဘာလို႔ ျပ႒ာန္းမထားတာလဲ။ ဒီတစ္ခ်က္ကၽြန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားဖို႔ေကာင္း ပါတယ္။ ျမန္မာဓေလ့ထုံးတမ္းအရဆိုရင္ သားသမီးဟာ ၁၈ ႏွစ္မွာ အရြယ္ေရာက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ မွာလည္း ဒီအတိုင္းပါဘဲ။ အဲဒီေတာ့ သားသမီးဟာ အဲဒီ့အခ်ိန္မွာ မိဘနဲ႔လြတ္ေျမာက္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ မိဘအုပ္ထိန္းသူေအာက္က လြတ္ေျမာက္သြားၿပီး မိဘနဲ႔လုံးဝမသက္ဆိုင္ေတာ့ပါ။ ဒီလို အေၿခ အေနမွာ သား၊ သမီး၊ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္ဆိုတဲ့ အခ်က္မ်ားဟာ သမၼတေလာင္း အရည္ အခ်င္းထဲမွာ တည့္သြင္းထားျခင္းဟာ မသင့္ေလ်ာ္ပါဘူး။
ပုဒ္မ ၄၃၆(က)
    ကၽြန္ေတာ္ဟာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တုန္းက ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္မတတ္ရပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္အဖမ္းခံရပါတယ္။ ၁၉ ႏွစ္ခြဲ ေနခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တက္ခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မူကိုက အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဦးထိပ္ ထားတာပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ထုတ္ခဲ့တဲ့ အမိန္႔ ၁ အမွတ္ ၉၀ ဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေရြးေကာက္ခံထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရးဆြဲရပါမယ္ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းထားခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ညီလာခံႀကီးက်င္းပတဲ့အခါ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ အလႊာ ၈ လႊာပါေပမယ့္ ဆိုေပမယ့္ ဘယ္လို ေရြးတယ္ဆိုတာ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ မသိခဲ့ရဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လည္း အနည္းငယ္သာ ပါပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီလုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔မညီလို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဒါေတြျပင္ေပးဖို႔ ညီလာခံမွာတင္သြင္းေသာ္လည္း မရခဲ့ပါဘူး။ ဒီဟာေတြျပင္ေပးရင္အမ်ိဳးသားညီလာခံတက္ပါမယ္လို႔လည္း စာေတြတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ တက္ခြင့္မရဘူး။ ဖယ္ထုတ္ခံရတယ္။
    အဲဒီေတာ့ေနာက္ဆုံး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႀကီး ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃ ဦးပဲ ပါတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ၾကားသိရပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္ေထာင္ထဲကေန သိရတဲ့အခ်က္အလက္ ေတြပါ။ အဲေတာ့ အခုဟာက ျပင္ဆင္ခ်ိန္တန္ေနၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ေရြးေကာက္ခံထားရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အားလုံးဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံက ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနပါတယ္။ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနပါတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ တင္ထားတာပါ။ ျပင္ခ်ိန္တန္ ပါၿပီ။ ျပည္သူ ၅ သန္း လက္မွတ္ထိုးထားပါတယ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပင္ခ်ိန္တန္လို႔ ျပင္ဖို႔ေကာင္း တယ္ဆိုတာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား အေလးအနက္သုံးသပ္ ေဆြးေႏြးေပးၾကပါ။
ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖ(မဲဆႏၵနယ္အမွတ္-၅၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး)
ပုဒ္မ ၆၀ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)
    ဒါဟာ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရး အစုအဖြဲ႕ေတြကေနၿပီးေတာ့ ဒုတိယသမၼတ တစ္ဦးစီကို ေရြးခ်ယ္တဲ့ ေနရာမွာ လက္ရွိျပ႒ာန္းခ်က္ဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထဲမွျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္သူမ်ားထဲမွျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမယ္ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္အစား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အစားထိုးျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ အဆိုျပဳခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေထာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၇ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ပုဒ္မ ၅၈ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ အထြဋ္ အထိပ္ေနရာရရွိသည္။ ပုဒ္မ ၁၆ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္သည္ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ ဒီျပ႒ာန္းခ်က္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ့ သမၼတဟာ Ceremonial Post အခမ္းအနားဝင္၊ ပြဲဝင္ Post မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အမိန္႔ထုတ္ပိုင္ခြင့္၊ ဘ႑ာေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲသင့္သလို အပ္ႏွင္းထားရတဲ့ သမၼတႀကီးျဖစ္ပါတယ္။

   ကၽြန္ေတာ္တို႔ သမၼတကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၃ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အား တာဝန္ခံ ရမည္။ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအားလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အားလည္းေကာင္း တာဝန္ခံရမည္ဟု ျပ႒ားထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
    ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ  သမၼတကို ေရြးခ်ယ္ေပးထားတာဟာ Source of Power အရ လႊတ္ေတာ္ကပဲ ေရြးခ်ယ္တာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကလည္းပဲ ျပည္သူေတြ တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲျဖစ္တဲ့ သမၼတ၊ ထို႔အျပင္ ဒုတိယသမၼတမ်ားကို အျပင္မွပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုမေရြးဘဲ လူထုကတင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ျခင္းဟာ လူထုကိုယ္စားျပဳမႈကို Representation ကို ပို၍ပီျပင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ စစ္သားဂုဏ္ရည္မရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလုပ္လို႔ မရပါဘူး။ စစ္သားဂုဏ္ရည္ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာဂုဏ္ရည္ မျပည့္စုံတဲ့သူဟာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးလုပ္လို႔ မရပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ့ အရည္အေသြး၊ ဂုဏ္ရည္မရွိတဲ့သူဟာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ လုပ္လို႔ မရပါဘူး။

   ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ သေဘာကေတာ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ရဲ့ ဂုဏ္ရည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားမွာ ရွိေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီလိုဆိုျခင္းေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာထားၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း တင္ျပလိုပါတယ္။ လူထုကိုယ္စားျပဳမႈမွန္တဲ့ သမၼတႀကီးျဖစ္ေစလိုျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ားျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို ဘယ္လိုတက္မွာလဲ။ အမတ္သမၼတႀကီးပါလို႔ ေခၚရမလား ဆိုတာဟာ လုံးဝမဟုတ္ပါဘူး။ ဆင္ေတာ္နဲ႔ခေလာက္တာမ်ိဳး မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အေတြးအေခၚေတြ ေခါင္ေနတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြကလည္းပဲ အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ထဲကေန ၿပီးေတာ့ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္လို႔ဆိုလို႔ရွိရင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္က ေရြးခ်ယ္တဲ့ အတြက္ ျပည္သူေတြအပိုင္းကလည္းပဲ မိမိတို႔ရဲ့အႀကီးအကဲသမၼတကို ငါတို႔ေရြးခ်ယ္တာပါလားဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္၊ လုံျခဳံမႈေတြ ရႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။
    ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတမ်ားကို ပိုမို၍ဂုဏ္ရည္ ျမႇင့္တင္ၿပီး တင့္တယ္ေအာင္ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ပို၍ပီျပင္ေအာင္ မူဝါဒေရးရာနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး အထစ္အေငါ့မရွိ၊ ပြတ္တိုက္မႈမရွိ ပိုမိုအဆင္ေျပေအာင္ ရည္မွန္းၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔က သမၼတနဲ႔ ဒုတိယ သမၼတမ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားမ်ားထဲမွပဲ ေရြးခ်ယ္သင့္တယ္လို႔ပဲ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အဖက္ဖက္ သုံးသပ္စဥ္းစား၊ ျပည္သူေတြရဲ့ သေဘာ ထားကိုလည္း အေလးအနက္ထား၍  အဆိုျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီတြင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအတြင္းမွာလည္း အထပ္ထပ္ေဆြးေႏြးတယ္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာလည္း အထပ္ထပ္ ေဆြးေႏြး ၿပီးေတာ့ ဒီကိစၥကို တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္စု၊ လူတစ္ဦး၊ လူတစ္ဝက္၊ ပါတီအတြက္ စဥ္းစား ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ျခင္းမဟုတ္ပါေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပလိုပါတယ္။
ဦးေပၚလၽွံလြင္(မဲဆႏၵနယ္အမွတ္-၉၊ ခ်င္းျပည္နယ္)
ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)မ
    ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)မွာရွိတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္လိုလၽွင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူ လက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပသည့္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလုံး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမယ္ဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
    ကၽြန္ေတာ္ သေဘာထားမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး သုံးပုံႏွစ္ပုံ ဆႏၵမဲျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီကလည္း ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္မေလ်ာ့ဟု  ျပင္ဆင္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ မူလဥပေဒမွာ ေဖာ္ၿပ သည္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသျဖင့္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရရွိႏိုင္ရန္မွာ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးဦးက ဆႏၵမဲေပးမွသာလၽွင္ ယင္း အဆိုကို ဆႏၵမဲေအာင္ႏိုင္မယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္က ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ဆႏၵ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရရွိသူမ်ား မဟုတ္ပါေၾကာင္းနဲ႔ အထက္ကအမိန္႔ရရွိသည့္အတိုင္း ဆႏၵမဲေပးၾကရသည္ဟု ယူဆပါတယ္။ ထိုသို႔ဆိုပါလၽွင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အေရးႀကီးေသာ ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးျဖစ္ေသာ ဥပေဒမ်ား အဆုံးအျဖတ္ေပးရာ၌ အေရြးအခန္႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာဆႏၵ အတိုင္းမဟုတ္ဘဲ တပ္မေတာ္သေဘာဆႏၵအတိုင္း ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။
    ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႀကီးကို တပ္မေတာ္က လႊမ္းမိုးသလိုျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆအပ္ပါသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အစား သုံးပုံႏွစ္ပုံေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ သေဘာတူဆႏၵမဲျဖင့္ အစားထိုးသင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။
    သမၼတမ်ားအရည္အခ်င္းနဲ႔ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရမယ္ဆိုလၽွင္ ၅၉(စ)ကို  ေခတ္နဲ႔အညီ အဖက္ဖက္မွစဥ္းစားၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္စုံသူတိုင္း ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။ ဥပေဒေရးရာတြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ရည္ရြယ္ေရးဆြဲျခင္း မသင့္ေတာ္သလို ျပင္ဆင္တဲ့ေနရာမွာလည္းပဲ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အခြင့္အေရးတစ္ခုကို ရည္ရြယ္ျပင္ဆင္ျခင္း မ်ိဳးလည္းမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏အက်ိဳးကို အဓိကရည္ရြယ္၍ တရားမၽွတစြာျဖင့္ ျပင္ဆင္သင့္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရင္းနိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။
ေဒၚခင္စန္းလွိုင္(ပုလဲမဲဆႏၵနယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)
    ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းဟာ ဒီဥပေဒထဲမွာပဲပါဝင္တဲ့ ပုဒ္မ ၂၁(က)၊ ပုဒ္မ ၃၄၇ နဲ႔ ပုဒ္မ ၃၄၈ တို႔ကို ျပန္လည္ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ေနတဲ့အျပင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာလည္း ျပ႒ာန္းခဲ့တာကို မေတြ႕ရပါဘူး။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉(ခ)မွာ မိမိနဲ႔ မိမိရဲ့မိဘႏွစ္ပါးလုံး ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာပိုင္နက္အတြင္းမွာ ေမြးဖြားေသာ တိုင္းရင္းသားမွာျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားလည္းျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ အရည္အခ်င္းနဲ႔လည္း ျပည့္စုံသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ လုံေလာက္ၿပီလို႔ ကၽြန္မတို႔ သတ္မွတ္ရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကပါဝင္လက္မွတ္ ေရးထိုး ထားတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းကိုလည္း အစဥ္အျမဲသတိခ်ပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူတိုင္း သမၼတ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတို႔ရဲ့ အၾကားမွာ ခြဲျခား ဆက္ဆံတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။
    ဒီပုဒ္မရဲ့ အဓိကအခ်က္ဟာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို သီးသန္႔ပစ္မွတ္ထားၿပီး ကန္႔သတ္တဲ့အခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ သားသမီးတစ္ေယာက္က မိဘအေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ ထိ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိႏိုင္ပါသလဲ။ တိုင္းျပည္ကို ေရာင္းစားမွာစိုးရိမ္ပါသလား။ စိုးရိမ္ၾက ေၾကးဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ေရာင္းစားေနတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ႏိုင္ငံပိုင္ သယံဇာတ ေတြကို လက္ညႇိုးထိုးေရာင္းစားေနတဲ့သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဘာကိုစိုးရိမ္တာလည္းဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ သိခ်င္ပါတယ္။ သားသမီးမ်ားရဲ့ တိုင္းျပည္ေပၚမွာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးလာမႈရွိမွာကို စိုးရိမ္တဲ့ အတြက္လား။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရကန္႔သတ္မႈလား။ မူဝါဒအရလားဆိုတာ ကြဲကြဲျပားျပား ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ သားသမီးမ်ားႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ျခင္းဟာ အဓိကမဟုတ္ဘူးလို႔ထင္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အဂတိတရားကင္းစင္ေရးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားသူေတြသာ သူမ်ားႀကိဳးဆြဲ ရာကို ခံရမွာျဖစ္ၿပီး အာဂတိမလိုက္စားသူေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ဘယ္သူ႔ရဲ့ႀကိဳးဆြဲတာကိုမွ ခံရမွာမဟုတ္ ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မိမိရဲ့မိဘ၊ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ သားသမီးတစ္ဦးဟာ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရရဲ့ ေက်းဇူးသစၥာကိုခံယူေစာင့္ေရွာက္ရိုေသသူ၊ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ မိမိသမၼတေရြးခ်ယ္ခံႏိုင္ရန္ အတြက္ ၎တို႔ကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကေနၿပီး စြန္႔လႊတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ တားဆီးကန္႔ကြက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ မယ္ဆိုရင္ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ အျခားသူတစ္ဦးရဲ့ အခြင့္အေရးကို တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒါဟာ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့ၿပီး ရွက္ဖြယ္ရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျခားသူ(မိဘ၊ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ သားသမီး)တို႔ေၾကာင့္ မဆီမဆိုင္ မိမိအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစတဲ့ ပုဒ္ ၅၉(စ)ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ိဳးဟာ ယေန႔ကမၻာႀကီးရဲ့အေျခအေနနဲ႔ ဖီလာဆန္႔က်င္ျဖစ္ေနၿပီး ေခတ္အလြန္ေနာက္က်တဲ့ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

   ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုတာ ျပည္သူလူထုရဲ့အက်ိဳးစီးပြားကိုပဲ ထင္ဟပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္စု၊ လူတစ္ဖြဲ႕ကို ကာကြယ္တာမ်ိဳး၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ကန္႔သတ္တာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ျပည္သူလူထုကို ေကာင္းမြန္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လုံျခဳံတဲ့ဘဝမွာ ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔၊ ျပည္သူလူထုရဲ့ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔က အဓိကက်ပါတယ္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ျပည္သူလူထုက မိမိတို႔ယုံၾကည္အားကိုးတဲ့ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခ်င္သူကို ျပည္သူလူထုက သတ္မွတ္ျခင္းမဟုတ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ္ဆိုရင္ သန္႔ရွင္းၿပီး တရား မၽွတတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမဟုတ္ေၾကာင္း ယခုကတည္းက ေပၚလြင္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္(မရမ္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး)
ပုဒ္မ ၅၉(စ)  
    မူလျပ႒ာန္းခ်က္ပုဒ္မ ၅၉ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတမ်ားရဲ့ အရည္အခ်င္းကို ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ၿပီး ပုဒ္မခြဲ(ဃ)မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အေရးအရာမ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး စသည့္ အျမင္မ်ားရွိရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာ္ျပထား ခ်က္မ်ားအနက္က စစ္ေရးအျမင္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ကာကြယ္ေရးအျမင္လို႔ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ဖို႔ တင္ၿပ ထား တာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ျပင္ဆင္ခ်က္ဇယားပါ ေဖာ္ျပထားတဲ့ရွင္းလင္းခ်က္မွာ စစ္ေရးအျမင္ ဆိုတဲ့ စကားရပ္ဟာ စစ္ပြဲေတြနဲ႔သာ သက္ဆိုင္တဲ့စကားရပ္လို႔  အဓိပၸာယ္ေကာက္ႏိုင္ၿပီး ကာကြယ္ေရး အျမင္ ဆိုတဲ့ စကားရပ္ဟာ လုံျခဳံေရး၊ စစ္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပိုမို က်ယ္ျပန္႔တယ္လို႔ ယူဆတဲ့အတြက္ ျပင္ဆင္လိုေၾကာင္း တင္ျပထားတာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ စစ္ေရးအျမင္ လို႔ သုံးထားျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ားဟာ တပ္မေတာ္သားထဲကျဖစ္ရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားေပၚေပါက္လာၿပီး တပ္မေတာ္အေပၚ အထင္လြဲမွားေစႏိုင္တာေၾကာင့္ ေရာ၊ ႏိုင္ငံအေရးအရာမွာ စစ္ေရးဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ မေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့အခါမွသာ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ အေနနဲ႔ ေျဖရွင္းရတာျဖစ္လို႔ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ လုံျခဳံေရးအျမင္လို႔ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲသင့္ပါေၾကာင္း၊ စစ္ေရးအေျခအေနကို လုံျခဳံေရးအေျခအေနသို႔ ေျပာင္းလဲသင့္ပါေၾကာင္း ကၽြန္မတို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေအနနဲ႔ အႀကံျပဳတင္ျပထားျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္း ျပခ်က္အေနနဲ႔လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို ဒီမိုကေရစီနည္းအရ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ဒီလိုကန္႔သတ္မႈမ်ိဳးမရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္တင္ျပထားၿပီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။

   ယခုတင္ျပထားတဲ့ျပင္ဆင္ခ်က္မွာေတာ့ ကာကြယ္ေရးအျမင္လို႔ ျပင္ဆင္ဖို႔ အႀကံျပဳထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ မူလအႀကံျပဳခ်က္နဲ႔ ကြဲလြဲေနေပမယ့္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္တဲ့အဓိပၸာယ္ကိုေဆာင္ရာ ေရာက္တဲ့အတြက္ လက္ခံသေဘာတူႏိုင္ပါတယ္။
ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုး (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္-၇၊ မြန္ျပည္နယ္)
    ပုဒ္မ ၅၉(ဃ) ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းမရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုျပင္ဆင္ခ်က္ တင္ျပထားတာ သင့္ေတာ္ပါတယ္လို႔ ျမင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေထာက္ခံပါတယ္။ ပုဒ္မ ၅၉(စ)နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ျပင္ဆင္ထားတာ ကေတာ့ အေျခခံဥပေဒမူလျပ႒ာန္းခ်က္မွ မိမိ၏တရားဝင္သားသမီးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုတရားဝင္ သားသမီး၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း ဟူေသာ စာသားကိုပယ္ဖ်က္ရန္လို႔ တင္ျပထား ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီျပင္ဆင္ခ်က္မွာ ထိုတရားဝင္သားသမီး တစ္ဦးဦး၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း ဟူေသာ စာပိုဒ္ကိုသာ ပယ္ဖ်က္ထားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ တင္ျပခ်က္နဲ႔ အနည္းအက်ဥ္းကြဲလြဲတာရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီအဆိုတင္ျပခ်က္ကို ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ေထာက္ခံပါတယ္။
    အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၀ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဒုတိယ သမၼတ ႏွစ္ဦးေရြးခ်ယ္တဲ့ပုဒ္မ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တင္ျပထားတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အဓိပတိနဲ႔ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအမွူး သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕အႀကီးအမွူးကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထားရွိရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္၊ ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ရန္၊ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္ဆိုၿပီးေတာ့ တင္ၿပ ထားတာရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုျပ႒ာန္းခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘာလဲဆိုေတာ့ သမၼတတစ္ဦးတည္းမွာ အာဏာစုပုံမေနရေအာင္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ဒီကေန႔ ျပင္ဆင္ခ်က္မွာဆိုရင္ ယင္းအစုအဖြဲ႕ဆီက ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးစီကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ရမည္ျဖစ္သည္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးပိုၿပီးေတာ့ရွိလာတယ္။ ေနာက္ ၄၃(ခ)နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ေနာက္လာမယ့္ျပင္ဆင္ခ်က္မွာလည္းပဲ ဒီအာဏာျဖန္႔ေဝမႈ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခုဒီျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခ်က္ ပုဒ္မ ၆၀(ဂ)ကို ေထာက္ခံပါတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။
    အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆(က) ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီ ပါတီနဲ႔ တင္ျပထားတာကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးမွာ တင္းက်ပ္ခက္ခဲလြန္းျခင္းမရွိေစရန္၊ (၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သက္ေရာက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ (၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သုံးပုံႏွစ္ပုံေက်ာ္ေထာက္ခံၿပီး၊ (၃) ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ တြင္ မဲေပးသူ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံပါက ျပင္ဆင္ခ်က္အတည္ျဖစ္သည္ဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တင္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကေန႔ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ့ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ မေလ်ာ့ေသာ မဲဆႏၵနဲ႔ျပင္ဆင္ႏိုင္တယ္။

   ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီဆႏၵခံယူပြဲမွာ မဲဆႏၵေပးသူ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အတည္ျပဳႏိုင္တယ္ဆိုတာဟာ အမ်ားကၽြန္ေတာ္တို႔ တင္ျပထားတဲ့အခ်က္နဲ႔ မကိုက္ညီဘူးဆိုရင္ေတာင္ပဲ အမ်ားက လက္ခံႏိုင္တယ္။ ဒီကေန႔ အေျခအေနနဲ႔ကိုက္ညီႏိုင္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့  ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီျပင္ဆင္မႈေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထာက္ခံပါတယ္။
  
ဦးတင္ေမာင္ဦး(ေရႊျပည္သာမဲဆႏၵနယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး)
ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္မခြဲ(က)
    ပုဒ္မ ၄၃၆ ဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ရွိေနသမၽွကာလတေလၽွာက္လုံး အေရးႀကီးတဲ့ ဥပေဒေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီပုဒ္မ ၄၃၆ မွာ ျပင္ဆင္ခြင့္ပါဖို႔ လိုပါတယ္။ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပင္ဆင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ယေန႔ေလာေလာဆယ္ကာလအတြက္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္အစိုးရမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစြာတင္ျပလိုပါတယ္။
    ဒီေန႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၄၃၆(က)ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ အဆင့္သုံးဆင့္ျဖတ္ေက်ာ္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆုံးအဆင့္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန တင္ျပလာလို႔ရွိရင္ ျပင္ဆင္လို႔တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအၾကမ္းကို တင္သြင္းခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအဆင့္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံၿပီးေတာ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ)မွာပါတဲ့ ဥပေဒေပါင္း ၃၃၆ ခုကို ျပင္ဆင္ခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယအဆင့္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံၿပီး ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပၿပီးေတာ့ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူေတြ မဲေပးခဲ့ရင္ ၄၃၆(က)မွာ ပါတဲ့ ဥပေဒေပါင္း ၉၄ ခုကို ျပင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အသုံးျပဳထား တာလည္း ကာလတစ္ခုၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အေျခအေနအခ်ိန္အခါအရ ျပင္ဆင္သင့္တာကို ျပင္ႏိုင္ဖို႔လိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျပင္မယ္ဆိုရင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အခန္း(၁၂)မွာပါတဲ့ ျပင္ဆင္ဖို႔ အခန္းက႑မွာ ဥပေဒေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မထိပါး ႏိုင္ေအာင္ တစ္ဖက္က ထိန္းေက်ာင္းဖို႔လိုသလို တစ္ဖက္ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံသား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လိုအပ္လာလို႔ရွိရင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္ ဥပေဒ ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။
    ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၉ ပုဒ္မခြဲ(၃)မွာ တင္ၿပ ထားတဲ့အတိုင္း လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ကေန အတည္ျပဳလို႔ရွိရင္ သုံးပုံႏွစ္ပုံေအာက္မေလ်ာ့တဲ့ အေနအထား ကေန မဲေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေခတ္ဒီအခါတုန္းက လႊတ္ေတာ္မွာ အေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား နဲ႔က်င္းပခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၉၄ ပုဒ္မခြဲ(က)မွာလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံလို႔ရွိရင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပၿပီး ဆႏၵမဲေပးခြင့္ ရွိသူရဲ့ ထက္ဝက္ေက်ာ္မဲနဲ႔ ျပင္ဆင္ႏိုင္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ပုဒ္မ ၁၉၄ ပုဒ္မခြဲ(ခ)မွာလည္း ပုဒ္မခြဲ(က)မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို အျခားျပ႒ာန္းခ်က္ေတြမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးရဲ့ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ မဲေပးရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီေခတ္၊ အဲဒီအခါတုန္းက လႊတ္ေတာ္မွာလည္း အေရြး ေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ လႊတ္ေတာ္က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
    ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယေန႔လႊတ္ေတာ္ကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အေရြး ေကာက္ခံ ၃၃၀၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ေယာက္၊ အားလုံးေပါင္းရင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႀကီးထဲမွာ ၆၆၄ ေယာက္ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ၃၀၈ ေယာက္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ၁၅၉ ေယာက္ဆိုရင္ ယေန႔ဥပေဒအရ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျပင္ဆင္ဖို႔ဆိုတာ အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္း ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒေတြကို ျပင္မယ္ဆိုရင္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကေန ျပင္ဆင္ဖို႔ သေဘာတူတဲ့ဥပေဒေတြကိုပါ ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့အေျခအေနအရ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တက္ေရာက္ေနျခင္းဟာ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ မျဖစ္မေနလည္း တက္ေရာက္ဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ လက္ခံပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ခြင့္ရရွိဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အခ်ိန္အခါေရာက္ၿပီလို႔လည္း တင္ျပလိုပါတယ္။
    ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာလည္း အလြန္ တရာမွ ခက္ခဲတဲ့အခ်က္ တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းဟာ ႀကီးမားတဲ့ အတားအဆီးတစ္ခုလို႔လည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ အနီးစပ္ဆုံး Ireland မွာက်င္းပသြားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လာေပးတာကိုလည္း ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
    သို႔ျဖစ္ပါ၍ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ တင္ျပလိုတာကေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ပုဒ္မခြဲ(က)ကို လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏိုင္ေရး၊ ဒို႔တာဝန္အေရး သုံးပါးကို ထိခိုက္မႈမရွိေစဘဲ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့လိုအပ္ခ်က္အရ ရွိေနတဲ့ တပ္မေတာ္သား အေရအတြက္ကို ထိခိုက္မႈမရွိေစဘဲနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ပါတီက ျပင္ဆင္ဖို႔တြက္ တင္ျပပါ ပုဒ္မ ၄၃၆ ပုဒ္မခြဲ(က)မွာပါတဲ့ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ မေလၽွာ့ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလားတူပဲ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပၿပီးတဲ့အခါမွာ ဆႏၵမဲေပးသူအားလုံးရဲ့ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖို႔နဲ႔ ၄၃၆(ခ)ကို ပုဒ္မခြဲ(က)မွာပါတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွအပ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္လိုလၽွင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ မေလၽွာ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ေထာက္ခံဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္ျခင္းကို ေထာက္ခံပါေၾကာင္း တင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္၊။